سوالات درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود

سوالات درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

جزئیات این کتابچه

( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۱۵ )

کد درس ۱۲۱۱۶۰۶-۱۲۱۱۰۰۸-۱۲۱۱۰۱۳-۱۲۲۰۵۵۰-۱۲۱۱۰۸۷
تعداد صفحه ۱۰۰
تعداد دوره ۱۷
تعداد پاسخنامه تستی ۱۷
تعداد پاسخنامه تشریحی ۰

کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

دانشجوی عزیز:

به زودی کتابچه نمونه سوال این درس در همین مکان قرار داده می شود از شکیبایی شما سپاسگزاریم!

به لینک زیر نگاهی بیندازید:

کتابچه نمونه سوال درس اصول تعلیم و تربیت

۱- چرا انتخاب شغل معلمی به عنوان  تلاشی توأم با لذت یک دلیل درونی محسوب می شود؟

الف چون با صفت امام علی است تدریس در ارتباط است

ب- چون بیشتر معلمان این دلیل را عنوان می کنند

ج- پاداش مادی و اقتصادی است

د- این دلایل اغلب استقرائی هستند

۲-   کدام تعریف مقید به نظر شخصی بدون توجه به نظر دیگران است؟

الف- توصیفی        ب-   تجویزی                    ج- برنامه ای                  د-  تفسیری

۳-  کدام اصل مصداقی برای کاربرد اصول به عنوان یک دانش است؟

الف- اصل آمادگی         ب- اصل انتقال             ج- اصل همکاری         د- اصل سندیت

۴-  اربعین ملاکهایی که دانش های پایه متفاوت را از هم متمایز می‌کند به وسیله کدام بلاک دانش پایه مورد ارزشیابی قرار می گیرد؟

الف-  سطح انتظار یا تجرید مفاهیم         ب-   سنخها نموده قوانین اخلاقی           ج-  روشهای تفکر استدلال                        د- هدف های هر دانش پایه

۵-  کدام گزینه درست است؟

الف-   تفکر تربیتی بیشتر متمایل به تفکر ریاضی است

ب-  تفکر تربیتی بیشتر متوجه داوری‌ها در دنیای تجربی است

ج- تفکر تربیتی بیشتر متوجه به سوی منطق روابط مفهوم است

د-تفکر تربیتی بیشتر متوجه الگوهای تفکر و تفکر فلسفی است

۶-   موضوع بررسی آموزش و پرورش کدام یک از موارد زیر است؟

الف-  پذیرفتن رویه های طبیعی نصایح دانش ها

ب-     تحلیل انتقادی طرح رویه های اختراع و اکتشاف

ج-    قبول کردن رویه های تبدیل و توصیفی دانش ها

د- موافقت با رویه های اختراع و توضیح سایر دانش ها

۷- ااگر مربی بخواهد الگوهای شیوه تربیتی افلاطون را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد به چه بخشی از آثار روی می آورد؟

الف- واقعیت های جوهری او         ب-  مفاهیم عدالت و شجاعت

ج-   معرفت و شناخت مثل            د-  دیالوگ یا پرسش و پاسخ ها

۸-  کدام گزینه درست است؟

الف-   نظریه روان شناختی درباره پدیده‌های است باید در جهان وجود داشته باشد

ب-اصولاً چیزهایی به عنوان فرآیند طبیعی وجود دارد که باید تحلیل شود

ج-  مسئله اصلی برای مربی آموزش و پرورش تربیت ماهیت فرآیند است

د-  معلم به دنبال تجویز چیزی است که برای ایجاد یک فرایند ایده آل باید انجام شود

۹-  چرا  نظریه های روان شناختی سعی می‌کنند جانشین نقشه خاص نظریه های تربیتی شوند؟

الف- ببه دلیل تنوع گرایش های آنها         ب-   به خاطر تمایلات متخصصان          ج-  به دلیل سندیت علمی شان                 د- به خاطر عدم قطعیت شان

۱۰-  بر اساس آنچه در کتاب مطرح شده کدام گزینه موبایل یکی از اهداف روانشناسی است؟

الف-   تبدیل شدن به صورت یکی از رشته های علوم تجربی

ب-  برقرار کردن ارتباط بین انگیزش و مبانی فلسفی

ج-  دوری کردن از تبیین ماهیت فرایندهای روانشناختی

د- هماهنگ کردن رشد برحسب محتوا و برنامه های آشنایی با فرهنگ

۱۱-   یک نظریه تربیتی چه ویژگی هایی دارد؟

الف-  توصیفی محض است         ب-   هم توصیفی و هم طبیعی نی مطلق است   ج- تجویزی است                         د-  کاملا تجویزی بدون قابلیت بررسی تجربی است

۱۲- کدام گزینه در خصوص اصطلاح کمال تربیتی درست است؟

الف-   راهنمای نهایی برای اندازه گیری رشد در تهیه فرآیند است

ب-  ملاکی برای ارزشیابی رشد در خلال یک جریان است

ج-    مفهومی است که باید به طور روشن همچون نظریه مطرح شود

د- مفهومی است که فرآیند روش را به‌صورت عاری از ارزش توصیف می‌کند

دسته‌ها: