سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول و مبانی کارآفرینی با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس ۱۲۱۸۴۶۴-۱۲۱۸۵۳۱-۱۲۲۲۱۷۶-۱۲۲۲۱۸۸-۱۲۳۵۰۴۶ تعداد صفحات ۱۱۸ […]

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی(ورودی ۹۵) پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال ترویج و آموزش کشاورزی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید […]

کتابچه نمونه سوال آشنایی با مقررات کارآفرینی ۱۳۱۱۰۳۶ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال آشنایی با مقررات کارآفرینی ۱۳۱۱۰۳۶ پیام نور کتابچه نمونه سوال آشنایی با مقررات کارآفرینی ۱۳۱۱۰۳۶ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای […]

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه!

نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور: نمونه سوال برنامه ریزی اجتماعی و رفاه پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید: برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس […]