دانلود نمونه سوالات مبانی تحقیق در عملیات ۱۱۱۱۴۳۶ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

دانلود نمونه سوالات مبانی تحقیق در عملیات ۱۱۱۱۴۳۶ پیام نور دانلود نمونه سوالات مبانی تحقیق در عملیات ۱۱۱۱۴۳۶ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که […]

نمونه سوالات نمایش در ایران -۱۷۱۲۰۲۰-۱۷۱۲۰۸۷-۱۸۱۰۰۳۵- دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

نمونه سوالات نمایش در ایران -۱۷۱۲۰۲۰-۱۷۱۲۰۸۷-۱۸۱۰۰۳۵ دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! نمونه سوالات نمایش در ایران -۱۷۱۲۰۲۰-۱۷۱۲۰۸۷-۱۸۱۰۰۳۵ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه […]

دانلود نمونه سوالات بیان معماری (۲) ۱۱۲۰۰۰۸-۱۸۱۳۰۰۸-۱۸۱۳۰۵۸-۱۸۱۴۰۲۵-۱۸۱۵۰۰۲ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

دانلود نمونه سوالات بیان معماری (۲) دانلود نمونه سوالات بیان معماری (۲) ۱۱۲۰۰۰۸-۱۸۱۳۰۰۸-۱۸۱۳۰۵۸-۱۸۱۴۰۲۵-۱۸۱۵۰۰۲ دانلود کتابچه نمونه سوال پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف […]

سوالات نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 1313364 پیام نور به صورت کتابچه

سوالات نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 1313364 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها 1313364 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): روشها و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمانها در برابر […]

سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 1218077 – 1218272 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 1218077 – 1218272 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 1218077 – 1218272 با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز […]

سوالات درس مدیریت و حسابداری 1121021-1214088-1214089-1214115-1413025 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت و حسابداری 1121021-1214088-1214089-1214115-1413025 با جواب به صورت کتابچه نام های دیگر این درس: اصول حسابداری- اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی- حسابداری واحد های کشاورزی دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت و حسابداری 1121021-1214088-1214089-1214115-1413025 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به […]

سوالات درس تشریح و فیزیولوژی دام 1411060-1411194 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تشریح و فیزیولوژی دام 1411060-1411194 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تشریح و فیزیولوژی دام 1411060-1411194 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411060-1411194 تعداد صفحات 48 تعداد دوره 11 […]

سوالات درس پرورش گاوهای شیری 1411062-1411206 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش گاوهای شیری 1411062-1411206 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش گاوهای شیری 1411062-1411206 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411062-1411206 تعداد صفحات 36 تعداد دوره 8 پاسخنامه تستی […]

سوالات درس رفتار شناسی حیوانات اهلی 1411064 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رفتار شناسی حیوانات اهلی 1411064 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رفتار شناسی حیوانات اهلی 1411064 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411064 تعداد صفحات 39 تعداد دوره 9 […]

سوالات درس پرورش طیور 1411065-1411212 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش طیور 1411065-1411212 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش طیور 1411065-1411212 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411065-1411212 تعداد صفحات 46 تعداد دوره 12 پاسخنامه تستی 8 پاسخنامه […]

سوالات درس پرورش گوسفند و بز 1411067 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش گوسفند و بز 1411067 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش گوسفند و بز 1411067 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411067 تعداد صفحات 41 تعداد دوره 9 […]

سوالات درس فیزیولوژی تولید مثل 1411069 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی تولید مثل 1411069 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی تولید مثل 1411069 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411069 تعداد صفحات 40 تعداد دوره 10 پاسخنامه تستی […]

سوالات درس خوراکها و جیره نویسی 1411072 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خوراکها و جیره نویسی 1411072 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خوراکها و جیره نویسی 1411072 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411072 تعداد صفحات 51 تعداد دوره 11 […]

سوالات درس تغذیه طیور 1411079 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تغذیه طیور 1411079 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تغذیه طیور 1411079 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411079 تعداد صفحات 48 تعداد دوره 12 پاسخنامه تستی 7 پاسخنامه […]

سوالات درس آشنایی با دامپروری ایران 1411234 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آشنایی با دامپروری ایران 1411234 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آشنایی با دامپروری ایران 1411234 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411234 تعداد صفحات 46 تعداد دوره 12 […]

سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور 1411074 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور 1411074 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بهداشت و بیماریهای دام و طیور 1411074 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411074 تعداد صفحات […]

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور 1411076-1411218 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور 1411076-1411218 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فرآوری تولیدات دام و طیور 1411076-1411218 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411076-1411218 تعداد صفحات 45 تعداد […]

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور ۱۴۱۱۲۳۵ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس ۱۴۱۱۲۳۵ […]

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1411077 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1411077 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1411077 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411100 تعداد صفحات 44 تعداد […]

سوالات درس پرورش زنبور عسل 1411080 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پرورش زنبور عسل 1411080 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پرورش زنبور عسل 1411080 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411080 تعداد صفحات 47 تعداد دوره 14 پاسخنامه تستی […]

سوالات درس زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی 1411098 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی 1411098 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گياهان علوفه ای و صنعتی 1411098 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411098 تعداد صفحات […]

سوالات درس ازدياد نباتات 1411100 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ازدياد نباتات 1411100 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ازدياد نباتات 1411100 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411100 تعداد صفحات 40 تعداد دوره 13 پاسخنامه تستی 8 پاسخنامه […]

سوالات درس بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها 1411096 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها 1411096 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بيماريهای مهم گياهی و كنترل آنها 1411096 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411096 تعداد صفحات […]

سوالات درس ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز 1411238 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز 1411238 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ميوه های مناطق معتدله و ميوه های ريز 1411238 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد […]

سوالات درس سم شناسی 1411094 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سم شناسی 1411094 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سم شناسی 1411094 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411094 تعداد صفحات 53 تعداد دوره 13 پاسخنامه تستی 8 پاسخنامه […]

سوالات درس آفات مهم گياهی و كنترل آنها 1411103 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات مهم گياهی و كنترل آنها 1411103 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات مهم گياهی و كنترل آنها 1411103 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411103 تعداد صفحات […]

سوالات درس ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 1411240 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 1411240 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ميوه مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری 1411240 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411240 تعداد صفحات […]

سوالات درس مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی 1411107 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی 1411107 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی كشت بافت گياهی و بيوتكنولوژی 1411107 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411107 تعداد صفحات […]

سوالات درس سبزيكاری و گلكاری 1411105 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سبزيكاری و گلكاری 1411105 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سبزيكاری و گلكاری 1411105 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411105 تعداد صفحات 36 تعداد دوره 9 پاسخنامه تستی […]

سوالات درس قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا 1411108-1411476 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا 1411108-1411476 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس قارچ، ويروس، نماتد و پروكاريوتهای بيماری زا 1411108-1411476 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411108-1411476 […]

سوالات درس آفات انباری 1411082 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات انباری 1411082 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات انباری 1411082 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411082 تعداد صفحات 50 تعداد دوره 11 پاسخنامه تستی 5 پاسخنامه […]

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 1411083_1411188_1411499 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 1411083_1411188_1411499 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیولوژی گیاهان زراعی 1411083_1411188_1411499 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411083_1411188_1411499 تعداد صفحات 48 تعداد دوره 11 پاسخنامه تستی 7 پاسخنامه […]

سوالات درس دیمکاری 1411093-1411360 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دیمکاری 1411093-1411360 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دیمکاری 1411093-1411360 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411093-1411360 تعداد صفحات 76 تعداد دوره 16 پاسخنامه تستی 13 پاسخنامه تشریحی 0 […]

سوالات درس اصول اصلاح نباتات 1411084-1411186-1411509 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اصلاح نباتات 1411084-1411186-1411509 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اصلاح نباتات 1411084-1411186-1411509 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411084-1411186-1411509 تعداد صفحات 53 تعداد دوره 12 پاسخنامه تستی […]

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها 1411088-1411358 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها 1411088-1411358 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس علفهای هرز و کنترل آنها 1411088-1411358 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411088-1411358 تعداد صفحات 38 تعداد […]

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی 1411356-1411537 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی 1411356-1411537 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان صنعتی 1411356-1411537 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411356-1411537 تعداد صفحات 27 تعداد دوره 6 پاسخنامه تستی […]

سوالات درس زراعت غلات 1411087-1411359 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت غلات 1411087-1411359 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت غلات 1411087-1411359 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411087-1411359 تعداد صفحات 53 تعداد دوره 12 پاسخنامه تستی 9 پاسخنامه […]

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1114204-1411197 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیوشیمی عمومی 1114204-1411197 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیوشیمی عمومی 1114204-1411197 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1114204-1411197 تعداد صفحات 56 تعداد دوره 14 پاسخنامه تستی 7 پاسخنامه […]

سوالات درس کنترل و گواهی بذر 1411102-1411502 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل و گواهی بذر 1411102-1411502 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل و گواهی بذر 1411102-1411502 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411102-1411502 تعداد صفحات 83 تعداد دوره 18 […]

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی کشاورزی پایدار با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 )   کد درس 1121012-1411058-1411347-1415002-1411620 تعداد صفحات 76 تعداد دوره 16 پاسخنامه تستی 12 […]

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 1411092-1411507 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 1411092-1411507 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای 1411092-1411507 با جواب به صورت کتابچه (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411092-1411507 […]

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی 1411262 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی 1411262 با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: تکثیر – پرورش و صید آبزیان دانلود کتابچه سوالات درس اصول تکثیر و پرورش ماهی 1411262 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می […]

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها 1411263 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها 1411263 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروتکنیک و طراحی استخرها 1411263 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411263 […]

سوالات درس آمار حیاتی 1411264 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آمار حیاتی 1411264 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آمار حیاتی 1411264 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411264 تعداد صفحات 22 تعداد […]

سوالات درس ارزیابی محیط زیست 1411148-1411327 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی محیط زیست 1411148-1411327 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی محیط زیست 1411148-1411327 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی : 96/10/2 ) کد درس 1411148-1411327 تعداد صفحات […]

سوالات درس اکولوژی دریاها 1411266 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اکولوژی دریاها 1411266 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اکولوژی دریاها 1411266 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411266 تعداد صفحات 26 تعداد دوره […]

سوالات درس اقتصاد شیلاتی 1411271 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اقتصاد شیلاتی 1411271 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اقتصاد شیلاتی 1411271 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411271 تعداد صفحات 16 تعداد دوره […]

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک 1411272 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک 1411272 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ماهی شناسی سیستماتیک 1411272 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411272 تعداد صفحات 16 […]

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411270 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411270 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روشهای صید آبزیان 1411270 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411270 تعداد […]

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1411285 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1411285 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 1411285 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس […]

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان 1411275 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان 1411275 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش آبزیان 1411275 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411275 تعداد […]

سوالات درس گیاهان آبزی 1411139-1411277 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس گیاهان آبزی 1411139-1411277 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس گیاهان آبزی 1411139-1411277 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411139-1411277 تعداد صفحات 38 تعداد دوره […]

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی 1411280 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی 1411280 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدروبیولوژی عمومی 1411280 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411280 تعداد صفحات 4 تعداد دوره […]

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 1411284 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 1411284 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی 1411284 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) […]

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411281 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411281 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول فرآوری محصولات شیلاتی 1411281 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411281 تعداد […]

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی 1411286 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی 1411286 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی 1411286 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس […]

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان 1411287 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان 1411287 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جیره نویسی تغذیه آبزیان 1411287 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411287 تعداد […]

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت 1411123-1415062 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت 1411123-1415062 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ترمودینامیک و انتقال حرارت 1411123-1415062 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411123-1415062 تعداد […]

سوالات درس مقاومت مصالح 1414012-1411122 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مقاومت مصالح 1414012-1411122 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مقاومت مصالح 1414012-1411122 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1414012-1411122 تعداد صفحات 43 تعداد دوره […]

سوالات درس استاتیک 1411117-1411171 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس استاتیک 1411117-1411171 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس استاتیک 1411117-1411171 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411117-1411171 تعداد صفحات 72 تعداد دوره 7 پاسخنامه […]

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری 1411051 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری 1411051 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سیستمهای آبیاری 1411051 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411051 تعداد صفحات 63 […]

سوالات درس بیولوژی خاک 1411049 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیولوژی خاک 1411049 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیولوژی خاک 1411049 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411049 تعداد صفحات 43 تعداد دوره […]

سوالات درس طراحی سازه های آبی 1411046-1414029-1414052 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی سازه های آبی 1411046-1414029-1414052 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی سازه های آبی 1411046-1414029-1414052 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411046-1414029-1414052 تعداد […]

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی 1411045_1414024_1415033 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی 1411045_1414024_1415033 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حفاظت خاک و آب تکمیلی 1411045_1414024_1415033 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس […]

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه 1411033-1411086-1411505-1414031 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه 1411033-1411086-1411505-1414031 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس رابطه آب و خاک و گیاه 1411033-1411086-1411505-1414031 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) […]

سوالات درس ارزیابی اراضی 1411042 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارزیابی اراضی 1411042 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارزیابی اراضی 1411042 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411042 تعداد صفحات 52 تعداد دوره […]

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی 1411040_1414017_1414043 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی زهکشی 1411040_1414017_1414043 با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: اصول زهکشی – مبانی زهکشی دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی زهکشی 1411040_1414017_1414043 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز […]

سوالات درس هیدرولیک انهار 1411039-1414018-1414045 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولیک انهار 1411039-1414018-1414045 با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس : هیدرولیک مجاری روباز دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولیک انهار 1411039-1414018-1414045 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) […]

سوالات درس مرتعداری 1121063-1411501 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مرتعداری 1121063-1411501 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مرتعداری 1121063-1411501 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1121063-1411501 تعداد صفحات 82 تعداد دوره 17 پاسخنامه […]

سوالات درس خاکهای شور سدیمی 1411232 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاکهای شور سدیمی 1411232 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاکهای شور سدیمی 1411232 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411232 تعداد صفحات 9 […]

سوالات درس مکانیک سیالات 1411038-1414014 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک سیالات 1411038-1414014 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک سیالات 1411038-1414014 با جواب به صورت کتابچه نام دیگر این درس: مکانیک سیالات و هیدرولیک جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411038-1414014 تعداد صفحات 52 […]

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها 1411034 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها 1411034 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس پیدایش و رده بندی خاکها 1411034 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس […]

سوالات درس هیدرولوژی 1411036 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس هیدرولوژی 1411036 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس هیدرولوژی 1411036 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411036 تعداد صفحات 45 تعداد دوره 11 پاسخنامه […]

سوالات درس شناخت محیط زیست 1121050-1411269-1414058 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت محیط زیست 1121050-1411269-1414058 با جواب به صورت کتابچه نامهای دیگر این درس: شناخت و حمایت محیط زیست – مبانی علوم محیط زیست – مبانی محیط زیست دانلود کتابچه سوالات درس شناخت محیط زیست 1121050-1411269-1414058 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه […]

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک 1411031 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک 1411031 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی و حاصلخیزی خاک 1411031 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/2 ) کد درس 1411031 تعداد […]

سوالات درس مکانیک خاک 1411029-1411135-1414019-1414048 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مکانیک خاک 1411029-1411135-1414019-1414048 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مکانیک خاک 1411029-1411135-1414019-1414048 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس : فیزیک و مکانیک خاک های کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز […]

سوالات درس فیزیک خاک 1411027 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فیزیک خاک 1411027 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فیزیک خاک 1411027 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411027 تعداد صفحات 20 تعداد دوره […]

سوالات درس زمین شناسی 1116107-1116379-1116436 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زمین شناسی 1116107-1116379-1116436 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زمین شناسی 1116107-1116379-1116436 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1116107-1116379-1116436 تعداد صفحات 35 تعداد دوره […]

سوالات درس زبان تخصصی 1225009-1212165 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی 1225009-1212165 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی 1225009-1212165 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: […]

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول آموزش و ترویج کشاورزی ومنابع طبیعی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) […]

سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی 1121003-1121064-1411187-1415009 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی 1121003-1121064-1411187-1415009 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آفات و بیماریهای گیاهی 1121003-1121064-1411187-1415009 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین […]

سوالات درس جنگلداری 1121055 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جنگلداری 1121055 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جنگلداری 1121055 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1121055 تعداد صفحات 66 تعداد دوره 14 پاسخنامه […]

سوالات درس صنایع تخمیری 1411314 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس صنایع تخمیری 1411314 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس صنایع تخمیری 1411314 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411314 تعداد صفحات 21 تعداد دوره […]

سوالات درس تکنولوژی قند 1411535-1411315 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی قند 1411535-1411315 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی قند 1411535-1411315 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411535-1411315 تعداد صفحات 18 تعداد دوره […]

سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1411309 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1411309 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1411309 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس […]

سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی 1411300 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی 1411300 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول بسته بندی مواد غذایی 1411300 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس […]

سوالات درس تکنولوژی غلات 1411532-1411304 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی غلات 1411532-1411304 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی غلات 1411532-1411304 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411532-1411304 تعداد صفحات 18 تعداد دوره […]

سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات 1411531-1411316 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات 1411531-1411316 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی گوشت و شیلات 1411531-1411316 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: صنایع گوشت و شیلات جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به […]

سوالات درس تغذیه 1411296-1411529 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تغذیه 1411296-1411529 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تغذیه 1411296-1411529 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411296-1411529 تعداد صفحات 20 تعداد دوره 3 پاسخنامه […]

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 – 1411308-1317170 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 – 1411308-1317170 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 2 – 1411308-1317170 با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411308-1317170 تعداد صفحات 37 […]

سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنترل کیفیت مواد غذایی با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411303-1411527-1317174 تعداد صفحات 22 […]

سوالات درس کنسرو سازی 1411301-1411526 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کنسرو سازی 1411301-1411526 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کنسرو سازی 1411301-1411526 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411301-1411526 تعداد صفحات 20 تعداد دوره […]

سوالات درس کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی 1411318_1411343_1411500_1411514 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی 1411318_1411343_1411500_1411514 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی 1411318_1411343_1411500_1411514 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس […]

سوالات درس تکنولوژی روغن 1411297 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی روغن 1411297 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی روغن 1411297 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411297 تعداد صفحات 10 تعداد دوره […]

سوالات درس تجزیه مواد غذایی 1411295 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تجزیه مواد غذایی 1411295 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تجزیه مواد غذایی 1411295 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411295 تعداد صفحات 8 […]

سوالات درس اصول نگهداری مواد غذایی 1411294 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول نگهداری مواد غذایی 1411294 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول نگهداری مواد غذایی 1411294 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس 1411294 تعداد […]

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1 – 1411302 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1 – 1411302 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول مهندسی صنایع غذایی 1 – 1411302 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) […]

سوالات درس شیمی مواد غذایی 2 – 1411520 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شیمی مواد غذایی 2 – 1411520 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شیمی مواد غذایی 2 – 1411520 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) کد درس […]

سوالات درس تکنولوژی پس از برداشت 1411099-1411519 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تکنولوژی پس از برداشت 1411099-1411519 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تکنولوژی پس از برداشت 1411099-1411519 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: فیزیولوژی بعد از برداشت جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به […]

سوالات درس میکرو بیولوژی مواد غذایی 1 – 1411517-1411320 با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس میکرو بیولوژی مواد غذایی 1 – 1411517-1411320 با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس میکرو بیولوژی مواد غذایی 1 – 1411517-1411320 با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: 96/10/3 ) […]