سوالات متون تخصصی زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۹۷ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات متون تخصصی زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۹۷ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات متون تخصصی زیست شناسی گیاهی ۱۱۱۲۴۹۷ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): متون تخصصی علوم گیاهی مزایای سایت ما نسبت به سایر Read more…

سوالات متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۱۱۲۵۳۴ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۱۱۲۵۳۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱۱۱۲۵۳۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه Read more…

سوالات زبان های برنامه نویسی ۱۳۲۲۰۹۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان های برنامه نویسی ۱۳۲۲۰۹۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان های برنامه نویسی ۱۳۲۲۰۹۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی مزایای سایت ما نسبت به سایر Read more…

سوالات تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تمیرات ۱۳۱۸۱۲۶ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تمیرات ۱۳۱۸۱۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تمیرات ۱۳۱۸۱۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه Read more…

سوالات زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی ۱۳۱۸۱۰۴ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی ۱۳۱۸۱۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی ۱۳۱۸۱۰۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی مزایای سایت ما Read more…

سوالات مبانی زبان شناسی ۱۲۱۲۴۲۵ پیام نور با پاسخنامه به صورت کتابچه!

سوالات مبانی زبان شناسی ۱۲۱۲۴۲۵ پیام نور با پاسخنامه به صورت کتابچه! سوالات مبانی زبان شناسی ۱۲۱۲۴۲۵ پیام نور با پاسخنامه به صورت کتابچه! مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به Read more…

کتابچه نمونه سوالات آموزش زبان عربی ۲ – ۱۲۲۰۷۶۶ پیام نور

کتابچه نمونه سوالات آموزش زبان عربی ۲ – ۱۲۲۰۷۶۶ پیام نور کتابچه نمونه سوالات آموزش زبان عربی ۲ – ۱۲۲۰۷۶۶ پیام نور مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به درس منحصر Read more…

کتابچه نمونه سوالات آموزش زبان عربی ۱ – ۱۲۲۰۷۶۳ پیام نور

کتابچه نمونه سوالات آموزش زبان عربی ۱ – ۱۲۲۰۷۶۳ پیام نور کتابچه نمونه سوالات آموزش زبان عربی ۱ – ۱۲۲۰۷۶۳ پیام نور مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به درس منحصر Read more…

سوالات زبان تخصصی هوا و فضا ۱۳۱۵۱۷۸ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی هوا و فضا ۱۳۱۵۱۷۸ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی هوا و فضا ۱۳۱۵۱۷۸ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی Read more…

کتابچه نمونه سوالات ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۱۳۲۲۰۱۴ پیام نور

کتابچه نمونه سوالات ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۱۳۲۲۰۱۴ پیام نور کتابچه نمونه سوالات ریزپردازنده و زبان اسمبلی ۱۳۲۲۰۱۴ پیام نور مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به درس منحصر به فرد Read more…

کتابچه نمونه سوالات زبان خارجه فنی ۱۳۲۰۰۴۱ پیام نور

کتابچه نمونه سوالات زبان خارجه فنی ۱۳۲۰۰۴۱ پیام نور کتابچه نمونه سوالات زبان خارجه فنی ۱۳۲۰۰۴۱ پیام نور مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به درس منحصر به فرد سایت ارائه Read more…

کتابچه نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۵۲۰۱ پیام نور

کتابچه نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۵۲۰۱ پیام نور کتابچه نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۵۲۰۱ پیام نور مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی «سبد خرید» آسان بودن مراحل دریافت کتابچه ارائه نمونه سوالات درس به درس منحصر به فرد سایت ارائه ی نمونه Read more…

سوالات زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۳۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۳۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۳۳۵ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی در مورد این درس Read more…

نمونه سوالات آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی ۱۴۱۴۰۵۶ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی ۱۴۱۴۰۵۶ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و زهکشی ۱۴۱۴۰۵۶ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات Read more…

سوالات زبان تخصصی ۱۴۱۴۰۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی ۱۴۱۴۰۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی ۱۴۱۴۰۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی در مورد این درس دارید میتوانید Read more…

سوالات آشنایی با نرم افزارهای تخصصی ۱۴۱۴۰۲۱ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات آشنایی با نرم افزارهای تخصصی ۱۴۱۴۰۲۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات آشنایی با نرم افزارهای تخصصی ۱۴۱۴۰۲۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی Read more…

نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی الزامی ۱۴۱۱۵۳۳ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی الزامی ۱۴۱۱۵۳۳ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات زبان انگلیسی تخصصی الزامی ۱۴۱۱۵۳۳ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۴۱۱۵۵۸ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۴۱۱۵۵۸ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۴۱۱۵۵۸ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای Read more…

سوالات زبان تخصصی ۱۱۱۳۴۰۶ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات زبان تخصصی ۱۱۱۳۴۰۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان تخصصی ۱۱۱۳۴۰۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): متون تخصصی فیزیک مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به Read more…

سوالات نمایه های تخصصی الکترونیکی ۱۲۲۴۲۲۲ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات نمایه های تخصصی الکترونیکی ۱۲۲۴۲۲۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات نمایه های تخصصی الکترونیکی ۱۲۲۴۲۲۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): نمایه های تخصصی و الکترونیکی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت Read more…

سوالات مقدمات پردازش زبان طبیعی ۱۲۲۴۲۱۷ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات مقدمات پردازش زبان طبیعی ۱۲۲۴۲۱۷ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مقدمات پردازش زبان طبیعی ۱۲۲۴۲۱۷ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات مزایای سایت ما نسبت به سایر Read more…

سوالات زبان برنامه نویسی (۲) ۱۲۲۴۲۱۳ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات زبان برنامه نویسی (۲) ۱۲۲۴۲۱۳ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان برنامه نویسی (۲) ۱۲۲۴۲۱۳ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): این درس فاقد منبع میباشد،اگر نمونه سوال یا مطلب آموزشی در مورد Read more…

سوالات کتابخانه های تخصصی و توسعه سازمانی ۱۲۲۴۲۱۰ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات کتابخانه های تخصصی و توسعه سازمانی ۱۲۲۴۲۱۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات کتابخانه های تخصصی و توسعه سازمانی ۱۲۲۴۲۱۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): کتابخانه های تخصصی و توسعه سازمانی مزایای سایت Read more…

سوالات زبان برنامه نویسی (۱) ۱۲۲۴۲۰۹ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات زبان برنامه نویسی (۱) ۱۲۲۴۲۰۹ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات زبان برنامه نویسی (۱) ۱۲۲۴۲۰۹ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مقدمات زبان برنامه نویسی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های Read more…

سوالات مرجع شناسی تخصصی ۱۲۲۴۱۹۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مرجع شناسی تخصصی ۱۲۲۴۱۹۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مرجع شناسی تخصصی ۱۲۲۴۱۹۴ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مرجع شناسی تخصصی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان Read more…

نمونه سوالات زبان تخصصی مکانیک ۱۳۱۵۱۰۷ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات زبان تخصصی مکانیک ۱۳۱۵۱۰۷ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات زبان تخصصی مکانیک ۱۳۱۵۱۰۷ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که Read more…

نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی مواد ۱۳۱۵۱۵۵ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی مواد ۱۳۱۵۱۵۵ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات زبان تخصصی مهندسی مواد ۱۳۱۵۱۵۵ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

نمونه سوالات زبان خارجی تخصصی ۱۳۲۰۰۸۴ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه!

نمونه سوالات  زبان خارجی تخصصی ۱۳۲۰۰۸۴ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! نمونه سوالات  زبان خارجی تخصصی ۱۳۲۰۰۸۴ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که Read more…

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۸۰۱۶-۱۳۱۸۰۵۲ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه !

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۸۰۱۶-۱۳۱۸۰۵۲ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه ! نمونه سوالات زبان تخصصی ۱۳۱۸۰۱۶-۱۳۱۸۰۵۲ پیام نور به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه ! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که Read more…

کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۱۸۱۰۲۹۸ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۱۸۱۰۲۹۸ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه نمونه سوال زبان تخصصی ۱۸۱۰۲۹۸ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که Read more…

کتابچه نمونه سوال دستور زبان فارسی ۱ – ۱۲۱۳۰۱۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال دستور زبان فارسی ۱ – ۱۲۱۳۰۱۵ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال دستور زبان فارسی ۱ – ۱۲۱۳۰۱۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹-۱۲۱۲۱۶۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹-۱۲۱۲۱۶۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹-۱۲۱۲۱۶۵ با جواب به صورت کتابچه (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) نام دیگر این درس: متون زبان خارجی در اقتصاد کشاورزی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۲ – ۱۲۱۲۰۳۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۲ – ۱۲۱۲۰۳۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۲ – ۱۲۱۲۰۳۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ – ۱۲۱۲۰۳۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ – ۱۲۱۲۰۳۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ – ۱۲۱۲۰۳۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی ۱۲۲۲۳۴۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی ۱۲۲۲۳۴۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی ۱۲۲۲۳۴۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۲۲۳۴۴ تعداد صفحات ۷ Read more…

سوالات درس آوا شناسی زبان عربی ۱۲۳۰۱۲۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آوا شناسی زبان عربی ۱۲۳۰۱۲۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آوا شناسی زبان عربی ۱۲۳۰۱۲۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۳۰۱۲۵ تعداد Read more…

سوالات ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۰۵۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری ۲ – ۱۲۱۸۷۴۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری ۲ – ۱۲۱۸۷۴۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی بانکداری ۲ – ۱۲۱۸۷۴۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری ۱ – ۱۲۱۸۷۴۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی بانکداری ۱ – ۱۲۱۸۷۴۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی بانکداری ۱ – ۱۲۱۸۷۴۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در Read more…

سوالات درس زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس  زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱) ۱۲۱۸۸۰۲ با جواب به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: کد: ۱۲۱۲۰۲۲-۱۲۱۲۰۳۳-۱۲۱۲۱۶۶-۱۲۱۲۳۴۳ کد درس ۱۲۱۸۸۰۲ تعداد صفحات ۳۷ تعداد دوره ۱۳ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات درس زبان تخصصی ۱۴۱۱۳۸۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس زبان تخصصی ۱۴۱۱۳۸۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس زبان تخصصی ۱۴۱۱۳۸۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. Read more…

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۴۰۸ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۴۰۸ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود کتابچه سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱۲۱۲۴۰۸ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: دانشجوی گرامی: به زودی کتابچه سوالات این درس در این برگه قرار داده می شود. با ما Read more…

سوالات درس زبان قرآن ۱۲۲۰۸۵۳ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس  زبان قرآن ۱۲۲۰۸۵۳ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس  زبان قرآن ۱۲۲۰۸۵۳ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری Read more…

سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۲۳۵۴ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس  زبان تخصصی ۱۲۱۲۳۵۴ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس  زبان تخصصی ۱۲۱۲۳۵۴ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری Read more…

سوالات درس قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱ – ۱۲۲۰۸۱۹ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس  قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱ – ۱۲۲۰۸۱۹ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس  قرائت و ترجمه متون تخصصی ۱ – ۱۲۲۰۸۱۹ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه Read more…

سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۹۲ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۹۲ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۹۲ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه سوالات از درس هم منبع موجود می باشد: ( دروس هم منبع، دروسی هستند که سوالات آنها از یک کتاب می باشد و Read more…

سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۸۳ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس  متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۸۳ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۸۳ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از Read more…

سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۶۵ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس  متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۶۵ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۶۵ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه نام دیگر این درس: متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی درس هم منبع: ( دروس هم منبع دروسی هستند که از یک کتاب Read more…

سوالات درس متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۷۴ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس  متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۷۴ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس  متون تخصصی علوم تربیتی ۱۲۱۱۶۷۴ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از Read more…

سوالات درس متون تخصصی ۱۲۱۱۶۳۹-۱۲۱۲۰۴۰ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس متون تخصصی ۱۲۱۱۶۳۹-۱۲۱۲۰۴۰ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس متون تخصصی ۱۲۱۱۶۳۹-۱۲۱۲۰۴۰ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه جزئیات این کتابچه آخرین به روز رسانی خرداد ۹۷ تعداد صفحات ۴۴ تعداد دوره سوالات ۱۱ تعداد پاسخنامه تستی ۱۰ تعداد پاسخنامه تشریحی ۰ کتابچه های بانک Read more…

سوالات درس زبان دوم ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان دوم ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان دوم ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۸۲۶۲-۱۲۱۲۰۰۹ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان انگلیسی تخصصی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۱۷-۱۲۱۲۰۱۰ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام Read more…

سوالات درس زبان دوم ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان دوم ۱ به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان دوم ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۱۶-۱۲۱۲۰۰۸ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که Read more…

سوالات درس زبان انگلیسی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان انگلیسی ۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۳۹۰۱۷-۱۲۲۵۰۰۱ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

سوالات درس زبان انگلیسی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان انگلیسی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان انگلیسی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۱۵-۱۲۲۵۰۰۲ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

سوالات درس زبان تخصصی ۱ مدیریت اقتصاد و حسابداری پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان تخصصی ۱ مدیریت اقتصاد و حسابداری پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان تخصصی ۱ مدیریت اقتصاد و حسابداری پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۲۲-۱۲۱۲۰۳۳-۱۲۱۲۱۶۶-۱۲۱۲۳۴۳ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از Read more…

سوالات درس زبان تخصصی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس زبان تخصصی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود سوالات درس زبان تخصصی ۲ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۰۲۳-۱۲۱۲۰۳۴-۱۲۱۲۱۶۸ ۱۲۱۲۳۴۴-۱۲۳۴۰۳۱-۱۲۱۲۱۷۵ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور Read more…

سوالات زبان تخصصی ۲ (حسابداری) پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی ۲ (حسابداری)  پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه دانلود سوالات زبان تخصصی ۲ (حسابداری)  پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۴۱۰۸-۱۲۱۴۰۲۴ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام Read more…

سوالات زبان تخصصی۱ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی۱ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه دانلود سوالات زبان تخصصی۱ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۴۰۲۰-۱۲۱۴۱۰۷ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که Read more…

سوالات زبان تخصصی اقتصاد پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی اقتصاد پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه دانلود سوالات زبان تخصصی اقتصاد پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۲۰۸-۱۲۱۲۲۰۶ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می Read more…

سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه

سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه دانلود سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴ پیام نور به صورت کتابچه و همراه با پاسخنامه با کد: ۱۲۱۲۱۷۴ کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات Read more…

کتابچه نمونه سوال عروض و قافیه – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۴۷ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال عروض و قافیه – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۴۷ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال عروض و قافیه – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۴۷ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات Read more…

کتابچه نمونه سوال گفت و شنود ۳ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۱۲-۱۲۳۰۰۸۶ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال گفت و شنود ۳ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۱۲-۱۲۳۰۰۸۶ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال گفت و شنود ۳ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۱۲-۱۲۳۰۰۸۶ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از Read more…

کتابچه نمونه سوال نحو ۳ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۰۴-۱۲۳۰۰۸۴ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال نحو ۳ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۰۴-۱۲۳۰۰۸۴ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال نحو ۳ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۰۰۴-۱۲۳۰۰۸۴ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم Read more…

کتابچه نمونه سوال نحو ۵ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۱۰۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال نحو ۵ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۱۰۵ پیام نور با جواب کتابچه نمونه سوال نحو ۵ – زبان و ادبیات عرب ۱۲۳۰۱۰۵ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی! کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم Read more…