سوالات نظریه ها و مبانی اوقات فراغت 1215339 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات نظریه ها و مبانی اوقات فراغت 1215339 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات نظریه ها و مبانی اوقات فراغت 1215339 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): اوقات فراغت مزایای سایت ما نسبت به سایر ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه ادامه مطلب…

سوالات مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی 1215386 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی 1215386 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی 1215386 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): نظارت و ارزیابی در ادامه مطلب…

سوالات مدیریت امنیت در اماکن ورزشی 1215384 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مدیریت امنیت در اماکن ورزشی 1215384 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مدیریت امنیت در اماکن ورزشی 1215384 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مدیریت ایمنی در استادیوم های ورزشی مزایای سایت ما نسبت ادامه مطلب…

سوالات مدیریت رفتار سازمانی 1215311 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مدیریت رفتار سازمانی 1215311 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مدیریت رفتار سازمانی 1215311 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: ادامه مطلب…

سوالات مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش 1215331 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش 1215331 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش 1215331 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): سیاست و روابط بین ادامه مطلب…

سوالات تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 1215330 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 1215330 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 1215330 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): تجزیه و ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه ادامه مطلب…

سوالات بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1215435 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1215435 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1215435 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی مزایای ادامه مطلب…

سوالات ورزش معلولین پیشرفته 1215365 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات ورزش معلولین پیشرفته 1215365 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات ورزش معلولین پیشرفته 1215365 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): اصول، مبانی و اهداف ورزش معلولان مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های ادامه مطلب…