سوالات نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 1211535 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 1211535 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 1211535 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): الگوهای یادگیری، ابزارهایی برای تدریس مزایای سایت ما ادامه مطلب…

سوالات مجموعه سازی 1224082 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مجموعه سازی 1224082 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مجموعه سازی 1224082 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): کلیات مجموعه سازی و انتخاب – مجموعه سازی 1 مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت ادامه مطلب…

سوالات مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی 1224080 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی 1224080 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی 1224080 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): سازمان ها و مراکز بین المللی ادامه مطلب…

سوالات سازمان و اداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی 1224079 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات سازمان و اداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی 1224079 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات سازمان و اداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی 1224079 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مدیریت کتابخانه ادامه مطلب…

سوالات مطالعه مستقل 1224077 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مطالعه مستقل 1224077 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مطالعه مستقل 1224077 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): روشهای یادگیری و مطالعه مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز ادامه مطلب…

سوالات داده پردازی 1224075 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات داده پردازی 1224075 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات داده پردازی 1224075 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): ابرداده برای مدیریت و بازیابی اطلاعات مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ادامه مطلب…

سوالات مبانی کتابداری 1224083 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات مبانی کتابداری 1224083 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات مبانی کتابداری 1224083 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مبانی مطالعات اطلاع رسانی: درک اطلاعات و محیط آن مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی) به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه «اضافه به سبد ادامه مطلب…

سوالات برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش راهنمایی و دبیرستان 1211224 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش راهنمایی و دبیرستان 1211224 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش راهنمایی و دبیرستان 1211224 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): برنامه درسی ادامه مطلب…

سوالات برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی 1211219 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی 1211219 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی 1211219 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آموزش در دوران کودکی مزایای سایت ادامه مطلب…