سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۳-۱۴۱۱۳۴۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۳-۱۴۱۱۳۴۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی ۱۴۱۱۵۵۳-۱۴۱۱۳۴۹ با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) اصول برنامه ریزی ترویجی جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین Read more…

سوالات درس بیماریهای گیاهی ۱۴۱۱۳۳۹-۱۴۱۱۴۷۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس بیماریهای گیاهی ۱۴۱۱۳۳۹-۱۴۱۱۴۷۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس بیماریهای گیاهی ۱۴۱۱۳۳۹-۱۴۱۱۴۷۵ با جواب به صورت کتابچه(پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۴۱۱۳۳۹-۱۴۱۱۴۷۵ تعداد صفحات ۳۳ تعداد دوره ۷ Read more…

سوالات درس حشره شناسی کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸-۱۴۱۱۵۵۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حشره شناسی کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸-۱۴۱۱۵۵۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حشره شناسی کشاورزی ۱۴۱۱۳۳۸-۱۴۱۱۵۵۱ با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) حشره شناسی و دفع آفات جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد Read more…

سوالات درس جامعه شناسی روستایی و عشایری ۱۱۲۱۰۱۳-۱۴۱۱۳۳۶-۱۴۱۱۵۴۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جامعه شناسی روستایی و عشایری ۱۱۲۱۰۱۳-۱۴۱۱۳۳۶-۱۴۱۱۵۴۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جامعه شناسی روستایی و عشایری ۱۱۲۱۰۱۳-۱۴۱۱۳۳۶-۱۴۱۱۵۴۸ با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۱۱۵۴۹-۱۴۱۱۳۳۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۱۱۵۴۹-۱۴۱۱۳۳۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۱۱۵۴۹-۱۴۱۱۳۳۷ با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) Read more…

سوالات درس آبیاری عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس آبیاری عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس آبیاری عمومی با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۲۱۰۵۸-۱۴۱۱۴۹۱-۱۴۱۱۳۳۴-۱۴۱۳۰۳۸-۱۴۱۴۰۰۶-۱۴۱۴۰۳۹ تعداد صفحات ۸۶ تعداد دوره ۱۶ پاسخنامه Read more…

سوالات درس مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۹۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۹۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت مالی ۱۲۱۴۰۹۰ با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۲۱۴۰۹۰ تعداد صفحات ۷۹ تعداد دوره Read more…

سوالات درس دامپروری عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دامپروری عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دامپروری عمومی با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۲۱۰۳۱-۱۱۲۱۰۵۳-۱۴۱۱۲۸۲-۱۴۱۱۵۱۱-۱۴۱۵۰۲۳ تعداد صفحات ۷۶ تعداد دوره ۱۵ پاسخنامه Read more…

سوالات درس خاک شناسی عمومی با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خاک شناسی عمومی با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خاک شناسی عمومی با جواب به صورت کتابچه به همراه پاسخنامه تستی (و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۲۱۰۰۴-۱۱۲۱۰۴۷-۱۴۱۱۵۴۵-۱۴۱۴۰۰۳ تعداد صفحات ۹۶ تعداد دوره Read more…

سوالات درس ریاضیات ۲ به همراه پاسخنامه به صورت کتابچه

سوالات درس ریاضیات ۲ به همراه پاسخنامه به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ریاضیات ۲ به همراه پاسخنامه به صورت کتابچه (تستی و تشریحی) جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۱۱۱۱۱۶-۱۱۱۱۴۶۴-۱۱۱۱۵۰۰ تعداد صفحات ۷۲ تعداد دوره ۱۶ پاسخنامه تستی Read more…

سوالات فعالیت بدنی و تندرستی ۱۲۱۵۲۲۶ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات فعالیت بدنی و تندرستی ۱۲۱۵۲۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات فعالیت بدنی و تندرستی ۱۲۱۵۲۲۶ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آمادگی جسمانی و تندرستی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های Read more…

سوالات اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی ۱۲۱۵۲۲۱ پیام نور به صورت کتابچه

سوالات اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی ۱۲۱۵۲۲۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی ۱۲۱۵۲۲۱ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): تاریخ تربیت بدنی مزایای سایت ما نسبت به Read more…

سوالات آمار توصیفی ۱۲۱۵۲۲۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات آمار توصیفی ۱۲۱۵۲۲۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات آمار توصیفی ۱۲۱۵۲۲۰ پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): آمار توصیفی در علوم ورزشی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان Read more…

سوالات درس سیاست خارجی قدرت های بزرک ۱۲۳۱۰۲۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست خارجی قدرت های بزرک ۱۲۳۱۰۲۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست خارجی قدرت های بزرک ۱۲۳۱۰۲۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس سیاست و حکومت در خاور میانه ۱۲۳۱۰۲۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست و حکومت در خاور میانه ۱۲۳۱۰۲۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست و حکومت در خاور میانه ۱۲۳۱۰۲۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) Read more…

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۲۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس انقلاب اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۲۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس انقلاب اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۲۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۲۳۱۰۲۳ تعداد صفحات ۵۱ Read more…

سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی ۱۲۳۱۰۲۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی ۱۲۳۱۰۲۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نوسازی و دگرگونی سیاسی ۱۲۳۱۰۲۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۲۳۱۰۲۱ تعداد Read more…

سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲۳۰۱۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲۳۰۱۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲۳۰۱۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۲۲۳۰۱۵ تعداد Read more…

سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم ۱۲۳۱۰۲۰ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم ۱۲۳۱۰۲۰ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم ۱۲۳۱۰۲۰ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام ۱۲۳۱۰۲۶با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام ۱۲۳۱۰۲۶با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام ۱۲۳۱۰۲۶با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ۱۲۳۱۰۱۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ۱۲۳۱۰۱۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ۱۲۳۱۰۱۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) Read more…

سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۱۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۱۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۱۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس اصول روابط بین الملل ۲ – ۱۲۳۱۰۱۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روابط بین الملل ۲ – ۱۲۳۱۰۱۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روابط بین الملل ۲ – ۱۲۳۱۰۱۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) Read more…

سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی ۱۲۳۱۰۱۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی ۱۲۳۱۰۱۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس فن دیپلماسی و آداب کنسولی ۱۲۳۱۰۱۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ – ۱۲۲۹۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ – ۱۲۲۹۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ – ۱۲۲۹۰۰۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( Read more…

سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام ۱۲۲۹۰۰۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام ۱۲۲۹۰۰۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ تحول دولت در اسلام ۱۲۲۹۰۰۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس Read more…

سوالات درس اصول روابط بین الملل ۱ – ۱۲۳۱۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول روابط بین الملل ۱ – ۱۲۳۱۰۱۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول روابط بین الملل ۱ – ۱۲۳۱۰۱۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) Read more…

سوالات درس جامعه شناسی سیاسی ۱۲۲۷۰۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جامعه شناسی سیاسی ۱۲۲۷۰۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جامعه شناسی سیاسی ۱۲۲۷۰۰۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۲۲۷۰۰۳ تعداد صفحات ۹۵ Read more…

سوالات درس تئوری های انقلاب ۱۲۳۱۰۱۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تئوری های انقلاب ۱۲۳۱۰۱۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تئوری های انقلاب ۱۲۳۱۰۱۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) کد درس ۱۲۳۱۰۱۳ تعداد صفحات ۷۲ Read more…

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) ۱۲۳۱۰۱۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) ۱۲۳۱۰۱۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (ب) ۱۲۳۱۰۱۶ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۳ ) Read more…

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ – ۱۲۲۹۰۰۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ – ۱۲۲۹۰۰۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ – ۱۲۲۹۰۰۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( Read more…

سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ – ۱۲۲۹۰۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ – ۱۲۲۹۰۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ – ۱۲۲۹۰۰۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( Read more…

سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) ۱۲۳۱۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) ۱۲۳۱۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) ۱۲۳۱۰۰۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می Read more…

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۲ – ۱۲۱۲۰۳۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۲ – ۱۲۱۲۰۳۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۲ – ۱۲۱۲۰۳۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ۱۲۳۱۰۰۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ۱۲۳۱۰۰۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ۱۲۳۱۰۰۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۲ – (از ماکیاول تا مارکس) ۱۲۳۱۰۰۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۲ – (از ماکیاول تا مارکس) ۱۲۳۱۰۰۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۲ – (از ماکیاول تا مارکس) ۱۲۳۱۰۰۷ با Read more…

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۲ – ۱۲۲۳۰۱۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۲ – ۱۲۲۳۰۱۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۲ – ۱۲۲۳۰۱۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) Read more…

سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ – ۱۲۳۱۰۰۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ – ۱۲۳۱۰۰۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ – ۱۲۳۱۰۰۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( Read more…

سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن ۱۲۳۱۰۲۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن ۱۲۳۱۰۲۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس خلیج فارس و مسائل آن ۱۲۳۱۰۲۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس Read more…

سوالات درس ارتش و سیاست ۱۲۳۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس ارتش و سیاست ۱۲۳۱۰۲۷ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس ارتش و سیاست ۱۲۳۱۰۲۷ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس ۱۲۳۱۰۲۷ تعداد صفحات ۷۳ Read more…

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ – ۱۲۱۲۰۳۸ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ – ۱۲۱۲۰۳۸ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس متون سیاسی به زبان خارجه ۱ – ۱۲۱۲۰۳۸ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۱ – (از سقراط تا ماکیاول) ۱۲۳۱۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۱ – (از سقراط تا ماکیاول) ۱۲۳۱۰۰۶ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۱ – (از سقراط تا ماکیاول) ۱۲۳۱۰۰۶ با Read more…

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۱ – ۱۲۲۳۰۱۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۱ – ۱۲۲۳۰۱۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق بین الملل عمومی ۱ – ۱۲۲۳۰۱۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) Read more…

سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۰ تا ۱۳۲۰ – ۱۲۲۹۰۰۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۰ تا ۱۳۲۰ – ۱۲۲۹۰۰۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۰ تا ۱۳۲۰ – ۱۲۲۹۰۰۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می Read more…

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) ۱۲۳۱۰۰۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) ۱۲۳۱۰۰۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) ۱۲۳۱۰۰۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) Read more…

سوالات درس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ۱۲۳۱۰۲۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ۱۲۳۱۰۲۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ۱۲۳۱۰۲۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس Read more…

سوالات درس جنبشهای اسلامی معاصر ۱۲۳۱۰۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس جنبشهای اسلامی معاصر ۱۲۳۱۰۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس جنبشهای اسلامی معاصر ۱۲۳۱۰۰۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس ۱۲۳۱۰۰۳ تعداد صفحات ۵۸ Read more…

سوالات درس نظام سیاسی و دولت در اسلام ۱۲۳۱۰۰۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نظام سیاسی و دولت در اسلام ۱۲۳۱۰۰۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نظام سیاسی و دولت در اسلام ۱۲۳۱۰۰۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) Read more…

سوالات درس مبانی علم سیاست ۱۲۳۱۰۰۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مبانی علم سیاست ۱۲۳۱۰۰۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مبانی علم سیاست ۱۲۳۱۰۰۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس ۱۲۳۱۰۰۱ تعداد صفحات ۶۸ Read more…

سوالات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲۳۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲۳۰۰۹ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲۳۰۰۹ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس ۱۲۲۳۰۰۹ تعداد Read more…

سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی ۱۲۲۲۳۴۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی ۱۲۲۲۳۴۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روزنامه نگاری تخصصی ۱۲۲۲۳۴۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۲۲۳۴۴ تعداد صفحات ۷ Read more…

سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی ۱۲۲۲۳۴۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی ۱۲۲۲۳۴۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس نقد و تفسیر مقاله نویسی ۱۲۲۲۳۴۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: آخرین به روز رسانی خرداد ماه ۹۷ کد درس Read more…

سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی ۱۲۲۲۳۳۵ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی ۱۲۲۲۳۳۵ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی ۱۲۲۲۳۳۵ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) Read more…

سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی ۱۲۲۲۴۴۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی ۱۲۲۲۴۴۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس روابط عمومی الکترونیکی ۱۲۲۲۴۴۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۲۲۴۴۳ تعداد صفحات ۱۳ Read more…

سوالات درس مدیریت روابط عمومی ۱۲۲۲۴۱۲ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس مدیریت روابط عمومی ۱۲۲۲۴۱۲ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس مدیریت روابط عمومی ۱۲۲۲۴۱۲ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۲۲۴۱۲ تعداد صفحات ۲۸ Read more…

سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی ۱۲۲۲۴۰۴ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی ۱۲۲۲۴۰۴ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول اقناع و تبلیغ سیاسی ۱۲۲۲۴۰۴ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۴ ) کد درس Read more…

سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۱ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۱ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی ۱۲۲۲۴۴۱ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: Read more…

سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی ۱۲۲۲۴۰۳ با جواب به صورت کتابچه

سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی ۱۲۲۲۴۰۳ با جواب به صورت کتابچه دانلود کتابچه سوالات درس اصول تبلیغات بازرگانی ۱۲۲۲۴۰۳ با جواب (پاسخنامه تستی- تشریحی – تستی تشریحی) به صورت کتابچه جزئیات کتابچه به شرح زیر می باشد: ( آخرین به روز رسانی: ۹۶/۱۰/۵ ) کد درس ۱۲۲۲۴۰۳ تعداد صفحات ۲۲ Read more…