سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه «اضافه ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تکنولوژی آموزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تکنولوژی آموزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه «اضافه به سبد خرید» کلیک ادامه مطلب…

سوالات اصول مدیریت اسلامی 1211414 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات اصول مدیریت اسلامی 1211414 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات اصول مدیریت اسلامی 1211414 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): مبانی مدیریت اسلامی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان ادامه مطلب…

سوالات رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 1211416 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 1211416 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی 1211416 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): رفتار و روابط در مرکز آموزشگاهی ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت آموزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت آموزشی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه «اضافه به سبد خرید» کلیک ادامه مطلب…

سوالات تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی 1211415 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی 1211415 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی 1211415 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): ادامه مطلب…

سوالات تئوریهای سازمانی 1211413 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات تئوریهای سازمانی 1211413 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات تئوریهای سازمانی 1211413 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): تئوریهای سازمانی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های مشابه: قیمت ارزان مجهز به تکنولوژی ادامه مطلب…

سوالات فلسفه مدیریت آموزشی 1211280 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات فلسفه مدیریت آموزشی 1211280 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات فلسفه مدیریت آموزشی 1211280 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): نگاهی دوباره به فلسفه تیلوریسم و T.Q.M در مدیریت آموزشی مزایای سایت ما نسبت ادامه مطلب…

سوالات نظارت و راهنمایی آموزشی 1211412 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات نظارت و راهنمایی آموزشی 1211412 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف سوالات نظارت و راهنمایی آموزشی 1211412 پیام نور به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه منبع این درس (نام کتاب): نظارت و رانمایی تعلیماتی مزایای سایت ما نسبت به سایر سایت های ادامه مطلب…

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته برنامه ریزی درسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته برنامه ریزی درسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه دانلود فایل پی دی اف در زیر لیست نمونه سوالات را مشاهده میکنید. برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی کد و یا نام درس و برای خرید بر بروی دکمه «اضافه به سبد خرید» ادامه مطلب…