سوالات درس منطق 1211622 به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات درس منطق 1211622 به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود

سوالات درس منطق 1211622 به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

( آخرین به روز رسانی: 96/10/15 )

کد درس 1211622
تعداد صفحات 81
تعداد دوره 17
پاسخنامه تستی 14
پاسخنامه تشریحی 0

برای دانلود تمام سوالات+دوره های ذکر شده در جدول بالا به همراه پاسخنامه بر روی دکمه زیر کلیک کنید:


کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

1-   دانشمندان بزرگ اسلام، تنها وسیله باز شناختن حق از باطل را چه می دانستند ؟

الف-  منطق                   ب-  قرآن                             ج-  فلسفه             د-  ائمه ی معصومین

 

۲-  “تهذیب المنطق و الکلام ” اثر کیست؟

الف-   مجتبی مینوی                          ب-  بابا افضل کاشانی

ج-   مولی سعد تفتاز انی                    د-  یحیی مهدوی

 

3-  “رؤوس ثمانیه”چیست؟

الف –  مطالبی که آغاز تألیفات آمده

ب-   در مباحث علم به عنوان تمهید مقدمه است

ج-    برای روشن ساختن ذهن مبتدی آورده می شود

د-     همه موارد

 

4-   …….. یعنی “مقام آن نسبت به علوم دیگر ومحل آن در سلسله مراتب علوم”.

الف-    تعریف علم                          ب-   موضوع علم                  ج-    مرتبه ی علم                 د-   مباحث علم

 

5-    کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-  آگاهی و علم راجع به تصورات بدیهی دانسته اند

ب-     جماعتی علم را غیر قابل تعریف دانسته اند مانند بابا افضل الدین کاشانی

ج-    بعضی گفته اند تعریف علم مستلزم دور است

د-   همه موارد

سوالات درس منطق

6-    وجه اختلاف ذهن از آینه کدام گزینه است؟

الف-   ذهن تا توجه به امری نکند صورتی از آن چیز دراو حاصل نخواهد شد

ب-   در قوه ی مدرکه ی آدمی صورت مبصرات ،صورت مسموعات و ملموسات ومشموعات و… بوجود می آید

ج-    صوری که از اشیا در ذهن برانگیخته می شود،با آن اشیا نسبت دارد

د-   چون ذهن به امری توجه کند،صورتی از آن امر در آن ارتسام می یابد

 

7-    کدام گزینه در مورد علم حصولی صدق نمی کند ؟

الف-    در منطق  هر وقت علم گفته می شود ،مراد همان صورت حاصل در ذهن است

ب-      علم حصولی ،در مقابل علم حضوری قرار دارد

ج-     علم حصولی ،آنست که معلوم خود در نزد عالم حاضر باشد نه صورتش

د-    علم حصولی ،علم ما به اشیا خارجی به میانجیگری صورت ذهنی است

 

8-    مرحوم محمد علی فروغی کدام علم را به”خود آگاهی ” تعبیرمی کند؟

الف-  علم حصولی

ب-    علم حضولی

ج-   هردو مورد

د-    هیچ کدام

 

9-      کدام گزینه از تصور واحد می باشد؟

الف-   تصور سقراط                        ب-    تصور خورشید و ماه

ج-   تصور خانه ی حسن               د-تصور حسن عالم است

10-    هر تصدیق مستلزم کدام تصور زیر نیست ؟

الف-   تصور نسبت موضوع به محمول                         ب-   تصور محکوم به

ج-    تصور نسبت محمول به موضوع                            د-   تصور محکوم علیه

سوالات درس منطق

11-    اقسام تصور و تصدیق کدام است؟

الف-   بدیهی – ضروری                              ب-  نظری – کسبی

ج-   واحد – متعدد                                      د-   الف و ب

 

12-  کدام گزینه در مورد “ادراک عالی “صحیح می باشد؟

الف-  ادراک عالی ، بیشتر حالت پذیرنده دارد                             

 ب-   ادراک عالی ، از قبیل درک مفاهیم کلی و حکم واستدلال می باشد                 

ج-     ادراک عالی ،  فقط مانند آینه منفعل است           

د-     ادراک عالی ، بدون دخل و تصرف صور را می پذیرد

 

13-     “انسان را حیوان ناطق گفته اند”ناطق در اینجا به چه معناست  و مراد از آن چیست؟

الف-  عاقل- باطن                       ب-    عاقل – ظاهر

ج-    سخنگو- باطن                      د-    سخنگو- ظاهر

14-       کشف مجهول به وسیله معلوم ،چه نامیده می شود؟

الف-   اکتشاف                                     ب-   استدلال

ج-   فکر                                                د-     نتیجه

 

15-   مراد از امور معلوم، چیست؟

الف-    معلومات تصدیقی است

ب-    معلومات تصوری است

ج-      معلومات تصوری و معلومات تصدیقی است

د-    قرار دادن اجزای مختلف  به جای خود است

سوالات درس منطق

16-   کدام گزینه در” مورد ترتیب” صحیح نمی باشد؟

الف-   علت صوری است                                ب- دلالت التزامی بر مرتب دارد

ج-  دلالت به قوه  عاقله دارد       د- در حقیقت علت مادی است

 

17-“للتأدی إلی مجهول دلالت بر چه چیزی دارد؟

الف-  علت جزئی                           ب-  علت غائی

ج-  علت واسطه ای                       د-  همه موارد

 

18- کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-تصور مجهول به وسیله تصورات معلوم کشف میشود

ب-  تصدیق  مجهول به وسیله تصدیقات معلوم کشف می شود

ج-  تصور مجهول که به وسیله تصورات معلوم، معلوم میگردد موصل نام دارد

د-    قول شارح، همان معرف یا تعریف است

 

19-تعریف “منطق “از دیدگاه ابن سینا کدام گزینه می باشد؟

الف-  علمی که در آن طرق مختلف انتقال ذهن از معلوم به مجهول آموخته می‌شود

ب- آلتی است قانونی که به کار بستنش ذهن را از خطای در اندیشه محفوظ می دارد

ج-  علمی که در آن انتقالات صحیح از ان انتقالات غیرصحیح ممتاز میگردد

د-  الف وج

 

20-       کدام گزینه در مورد لغت “قانون”صحیح نمی باشد؟

الف-  آلت قانونی یعنی آلتی که دارای جزئیت است

ب-  قانون لغتی یونانی است که در اصل به معنی مسطره یعنی خط کش است

ج-  قانون در اصطلاح به معنی امری کلی است که منطبق بر جمیع جزئیات خود باشد

د- منطق را بدان سبب قانونی گفتند که مباحث همه امور کلی است

سوالات درس منطق

21-        چه کسی علم “منطق” را علم ترازو می داند؟

الف-  ابن سینا در دانشنامه علایی                  ب- ابونصر فارابی در احصاء العلوم

ج-   ابن سینا در شفا و منطق                          د- ابونصر فارابی درالتعلیقات

 

22-       کدام گزینه از مخالفان منطق صوری ارسطوای نمی باشد؟

الف-   فر انسیس بیکن          ب-   دکارت               ج- جان دیوید              د-  جان استوارت میل

23-چه کسی و در کدام کتابش  شرحی در حرمت  فن منطق نوشته  و حتی آن را برهمزن اذهان نیکو، و تباه سازنده ی فطرت انسان دانسته است؟

الف- ابن تیمیه- نقض المنطق                                    ب-   ابن سینا- دانشنامه علایی

ج-  ابن قیم- مفتاح دار السعادت                               د- فارابی- احصاء العلوم

 

 

24-چه کسی معتقد است که” فایده ی منطق الزام و اسکات خصم است در مباحثه، و راسخ کردن خطاهایی که به ذهن وارد شده است”؟

الف- دکارت                                        ب-    فرانسیس بیکن

ج-     جان استوارت میل                      د-   جان دیوید

 

25-علائم مکتوب بر چه چیزی دلالت دارد؟

الف-علائم ملفوظ                              ب-   صور ذهنی                  

ج-   وجود خارجی                              د- وجود عینی

 

سوالات درس منطق

26-       کدام گزینه از اقسام “دلالت “می باشد؟

الف-  دلالت عقلی               ب-   دلالت طبعی                      ج-   دلالت وضعی                د-  همه موارد

 

27-کدام دلالت،  به این معنی است که چیزی را علامت و نشانه چیز دیگر قرار داده باشند؟

الف-  دلالت عقلی              ب-   دلالت طبعی                 ج-    دلالت وضعی                   د-   هیچکدام

 

28-کدام دلالت در منطق مورد توجه است؟

الف –   دلالت عقلی              ب-   دلالت طبعی                        ج-    دلالت وضعی               د-   همه موارد

 

29-کدام گزینه از اقسام دلالت لفظ بر معنی نمی باشد؟

الف- دلالت مطابقه                                              ب-   دلالت عقلی

ج-   دلالت التزام                                                 د-   دلالت تضمنی

 

30-       کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف-  دلالت مطابقه یعنی دلالت لفظ بر تمام موضوع له                               

ب- دلالت تضمن یعنی دلالت لفظ بر معنی موضوع له

ج-   دلالت التزام یعنی دلالت نفس بر امری که خارج از معنی موضوع له است ولی در ذهن با آن ملازم است                                               

د- همه موارد

 

سوالات درس منطق

31-  کدام گزینه در مورد” لفظ” صحیح نمی باشد؟

الف- لفظ  مفرد بر سه قسم است: اسم- کلمه-ادات

ب- لفظ بر سه قسم است: مفرد- مرکب-  مولف

ج- لفظ مرکب بر دو قسم است: تام- ناقص

د-اقسام مرکب تام بر دو قسم است:  تام خبری- تام انشائی

 

32- کدام گزینه از خصوصیات لفظ مرکب می باشد ؟

الف-  خود دارای  اجزا باشد                               ب-  معنی آن نیز دارای اجزا باشد

ج-  جزء لفظ بر جزء معنی دلالت کند                د-    همه موارد

33- “إذا”در منطق جزعه کدام قسم،لفظ مفرد می باشد؟

الف-   اسم                            ب-   کلمه

ج-   ادات                              د-  هیچکدام

 

34-………….  آن است که قابل تصدیق و تکذیب نباشد.

الف- مرکب ناقص              ب- مرکب تام خبری          ج-  مرکب تام انشائی         د- مرکب تام

 

35-کدام گزینه درباره “مرکب تام خبری” صحیح می باشد؟

الف-    لفظی است که فی نفسه قابل تصدیق و تکذیب باشد

ب-    مرکب تام خبری در اصطلاح منطق ،فی نفسه نامند

ج-   استفهام و امر و نهی و تمنی همه جنبه ی خبری دارند

د-   مرکب تام خبری بر دو قسمت : تقییدی و غیر تقییدی

سوالات درس منطق

36- مرکب تام خبری را در اصطلاح منطق چه می نامند؟

الف-  قضیه                          ب-  قول  جازم                    ج- خبر                  د- هرسه مورد

 

37-کدام گزینه در مورد “اقسام مرکب ناقص” صحیح نمی باشد؟

الف- مرکب ناقصه تقییدی آن است که یک جزء ،قید جزء دیگر باشد

ب-  مرکب ناقصه  غیرتقییدی، بر دو قسم :وصفی و اضافی است

ج-   مرکب ناقص غیر تقییدی، آن است که جزء دوم قید جزء اول نباشد

د-   مرکب اضافی ،آن است که یک جزء متمم جزء دیگر باشد

38-کدام گزینه” تصدیق “است؟

الف- ادراک معانی الفاظ مفرد                                        ب-   ادراک قضیه

ج-   ادراک معانی الفاظ مرکب غیر تام                            د-    ادراک  معانی الفاظ مرکب تام انشائی

 

39-کدام گزینه در مورد” اسم” صحیح نمی باشد؟

الف- اسم ، به اعتبار معنی بر دو قسم : متحدالمعنی و متکثر المعنی  است

ب-   اسمی که دارای معانی متعددی ،است بر دو قسم:جزئی و کلی است

ج-    اسم کلی، بر دو قسم: متواطی مشکک  است

د-   اسم منقول ، بر سه قسم است: شرعی،  عرفی و اصطلاحی

سوالات درس منطق

 

40-کلمه ای که در معنی حقیقی به کار رود، کدام گزینه است؟

الف- قتل             ب-   ‫من                 ج-   صلی              د-   خلق

 

41-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- به طور کلی تمام اسماء اعلام و هر اسمی که با “این “و “آن” موقعیت شود بر مفهوم جزئی دلالت دارد

ب-  مفهوم کلی آن است که فی نفسه بر افراد متعدد صادق باشد

ج- هریک از افرادی که  جزئی بر آنها صادق است،  مصداق آن کلی نامیده می شود

د-   لفظی را که دال  بر معنی  جزئی  باشد؛  لفظ جزئی می‌نامند

 

42- از نظر وجود افراد کلی در خارج یا عدم آنها ،کلی  بحصرعقلی بر کدام قسم نمی باشد؟

الف-  کلی که درخارج فردی ندارد و بوجود آمدن فرد آن هم حالت  مانند”  شریف الباری”

ب-   کلی که درخارج فردین ندارد و به وجود آمدن فرد آن ممکن است مانند”   اجتماع نقیضین”

ج- کلی که در خارج یک فرد دارد و به وجود آمدن فرد دیگر آن محال است مانند” واجب الوجود”

د-  کلی که در خارج یک فرد دارد و به وجود آمدن افراد دیگر ممکن است کرد  مانند” خورشید”

 

43- کدام گزینه  در مورد فرق بین کل و کلی صحیح نمی باشد؟

الف-    کل بر افراد خود قابل حمل است در صورتی که کلی بر اجزاء خود قابل حمل نیست

ب- کلی ممکن است بدون فرد خارجی باشداماوجود کل مستلزم وجود اجزاء است

ج-  کلی با از دست دادن بعضی از افراد،  از کلی بودن نمی افتد اماکل با از دست دادن   یک  یاچند جزء ناقص میشود

د-   وجود کل در خارج از ذهن محقق است در صورتی که وجود کلی بیرون  از ذهن محل اختلاف است

 

44-کدام گزینه از” نسبت های بین دو کلی ” نمی باشد؟

الف-   متساوی                                       ب-   متباین

ج-    عموم و خصوص مقید                   د-   عموم و خصوص من وجه

 

45-دو دایره ی   دوکلی ، کدام نسب اربع  متخارج هستند؟

الف-   متساوی                                                   ب-   متباین

ج-    عموم و خصوص مطلق                               د-   عموم و خصوص من وجه

سوالات درس منطق

46-دو دایره ی دو کلی ،کدام نسب اربع متقاطع هستند؟

الف-   متساوی                                                   ب-   متباین

ج-    عموم و خصوص مطلق                               د-   عموم و خصوص من وجه

 

47- خرید کلیه کدام ، نسب اربع بر یکدیگر منطبق هستند ؟

الف-   متساوی                                                    ب-   متباین

ج-    عموم و خصوص مطلق                               د-   عموم و خصوص من وجه

 

48-دو دایره ی دوکلی ،کدام است  نسب اربع متداخل هستند؟

الف-   متساوی                                                     ب-   متباین

ج-    عموم و خصوص مطلق                               د-   عموم و خصوص من وجه

 

49-مبحث “ایساغوجی “را چه کسی تألیف کرده و به چه معنی می باشد؟

الف-  فورفور یوس- مدخل و مقدمه                               ب-   ارسطو-   مدخل و مقدمه

ج-   فور فوریوس-پایان                                                   د-   ارسطو- پایان

 

50-کدام گزینه کولی است که ماهیت افراد  بدان  قائم و وابسته باشد؟

الف-  کلی فصل                  ب-  کلی عرضی                   ج-     کلی ذاتی                   د-   عرض عام

سوالات درس منطق

51-کدام گزینه کلی است که خارج از حقیقت افراد باشد؟

الف-  کلی فصل                  ب-  کلی عرضی                   ج-     کلی ذاتی                   د-   ‫کلی نوع

 

52- کدام گزینه ازاوصاف ذاتی نمی باشد؟

الف- انفکاک امر ذاتی از افراد چه در خارج و چه در ذهن  ممتنع است

ب-   امر ذاتی قابل تعلیل است

ج-  امر ذاتی در تعقل مقدم بر ماهیت ذوالذاتی است

د-  امر ذاتی بین الثبوت است

 

53- کدام گزینه از کلیات خمس نمی باشد؟

الف-  ماهیت                       ب-   نوع                               ج- جنس               د-   عرض عام

54-کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-     نوع آن کلی است که تمام حقیقت افراد  است

ب-  نوع حقیقی و نوع اضافی اقسام نوع هستند

ج-  انسان هم نوع حقیقی است هم نوع اضافی

د- نوع حقیقی ،آن کلی است که بر آن و برغیر آن جنس در جواب” ما هو ” حمل می شود

 

55-گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-  سلسله مراتب انواع  و سلسله مراتب اجناس  سیر  نزولی دارند

ب-   جنس الاجناس همیشه یکی از مقولات عشر است

ج-   لازمه ی نوع اخص بودن و لازمه جنس اعم بودن است

د-     شجره ی فور فور یوس، سلسله مراتب انواع و اجناس در کتب اروپایی قرون وسطی است

سوالات درس منطق

56-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف-   ” فصل” کلی است که در جواب”ذاتاً کدام است”  می آید

ب-   ” فصل” کلی است که شی ء را از مشارکارت  در جنس ممتاز  گرداند

ج-   “نوع و جنس ” کلی است که در جواب” ما هو “واقع میشوند

د- “عرض عام”   کلی  عرضی است که اختصاص به افراد یک کلی داشته باشد

 

57-تصور را می‌توان  به کدام  لحاظ  مورد ملاحظه قرار داد؟

الف-   لحاظ مفهوم            ب-   لحاظ مصداق              ج-   لحاظ معکوس              د-  الف و ب

 

58-مجموعه تصورات معلومی که موجب کشف تصور مجهولی شود چه نام دارد ؟

الف-  معرف          ب-  مولف                   ج-   موضوع                   د-   مباحث

59- از میان تعاریف و حدود دقیقی که بزرگان جمع‌آوری کردند و به صورت کتاب در آورده اند، کدام شهرت و اهمیتی خاص دارد ؟

الف-   “رسالت الحدود” ابن سینا                  ب- “منطق” ابن سینا

ج- “حکمت” سقراط                                     د- “حکمت “افلاطون

سوالات درس منطق

60- کدام گزینه از اقسام” تعریف” نمی باشد ؟

الف-   حد تام             ب-  حد ناقص                      ج-    خاصه ی ساده       د-     شرح الاسم

 

61-تعریفی است  که از جنس بعید و فصل قریب فراهم آید؟

الف-  حد تام                       ب-    رسم تام                       ج-   حد ناقص                       د-   رسم ناقص

 

62- از انضمام جنس بعید با عرض خاص حاصل می شود؟

الف-  حد تام                       ب-    رسم تام                       ج-   حد ناقص                       د-   رسم ناقص

 

 

63-از انضمام جنس قریب با عرض خاص حاصل می شود؟

الف-  حد تام                       ب-    رسم تام                       ج-   حد ناقص                       د-   رسم ناقص

 

 

64-کدام گزینه از شرایط” تعریف ” نمی باشد؟

الف-  معرف باید  اعم از معرف باشد                              ب-   معرف نباید  اخص از معرف باشد

ج-  معرف نباید مباین معرف باشد                                   د-   معرف باید أجلی از معرف باشد

 

65-کدام گزینه از اقسام قضیه، می باشد؟

الف-   حملی                       ب- شرطی                    ج-   موضوع                 د-   الف و ب

 

66-  لفظی که دو  حد را به یکدیگر مربوط می سازد ،چه نام دارد ؟

الف-   مستند                       ب-    محکوم به                    ج-   رابطه                            د-  محکوم علیه

 

67- حدی که به حد دیگر اسناد داده می شود در دستور زبان چه می نامند؟

الف-   محکوم علیه             ب-  محکوم به                      ج- مسند               د- قضیه

 

68- آن  جزء از قضیه است که جزء دیگر بدان اسناد داده می‌شود ؟

الف- محمول               ب-    موضوع            ج-     رابطه                               د- هرسه مورد

 

69- کدام گزینه از” اقسام قضیه حملی” نیست؟

الف-    شخصیه                                ب-    فردیه                      ج-   طبیعیه               د-   محصوره             

 

سوالات درس منطق

70- قضیه ای که موضوع آن جزئی باشد کدام گزینه است ؟

الف-    شخصیه                                ب-      مهمله                    ج-   طبیعیه               د-   محصوره

 

71- از مثال هایی که برای قضایای مهمله آورده اند معلوم می‌شود که کدام قضیه هم نوعی مهمله می دانسته اند ؟

الف-    شخصیه                               ب-    فردیه                      ج-   طبیعیه               د-   محصوره

 

72- به کدام قضیه ” مسوره”  گفته می‌شود؟

الف-    شخصیه                                ب-    فردیه                      ج-   طبیعیه               د-   محصوره

 

73-کدام گزینه مثالی از”  موجبه ی  جزئیه ی محصوره” می باشد؟

الف-  بعضی شترها دوکوهانه اند

ب-   بعضی شترها دوکوهانه نیستند

ج-   هر گاوی علف خوار است

د-   هیچ  نشخوار کننده ای گوشتخوار نیست

 

74- در کدام منطقه اروپایی از قرن سیزدهم میلادی به بعد کدام قضایای محصوره با حرف عله “o” نموده شده است؟

الف-  موجبه ی  کلیه                                            ب-    سالبه ی کلیه

ج-   موجبه ی جزئیه                                            د-    سالبه ی جزئیه

 

75-ملاک سلب و ایجاب قضیه کدام گزینه است؟

الف-   موضوع                      ب-   محمول                 ج-   ادات ربط                     د-   مسند

 

76-هرگاه ادات سلب بر سر محمول درآمده باشد، قضیه را چه می نامند؟

الف-    معدوله                    ب-   غیر محصله                   ج-  متغییره           د-   همه موارد

 

77-کدام گزینه از اقسام قضایای شرطی میباشد؟

الف- قضیه موجبه                                                ب-   قضیه سالبه

ج-   قضیه متصل و منفصل                                     د-   قضیه طبیعیه

 

78-در کدام قضیه جزء اول را مقدم و جزء دوم را تالی می نامند؟

الف-   قضیه موجبه              ب-    قضیه متصل              ج-    قضیه منفصل                   د-   قضیه سالبه

 

79-کدام گزینه از   اقسام قضیه ی  شرطی منفصل ، نمی‌باشد؟

الف-  حقیقیه            ب-    طبیعیه                ج-    مانعه الجمع                    د- مانعه الخلو

 

سوالات درس منطق

80- کدام یکی از اقسام قضیه منفصله ،”یعنی قضیه ای که در آن به عناد دوچیز حکم شده است که اجتماع آنها ممکن است ولی ارتفاع هر دو محال است؟

الف-  حقیقیه           ب-   مانعه الجمع                  ج-  مانعه الخلو                           د-  هیچکدام

 

81- کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف-منفصله ی مانعه الجمع و مانع الخلو در علوم کمتر به کار می‌رود                      

ب-  منفصله ی مانعه الجمع و مانع الخلو درمحاورات  بیشتر  استعمال می‌شود

ج-  اطلاق منفصله بر  مانع الخلو به مجاز است                              

د- همه موارد

 

82-از جمله احکامی که عارض قضایا می شود کدام گزینه است؟

الف-   عکس                         ب-   فیلم               ج-    وسیله              د-    ارتباط

 

83- کدام گزینه ازاقسام تقابل نمی باشد؟

الف-   تناقض             ب-    رابطه                    ج-   داخل در تحت تضاد بودن                          د-     تضاد

 

84- از مهمترین اقسام تقابل کدام گزینه است؟

الف-   تناقض              ب-  تضاد                ج-   داخل در تحت تضاد بودن                  د-  همه موارد

85-کدام گزینه از  اقسام حجت نمی باشد؟

الف-    قیاس       ب-  استقراء          ج-   نوع                د-   تمثیل

 

86-کدام قسمت از حجت ،حجتی است که درآن ذهن از قضایای جزئی به نتیجه ای کلی می رسد؟

الف-    قیاس        ب-  استقراء          ج-   تمثیل             د-   هیچکدام

 

87-کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف-    استقراء بر دو قسم: تام و ناقص می باشد

ب-   استقراء اتهام همان استقراء  برهانی یا قیاس مقسم است

ج-   استقراء تام در صورتی است که افراد موردنظر نامعدود باشند

د-  در استقراء تام  افراد مورد نظر محصور می باشند و هر یک جدا جدا مورد بررسی قرار می گیرند

 

88-مهمترین و قاطع ترین اقسام حجت و اساسی ترین بحث منطق صوری کدام گزینه است؟

 الف-    قیاس       ب-  استقراء          ج-   تمثیل             د-   هیچکدام

 

89- “وقتی دو قضیه را برای  منجر شدن  به نتیجه ای تألیف کنند” این تألیف را چه می نامند؟

الف-    تقارون                ب-    اقتران                                ج –   قرینه                       د-     شکل

سوالات درس منطق

90- کدام گزینه از اشکال قیاس اقترانی از لحاظ موقعیت حد وسط می باشد؟

الف- حد وسط یا محمول درصغری است و موضوع در کبری       

ب-    هم در صغری محمول است هم در کبری

ج-  هم در صغری موضوع است هم در کبری                          

د-   همه موارد

91-  در بین ضروب چهارگانه قیاس اقترانی از لحاظ موقعیت حد وسط،بهترین ضرب کدام ضرب است  به چه  دلیل می باشد؟

الف-    ضرب اول ، که هم  صغرای آن موجبه ی کلیه است و هم کبری و هم نتیجه

ب-   ضرب آخر ، که هم  صغرای آن موجبه ی کلیه است و هم کبری و هم نتیجه       

ج-   ضربه اول ،      که هم  صغرای آن موجبه ی کل است و هم کبری و هم نتیجه                      

د-  ضرب آخر ،    که هم  صغرای آن موجبه ی کل است و هم کبری و هم نتیجه       

 

92-کدام گزینه از شرایط انتاج است؟

الف-  هم  صغرای آن موجبه ی کلیه است و هم کبری و هم نتیجه

ب-   کلیت کبری

ج-   اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب                         

د-   ب وج

 

93-رمز اختصاری  دو شرط انتاج  می باشد؟

 الف-  کب خین                        ب-  کبی نخ

ج-   خین  کب                                     د-  نخ کبی

94-“عیب یک استدلال با بردن آن در قالب و دقیق منطقی به صورت آشکار می گردد”، سخن چه کسی است؟

 الف-  هگل                              ب-  لایب نیتس

 ج-   کانت                                 د-  هیچکدام

 

95-مواد گوناگونی که در قیاس به کار می رود به هدف استقرار ، شامل کدام گزینه است؟

 الف-   محسوسات                      ب-  حدسیات

 ج-  اولیات                            د-  همه موارد

سوالات درس منطق

96- قضایایی است از راه حس برای انسان حاصل شده است. مانند:  برف سفید است؟

 الف-  محسوسات                ب-    مشهورات

ج-   مظنونات                                د-   مسلمات

 

97-قضایایی است که از طریق حس و ملاحظه مکرر و با قیاسی خفی به دست آمده است؟

 الف-   مظنونات                         ب-  مجربات

ج-  مقبولات                                   د-   اولیات

 

98- در کدام نوع قضایا همین که ذهن موضوع و محمول و نسبت حکمیه را تصور کند، یقین به نسبت حکمیه پیدا می کند؟

 الف-   مجربات                    ب-   اولیات

ج-    مظنونات                      د-  محسوسات

99- از قضایای بدهی اند و احتیاج به اثبات ندارند بلکه خود به الذات معلوم و محقق اند؟

الف-  محسوسات- اولیات                              ب-   محسوسات- مظنونات

ج-  مظنونات- اولیات                        د-   مجربات-اولیات

 

100- قضایای است که چون از پیشوایان دین و حکما و بزرگانی که محل وثوق نقل شده مورد قبول واقع میشود بدون این که با برهان به اثبات رسیده باشد؟

الف-   حدسیات                            ب-  مشهورات

ج-   مجربات                               د-   مقبولات

برای دانلود تمام سوالات+دوره های ذکر شده در جدول بالا به همراه پاسخنامه بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی منطق    نمونه سوال منطق پیام نور با پاسخ   سوالات منطق پیام نور   نمونه سوال منطق پیام نور   دانلود سوالات منطق پیام نور   دانلود نمونه سوالات منطق پیام نور   دانلود نمونه سوال منطق پیام نور   نمونه سوال منطق پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال منطق     منطق 1211622   دانلود نمونه سوالات منطق پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال منطق پیام نور با جواب تستی   سوالات منطق 1211622 با جواب   سوالات منطق 1211622 پیام نور   سوالات منطق 1211622 پیام نور با پاسخ   سوالات 1211622 پیام نور   1211622   سوالات 1211622 با پاسخنامه

دسته‌ها: