سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴ (سری دوم)

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

دانلود

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴ (سری دوم)

سری اول سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

به پاس استقبال شما دانشجویان عزیز پیام نور، سری دوم از سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی در سایت قرار داده شد که در زیر مشاهده میکنید:

آخرین به روز رسانی دی ماه ۹۶

نام درس : اهداف تربیت از دیدگاه اسلام – تعلیم و تربیت اسلامی – سری دوم

۱-لازمه تصرف در طبیعت و استفاده از آن چیست؟

الف- شناخت عمیق آن          ب- شناخت خود              ج- شناخت خدا               د- هیچ کدام

۲- شناخت طبیعت را از چه جهاتی می توان مورد بررسی قرار داد؟

الف- اینکه شناخت طبیعت راهی است به سوی شناخت پروردگار

ب- شناخت طبیعت سبب گسترش قدرت و حضور در اجتماع می شود

ج- شناخت طبیعت راهی است برای شناخت انسانها

د- موارد الف و ب

۳- کدام گزینه در مورد تعریف فرهنگ صحیح می باشد؟

الف- ساختار کاملی است که در خود تمامی الگو های رفتاری یک ملت را جای داده

ب- فرهنگ هر ملت به دست همان ملت ساخته می شود و نمیتواند بر ملتهای دیگر اثر بگذارد

ج- کوچکترین جزء فرهنگ، الگوی رفتاری است و بزرگترین جزء آن یک نهاد اجتماعی است

د- موارد الف و ج

۴- عوامل موثر بر رفتار آدمی کدام می باشد؟

الف-اجباری           ب- الزامی                  ج- اختیاری و غیر اختیاری            د- ارادی

۵-عوامل اختیاری آن دسته از عواملی هستند که …..

الف- تحت اراده و اختیار انسان قرار دارند

ب- شکل دهنده خصوصیات و رفتار فردی انسان هستند

ج- منظور از اهداف تربیتی در این زمینه همان عوامل ارادی با جهت گیری مذهبی، دینی است

د- همه موارد صحیح میباشد

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۶-کدام گزینه از عوامل تربیتی دخیل در نقش آفرینی قدرت سیاسی در ارتباطات اجتماعی از دیدگاه اسلام نمی باشد:

الف- کسب قدرت بوسیله سیاست                ب- احیای امر به معروف و نهی از منکر

ج- پاسداری از استقلال و آزادی                     د- تحکیم اخوت

۷- از نظر اسلام، هدف از کسب قدرت …………

الف- سیطره بر عالم هستی                 ب- از بین بردن کافران و ظالمان

ج- احیای دین الهی                       د- همه موارد

۸-مهمترین شاخصه ارتباطات سیاسی کدام گزینه می باشد:

الف- کسب استقلال                  ب- کسب قدرت                 ج- کسب علم و دانش                 د- کسب ثروت

۹- کسب قدرت سیاسی چه آثار تربیتی به دنبال دارد؟

الف- جلوگیری از ظلم و تباهی            ب- هدایت انسانها           ج- تسلط بر جامعه           د- الف و ب

۱۰- اولین نشانه یک حرکت سیاسی کدام گزینه است؟

الف – قدرت            ب- سیاست            ج- قیام           د- هیچ کدام

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۱۱- اساسی ترین تلاش سوسیالیسم، مارکسیسم و کاپیتالیسم متوجه کدام مسئله است؟

الف- تولید              ب- توزیع            ج- مصرف            د- همه موارد

۱۲-اصل کلی در نظام ………….. اسلام، نیل به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است؟

الف- اقتصادی          ب- اجتماعی           ج- فرهنگی            د- سیاسی

۱۳-کدام گزینه در مورد ارتباط مستقیم اسلام با مقوله اقتصاد صحیح نمی باشد؟

الف- اسلام دستورات و قوانین خاصی در باره مسائل اقتصادی دارد

ب- این ارتباط از طریق تربیت و اخلاق است

ج- اسلام به عنوان تعیین کننده مسیر زندگی قوانین خاصی دارد

د- اسلام قوانینی در باره مسائل اقتصادی از قبیل مالکیت، مبادلات، مالیات و ارث دارد

۱۴- …………. به عنوان یک اصل مهم و اساسی در صحنه ارتباطات با دیگران، نقشی بی بدیل در رشد جوامع بشری ایفا می کند.

الف- ایمان          ب- امر به معروف           ج- عدالت             د- اخلاق نیکو

۱۵- از اصول روابط بین الملل در اسلام کدام گزینه است؟

الف- احترام نسبت به یکدیگر          ب- عدالت               ج- خوش اخلاقی                   د- انصاف

۱۶- دو اصل در ارتباط با دیگر انسانها چیست؟

الف- امر به معروف – نهی از منکر          ب- عمل به وظایف – رعایت عدالت

ج- تامین نیازها – حق شناسی           د- احترام به هم نوع – رعایت عدالت

۱۷-شرط اساسی ایجاد و تقویت ارتباط با دیگران چیست؟

الف- اعتقادات و گرایشهای انسان                    ب- ایمان و تقوای الهی

ج- مناسبات و تشریفات                                 د- مسلک و دیدگاه واحد

۱۸- کدام گزینه از وظایف والدین در برابر فرزند نمیباشد؟

الف- تامین نیازهای مادی            ب- اطاعت از فرزندان            ج- تربیت               د- محبت

۱۹- یکی از مهمترین عواملی که انسان را در معرض لغزش قرار می دهد چیست؟

الف- تربیت فرزندان           ب- رعایت عدالت بین فرزندان

ج- محبت و احساس دین نسبت به فرزند             د- محبت نسبت به دیگران

۲۰- از مسائل مهم در ارتباط اقتصادی بین زن و شوهر است:

الف- ایحاد رفاه در خانواده              ب- آسان گیری           ج- اشتغال               د- الف وب

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۲۱- کدام گزینه از عوامل اساسی در ایجاد پیوند و استمرار آن است؟

الف- نیاز جنسی          ب- محتب          ج- آرامش            د- ب و ج

۲۲- کدام گزینه عامل استمرار زندگی خانوادگی یعنی محبت را از بین می برد؟

الف- ناسازگاری           ب- توقع               ج- دروغ             د- تهمت

۲۳- از بارز ترین مصادیق حق شناسی در باره والدین کدام گزینه است؟

الف- احترام به آنها           ب- کمک مالی به آنها          ج- طلب خیر و برکت برای آنها           د- رفع احتیاجات آنها

۲۴- کدام گزینه از وظایف معلم نسبت به شاگرد از حیث جوانب ارتباطاتی نمی باشد؟

الف- حسن خلق و فروتنی         ب- کوشش در بذل علم

ج- صلاحیت و شایستگی در امر تعلیم                                د- ایجاد خلوص نیت در شاگردان

۲۵- ………. معلم  عامل مهمی در ایجاد دلبستگی و علاقه در شاگردان نسبت به محتوای درسی است:

الف- دلسوزی          ب- خلوص نیت          ج- تنبیه              د- مهارت

۲۶- در وا قع، تاثیر گذاری اخلاقی معلم در گرو چه چیزی است؟

الف- کوشش معلم      ب- خلوص نیت       ج- انجام امور اخلاقی به وسیله خود معلم         د-  ایجاد علاقه در دانش آموزان

۲۷- کدام گزینه موجب بهره مندی بیشتر از فرآیند آموزش می شود؟

الف – استفاده از تشویق و تنبیه      ب- ارزشیابی روند تحصیل      ج- تلاش و کوشش برای تعلیم       د- صلاحیت و شایستگی در امر تعلیم

۲۸-عالم ربانی به چه کسی گفته می شود؟

الف- کسی که مطالب مشکل را قبل از معارف آسان به مردم تعلیم می دهد

ب- کسی که مطالب ساده را قبل از معارف پیچیده به مردم تعلیم می دهد

ج- کسی که علم و آگاهی خود را در اختیار دیگران قرار می دهد

د- کسی که با توجه به موقعیت زمانی، اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار می دهد

۲۹- کدام گزینه از وظایف معلم نسبت به شاگرد در زمینه القای مفاهیم تخصصی درسی نمی باشد؟

الف- لزوم تطبیق عمل و گفتار معلم       ب- استفاده از تشویق وتنبیه          ج- ارزشیابی روند تحصیل     د- تلاش و کوشش برای تعلیم

۳۰- در شریعت اسلام، پیروی از ولایت چگونه امری است؟

الف- امری اختیاری  است            ب- امری مستحب است         ج- غیر قابل انکار          د- لازم و واجب است

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۳۱-کدام گزینه از کارکرد های ازدواج می باشد؟

الف- پاسخگویی به غریزه جنسی         ب- آرامش شخص و سلامت نفس

ج- مصونیت خانواده و اجتماع از انحراف             د- همه موارد

۳۲-کدام گزینه از نظر اسلام از اصول کمی حاکم بر نحوه ارتزاق می باشد؟

الف- مشارکت دیگران در نعمات الهی            ب- حلال و طیب بودن ماکولات و مشروبات

ج- شکر گزاری و عدم طغیان و عصیان           د- همه موارد

۳۳-نتیجه و ثمره رعایت حد و مرز دین در خصوص استفاده از نعمت های الهی چیست؟

الف- شکر گزاری          ب- نزدیکی به خدا           ج- دوری از گناهان          د- همه موارد

۳۴- مهمترین عامل تقویت اراده کدام گزینه می باشد؟

الف- تمسک به خدا        ب- ایجاد ارتباط با خدا          ج- موارد الف و ب        د- هیچ کدام

۳۵- از نظر قرآن تقویت اراده و توانمندی در انجام کارها مستلزم چه چیزی می باشد؟

الف- تحمل ریاضت           ب- عبادت زیاد             ج- صبر برای رضای خدا              د- همه موارد

۳۶- مکتب اگزیستانسیالیست انسان را چگونه مورد خطاب قرار می دهد؟

الف- انسان موجودی مختار و آزاد است که حق انتخاب و گزینش دارد

ب- انسان موجودی است ماشینی که از آزادی برخوردار نیست

ج- نیمی از اختیار به دست خود انسان و نیمی از آن به دست خداوند است

د- انسان موجودی است دارای تفکر و تعقل که اختیارش دست خداوند است

۳۷-کدام گزینه نوعی جهاد در راه خداست؟

الف- انفاق          ب- زکات           ج- خمس            د- ایثار

۳۸-کدام گزینه از ثمره انفاق می باشد؟

الف- مانع دلبستگی بیش از حد می شود            ب- نیاز دیگران را تامین میکند

ج- باعث رشد دیگران می شود                          د- همه موارد

۳۹-کدام گزینه برای انسان امکان تخطی از دستورات الهی را به راحتی فراهم می کند؟

الف- اموال        ب- اولاد           ج- شیطان             د- الف و ب

۴۰- کدام گزینه از مهمترین عواملی که در توسعه قدرت انسان نقش مهمی دارد می باشد؟

الف- ثروت          ب- سیاست         ج- علم و دانش          د- ذکاوت

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۴۱- کدام گزینه جزء گرایشهای غیر مستقیم و واسطه ای می باشد؟

الف- صیانت ذات          ب- حقیقت طلبی          ج- جاودان خواهی        د- حب ذات

۴۲- کدام گزینه عامل پیوند دهنده ارتباطات احساسی و عاطفی است و در واقع حکم ملات را برای این ارتباط دارد؟

الف- گرایش به تملک            ب- گرایش به زیباییها           ج- گرایش به جاودانگی            د- گرایش به کمال

۴۳- کدام گزینه عامل مهمی در جلوگیری از فساد در زمین می باشد؟

الف- گرایش به حقیقت          ب- گرایش به کمال           ج- گرایش به دفاع            د- گرایش به فضیلت

۴۴- در قرآن، کلمه اخوه “برادر” به کدام صفت اطلاق شده است؟

الف- کسانی که از نظر خونی برادرند              ب- کسانی که از نظر ایمان واسطه نزدیکی هم قرار گرفته اند

ج- کسانی که از نظر نسبی با هم برادرند          د- همه موارد

۴۵- کدام گزینه از مهمترین شعائر اجتماعی اسلام به حساب می آید؟

الف- نماز جماعت              ب- نماز جمعه            ج- الف و ب              د- نماز واجب

۴۶-کدام گزینه جلوه های کامل تقویت بعد رهایی از خود محوری و پرورش روحیه تعاون و برادری می باشد؟

الف- انفاق          ب- زکات            ج- خمس           د- ایثار و از خود گذشتگی

۴۷- ……………. عاملی است که انسان را از سودجویی بر جذر می دارد و انگیزه ترجیح دادن منافع عمومی جامعه بر نفع شخصی را در او ایجاد میکند:

الف- ایمان          ب- تقوا           ج- عبادت           د- گزینه الف و ب

۴۸-کدام گزینه از دستاورد های تربیتی حاصل از پیوند اجتماعی نمی باشد؟

الف- شکوفایی تواناییها و استعدادهای فردی          ب- ایجاد روابط نزدیک بین مردم

ج- پرورش روحیه تعاون و برادری                          د- رهایی از خود محوری

۴۹-از نظر قرآن، ظاهر دنیا چگونه است؟

الف- موجب عبرت و تجربه می شود               ب- موجب سعادت و هدایت است

ج-  موجب انحراف از مسیر کمال میشود                    د- موجب تعقل میشود

۵۰-کدام گزینه عامل اصلی ایجاد تداوم حرکت برای رسیدن به کمال است؟

الف-نتیجه            ب- شناخت           ج- هدف           د- انگیزه

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۵۱- کدام گزینه از مهمترین خصوصیت پیامبر (ص) که از جانب خداوند مورد تمجید قرار گرفته، می باشد؟

الف- تقوا              ب- ایمان            ج- خلق نیکو و رفتار وزین         د- عبودیت

۵۲- خودسازی ثمره چیست؟

الف- خود شناسی            ب- خداشناسی             ج- مردم شناسی           د- الف و ب

۵۳-مقدمه خداشناسی چیست؟

الف- خودسازی       ب- خودشناسی           ج- هستی شناسی              د- همه موارد

۵۴-خودشناسی خلقتی مقدم بر چیست؟

الف- خودسازی          ب- هستی شناسی               ج- مردم شناسی              د- خداشناسی

۵۵- کدام گزینه از توشه راه انسان در وضعیت کنونی می باشد؟

الف- شناخت خود            ب- شناخت خدا               ج- شناخت هستی              د- همه موارد

۵۶- از نظر قرآن از عوامل کفر، شرک و انحراف انسان چیست؟

الف- بی اطلاعی از سرآغاز خلقت               ب- بی اطلاعی از قدرت خداوند در آفرینش

ج-الف و ب                       د- بی اطلاعی از وجود خداوند

۵۷- کدام گزینه در مورد وحی درست می باشد؟

الف- زبان هدایت الهی              ب- دانش و شناختی نوین عرضه می دارد

ج- عالی ترین درجه معارف انسانی              د- همه موارد

۵۸- کدام گزینه از معارف واجب عینی نمی باشد؟

الف-معارف فرهنگی و سیاسی          ب- معارف اخلاقی و تربیتی           ج- معارف عملی و فقهی          د- معارف اعتقادی

۵۹-کدام گزینه در مورد علوم واجب کفایی صحیح می باشد؟

الف- لازم نیست تک تک انسانها آنها را فراگیرند                 ب- بر همه انسانها واجب است این دسته از علوم را فراگیرند

ج- با ویژگیهای روحی- روانی انسان سر و کار دارد             د- عرم گستردگی این دسته از علوم

۶۰- کدام گزینه در منطق اسلام یک معیار برای گزینش مواد آموزشی می باشد؟

الف- رفع نیازها کند            ب- حل مشکلات کند            ج- افزودن علم             د- الف و ب

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۶۱- کدام گزینه از دیدگاه اسلام، صفات علم نافع را بیان می کند؟

الف- خالص باشد             ب- ناب باشد                ج- منجر به عمل شود                  د- همه موارد

۶۲- قرآن چه چیزی را منوط به کسب دانش می داند؟

الف- رفعت و علو درجه مومنین        ب- درک آیات و نشانه های هدایت

ج- کسب ایمان و گوهر یقین           د- همه موارد

۶۳- قرآن ……….. را طریقی برای دسترسی به هدایت و تکامل می داند.

الف- ایمان             ب- علم و معرفت            ج- خودشناسی            د- هیچ کدام

۶۴- یکی از مهمترین وسایل گسترش تمدن دینی در ابعاد مختلف چیست؟

الف- علم و دانش           ب- خودشناسی                ج- خدا شناسی            د- همه موارد

۶۵-نقش اصلی و اولیه عقل فطری در عرصه هدایت بشر کدام است؟

الف-راهنمایی او به نبوت        ب- راهنمایی او به توحید            ج- راهنمایی او به امامت             د- راهنمایی او به معاد

۶۶- علم در چه صورتی می تواند مفید باشد؟

الف- تحت سیطره عقل باشد           ب- جامع باشد            ج- به روز باشد           د- عقل تحت سلطه آن باشد

۶۷- در کدام روش، آنچه مورد قبول و پذیرش فرد است علیه خود او به کار گرفته می شود؟

الف – استفاده از قالبهای فکری دیگران             ب- بهره گیری از دیدگاههای مختلف

ج- به کار گیری عقل و اندیشه                        د- عمق بخشی به اندیشه

۶۸- از نظر قرآن، راه دسیابی به عقل سلیم و خردمند کدام می باشد؟

الف- اندیشه در تاریخ         ب- معاشرت با علما          ج- دلیل جویی           د- بهره گیری از دیدگاههای مختلف

۶۹- ………….. به معنای احاطه همه جانبه به امور است که از مراحل عالی سیر تفکر بشری به شمار می آید.

الف- تکامل          ب- ایمان              ج- تعمق و تدبر            د-الف و ب

۷۰- از نظر قرآن کسی که بدون دلیل حرفی می زند چگونه است؟

الف- در واقع عقیده و اعتقادی را بیان نمیکند                ب- صرفا یک آرزو و خواسته غیر معمول را بیان میکند

ج- این افراد غیر صادق هستند                                  د- همه موارد

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۷۱- ملاک در واقع بینی و کشف حقایق کدام است؟

الف- توکل به خدا              ب- تکیه بر عقل            ج- ارائه دلیل          د- هیچ کدام

۷۲- کدام گزینه از عوامل پرورش عقل و اندیشه نمی باشد؟

الف- دلیل جویی       ب- عمق بخشی به اندیشه ها            ج- استفاده از قالبهای فکری دیگران          د- شخصیت گرایی

۷۳- کدام گزینه دستاوردهای عقل وخرد را به باد فنا می دهد؟

الف- هوا پرستی           ب- لذت طلبی           ج-خشم و عضب          د- خود بینی

۷۴- کدام گزینه همچون پیله ای انسان را در خود می پیچد؟

الف- دلبستگی های نامعقول          ب- خشم و کینه توزی             ج- شتاب زدگی       د- شخصیت گرایی

۷۵- قرآن کدام گزینه را به منزله سکانی در عقل و دانش می داند که انسان را به قعر جهل و تاریکی می کشاند؟

الف- شتابزدگی          ب- تعصب ناروا            ج- گرایش به اکثریت             د- شخصیت گرایی

۷۶- ………… نتیجه عقل و خرد است و باعث می گردد تا انسان آگاهی و رشد و تعالی پیدا کند.

الف- علم و بردباری           ب- ایمان             ج- تقوا            د- عبودیت

۷۷-کدام گزینه در مورد تعصب ناروا صحیح می باشد؟

الف- به معنای پافشاری بر یک عقیده و باور است              ب- وقتی مذموم است که بر پایه جهل و سفاهت باشد

ج- تعصب منفی؛ عدوان از مسیر صحیح و انحراف از محدوده یقین و علم است              د- همه موارد

۷۸- در منطق قرآن اساس و مبنای تبعیت از ظن و گمان چیست؟

الف- تبعیت از عقل و اندیشه               ب-پیروی از هواهای نفسانی                 پ- نگاه به نظرات دیگران            ج- همه موارد

۷۹- استحکام عقیده و ثبات آن منوط به چه چیزی می باشد؟

الف- مشورت و نظر خواهی از دیگران         ب- درونی کردن آن بوسیله تفکر

ج- پایبندی بر آن عقیده                           د- درونی کردن آن عقیده به وسیله خود انسان

۸۰- معیار و ملاک در پذیرش یا رد یک سنت چیست؟

الف- افرادی که از آن پیروی می کنند           ب- تعداد پیروان آن              ج-بار عقلانی و هدایت و رشد            د- همه موارد

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۸۱- از نظر قرآن چه کسی وجودش از حقیقت و ماهیت انسانی خالی است؟

الف- کسی که به دستورات دین عمل نمی کند               ب-  کسی که به تعقل نمی پردازد

ج- کسی که از حاکمان پیروی نمی کند           د- همه موارد

۸۲- از نظر قرآن تنها راه فتح قله ی معرفت و آگاهی، گذر از کدام دامنه است؟

الف- عقل و اندیشه            ب- ایمان و توکل به خدا            ج- شنیدن سخنان بزرگان و دانشمندان            د- همه موارد

۸۳- کدام گزینه در مورد عقل صحیح است؟

الف- به عنوان یک حجت درونی و باطنی است

ب- عقل کانونی برای پرورش مستدل فطریات است

ج- عقل تنها در صورتی که در پرتو گرایشهای فطری مورد استفاده قرار گیرد مفید خواهد بود

د- همه موارد

۸۴- کدام گزینه از مقوله سلسله اهداف شناختی نمی باشد؟

الف- فراگیری علوم و معارف             ب-  تقویت اراده

ج- خود شناسی                           د-پرورش عقل

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۸۵-کدام گزینه از جنبه های بعد روحی نمی باشد؟

الف- اهداف شناختی          ب- اهداف گرایشی       ج- اهداف عاطفی            د- اهداف جزئی

۸۶- کدام گزینه از اثر تربیتی شکر گزاری در برابر خدا است؟

الف- دستیابی به عدالت اجتماعی            ب- نیل به مقام رضا و قناعت

ج- نیل به مفام توکل و صبر                     د- همه موارد

۸۷-کدام گزینه از اصول حاکم بر شکر گزاری در قرآن نمی باشد؟

الف- برگشت منفعت حق شناسی به انسان             ب- ازدیاد نعمت به سبب شکر گزاری

ج-  رعایت حقوق دیگران                                          د-  قرار گرفتن در موضع آزمایش

۸۸- …………. یکی از بارزترین وسایل برای شناخت مومن از نیمه مومن است؟

الف- جهاد             ب- ایمان           ج- تقوا             د- عبودیت

۸۹- کدام گزینه از آثار حق ناشناسی است؟

الف- ناراحتی وجدان            ب-محروم شدن از مساعدتهای دیگران         ج- بدست آوردن سود فراوان            د- الف و ب

۹۰- انجام مکرر اعمال عبادی همچون آب برای رشد و طراوت درخت …………. لازم است.

الف-ایمان             ب-  تقوی          ج- عدالت            د- عبودیت

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۹۱- کدام گزینه از آثار تربیتی عبادت نیست؟

الف-پرهیز از غرور و خودخواهی            ب-  رعایت حقوق دیگران          ج- روشن بینی            د- عبودیت

۹۲-…………. نقطه التقای دنیا و آخرت و ثمره درخت پر برکت عبادت است.

الف-عدالت            ب-  تقوی          ج- ایمان             د- قرب الهی

۹۳- کدام گزینه در مورد عبادت صحیح می باشد؟

الف-عدالت به معنای عام شامل هرآنچه در ارتباط با خداست می شود

ب-  عبادت به معنای خاص برقراری نوعی ارتباط مستقیم با خداست

ج- مهمترین مشخصه عبادت به معنای خاص نفس ارتباط است

د- همه موارد

۹۴- از آثار تقوی نمی باشد:

الف-موفقیت در برابر مشکلات            ب- روشن بینی

ج- آرامش و انبساط خاطر             د- حفظ و صیانت نفس از سرکشی و عصیان

۹۵- تشخیص حق از باطل در کدام زمینه های زیر می باشد؟

الف-اعتقادات           ب-  عمل          ج-رای و نظر             د- همه موارد

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۹۶- …………. یکی از مهمترین نتایج ایمان است.

الف-صداقت           ب-  صبر و حلم          ج- عدالت             د- شهرت

۹۷- کدام گزینه به عنوان بهترین لباس و حصن و سنگر مومن و ریسمان محکم شناخته شده است؟

الف-اخلاص            ب- ایمان           ج-تقوی               د- همه موارد

۹۸- کدامیک از موارد زیر از اهداف واسطه نمی باشد؟

الف- شکر گزاری            ب- معرفت خدا           ج-ایمان به خدا              د- قرب به خدا

۹۹- کدام گزینه در مورد تقوی صحیح نمی باشد؟

الف-تقوی از ریشه وقی به معنای حفظ و صیانت است

ب-تقوا بر دو نوع صیانت روحی و جسمی است

ج-استعمال کلمه تقوی در معنای ترس و خوف بیانگر معنای حقیقی تقوا نیست

د-  تقوی از اهداف غایی است

۱۰۰- روح و جوهره ………. به خدا احتراز از معاصی است.

الف- ایمان            ب- معرفت          ج-عبادت             د- قرب

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

۱۰۱- کدام گزینه از آثار تربیتی ایمان نمی باشد؟

الف-آرامش و انبساط خاطر       ب-روشن بینی         ج-سلامت اجتماع             د- دوری از گناه

۱۰۲- کدام گزینه در مورد ایمان صحیح می باشد؟

الف- ایمان از اهداف واسطه ای است                                            ب-ایمان در لغت به معنای تصدیق است

ج-ایمان دارای دو رکن اساسی التزام قلبی و ظهور عملی است       د-همه موارد

۱۰۳- کدام گزینه از مصادیق سعادت است؟

الف- عبودیت            ب- قرب به خدا           ج- حیات طیبه              د- همه موارد

۱۰۴- مهمترین ویژگی هدف غایی چیست؟

الف- همسازی با فطرت            ب- جامعیت       ج- نامحدود بودن         د- بر انگیزندگی

۱۰۵- پیچیده ترین و ساده ترین مرحله حیطه روانی – حرکتی به ترتیب چیست؟

الف- مشاهده و تقلید – عادی شدن عمل             ب- دقت در عمل – هماهنگی حرکات

ج- عادی شدن عمل – مشاهده و تقلید                د- هماهنگی حرکات – دقت در عمل

۱۰۶- ساده ترین و پیچیده ترین مرحله حیطه عاطفی به ترتیب کدام است؟

الف- درونی شدن ارزشها- دریافت            ب- تدوین – ارزشکذاری

ج-ارزشگذاری – تدوین             د- دریافت – درونی شدن ارزشها

۱۰۷- کدام گزینه از مراحل حیطه شناختی نمیباشد؟

الف-دانش و معلومات            ب- دریافت          ج- درک             د- ترکیب

۱۰۸- کدام گزینه مهمترین مورد در تعیین اهداف آموزشی است؟

الف- فعالیتهای معلم            ب- میزان یادگیری دانش آموز           ج- عنوان درسی             د- فعالیتهای دانش آموز

۱۰۹-کدام گزینه از ویژگیهای هدف می باشد؟

الف- داشتن اختیار            ب- انگیزش           ج- انتخاب مسیر            د- همه موارد

۱۱۰- معنی لغوی غایت چیست؟

الف- نهایت و سر انجام کار            ب- نشانه ی تیر          ج-حراست               د- شوق و انگیزه

دریافت این سوالات به همراه پاسخنامه به صورت پاسخنامه

دانلود سری اول

سوالات درس تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور۱۲۱۱۶۱۴

 

 

دسته‌ها: