نمونه سوالات زمین شناسی تاریخی پیام نور با پاسخنامه ۱۱۱۶۳۰۷-۱۱۱۶۰۰۵

نمونه سوالات زمین شناسی تاریخی پیام نور با پاسخنامه ۱۱۱۶۳۰۷-۱۱۱۶۰۰۵

نمونه سوالات زمین شناسی تاریخی پیام نور با پاسخنامه ۱۱۱۶۳۰۷-۱۱۱۶۰۰۵

کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

تعداد صفحه ۴۰
تعداد دوره ۱۰
پاسخنامه تستی ۲
پاسخنامه تشریحی ۲

در زیر تعدادی از سوالات این کتابچه را مشاهده میکنید:

1- پلوتونیست ها چه چیز را عامل اصلی تغییرات عمده زمین می دانستند؟

1- آتش                2- آب           3 – فرسایش               4- نیروهای بیرونی زمینی

2- سیارات زمینی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

1- کوچک . با تراکم  کم و گازی         2- کوچک. متراکم و سنگی         3- بزرگ. متراکم و سنگی         4- بزرگ. متراکم و گازی

3- گسیختگی بین جبه و هسته چه نامیده می شود؟

1- گسیختگی  کمراد          2- گسیختگی لمان           3- گسیختگی موهو         4- گسیختگی گوتنبرگ

4- کوهزادهای داخلی در چه موقعی تشکیل می شود؟

1- تصادم بین دو صفحه قاره ای

2- تصادم بین یک صفحه اقیانوسی و یک صفحه قاره ای

3- فرو رانش یک صفحه اقیانوسی به زیر یک صفحه قاره ای

4- تصادم بین دو صفحه اقیانوسی

5- کدامیک از اصول زمین شناسی زیر، جزءقوانین استنو می باشد؟

1- اصل اینکلوزیون ها           2- اصل توالی فسیل ها          3- اصل افقی بودن اولیه لایه ها         4 – اصلروابط قطع شدگی

6- در ناپیوستگی ها به مدت زمان زمین شناسی که طی آن ضخامتی از لایه های رسوبی بر اثر فرسایش از بین رفته اند چه می گویند؟

1- کرون         2- ناجور زمانی          3- رخساره          4- هیاتوس

7- سرب 206 از تخریب رادیو اکتیو کدام عنصر رادیو اکتیو حاصل می گردد؟

1- روبیدیوم 87           2- پتاسیوم40         3- کربن14         4- اورانیوم 238

8- کدام گروه از سنگهای رسوبی از سنگهایی که قبلا وجود داشته اند نشات گرفته اند؟

1- رسوبی آلی       2- رسوبی شیمیایی          3- رسوبی آوراری         4- رسوبی بیوشیمیایی

9- در یک ستون قائم از رسوبا پس رونده، اندازه رسوبات از پایین به بالای ستون چه تغییری می نماید؟

1- اندازهرسوبات درشت تر می شوند

2- اندازه رسوبات ریز تر می شوند

3-اندازه رسوبات ابتدا درشت شده و سپس ریز تر می شوند

4- اندازه رسوبات هیچ تغییری نمی کند

10- دلتاها به کدامیک از انواع محیط های رسوبی متعلق هستند؟

1- محیط های قاره ای         2- محیط های غیر دریایی

3- محیط های دریایی        4- محیط های حد واسط

11- گودالهای اقیانوسی در کدام قسمت از دریاها قرار دارند؟

1- ناحیه نریتیک          2- ناحیه هادال

3- ناحیه آبیسال         4- ناحیه بانیال

12- کدام سلسله از موجودات فاقد هسته سلولی مشخصی هستند؟

1- پروتیستها             2- گیاهان         3- قارچها          4- مونرا

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونهات زمین شناسی تاریخی با    نمونه سوال نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور با پاسخ   سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور   نمونه سوال نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور   دانلود سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور   نمونه سوال نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونهات زمین شناسی تاریخی با    نمونهات زمین شناسی تاریخی با 1116307-1116005   دانلود نمونه سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونهات زمین شناسی تاریخی با پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با 1116307-1116005 با جواب   سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با 1116307-1116005 پیام نور   سوالات نمونهات زمین شناسی تاریخی با 1116307-1116005 پیام نور با پاسخ   سوالات 1116307-1116005 پیام نور   1116307-1116005   سوالات 1116307-1116005 با پاسخنامه

دسته‌ها: