کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱ پیام نور

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱ پیام نور

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱ پیام نور
۱۲۲۰۵۳۴-۱۲۱۷۰۰۵-۱۲۱۷۰۵۶-۱۲۱۷۰۰۱-۱۲۲۲۱۸۵-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۷۲۰۸-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۱۴۱۰۳

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

 آخرین به روز رسانی: 96/10/7 

جزئیات این کتابچه
کد درس

۱۲۲۰۵۳۴-۱۲۱۷۰۰۵-۱۲۱۷۰۵۶-۱۲۱۷۰۰۱-۱۲۲۲۱۸۵-۱۲۱۷۱۱۱-۱۲۱۷۲۰۸-۱۲۲۲۱۴۳-۱۲۱۴۱۰۳

تعداد صفحه 136
تعداد دوره 27
تعداد پاسخنامه تستی 25
تعداد پاسخنامه تشریحی 0

تعدادی از سوالات این درس:

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

1-علت وجود نظریه های گوناگون در روانشناسی چه عواملی است؟

الف-پیشرفت دانش و  فقدان روش درست

ب- عدم تعریف موضوع  و روش  واحد

ج- نوع نگاه نویسنده و فقدان تعریف واحد

د- گذشت زمان و نوع نگاه نویسنده

2-وونت با کدام یک از روشهای زیر به مطالعه روانشناسی پرداخته است؟

الف- تداعی آزاد          ب- آزمایشی           ج- درون نگری        د-همبستگی

3- در کدام  یک از  مکاتب زیر این تصوروجود دارد که روانشناسان همچون شیمی دانان باید به موضوع و به موضوع مورد مطالعه خودشان بپردازند؟

الف- کارکردگرایی          ب- شناخت گرایی        د- رفتارگرایی         د- ساخت گرایی

4- از نظر روانشناسان عمر  نگرکدام گزینه در مورد مطالعه رشته انسان صحیح می باشد؟

الف-  پنج سال اول مطالعه کرد       ب-دوران  پیش از تولد و دوره کودکی بررسی کرد

ج- سنین بحرانی یا سرنوشت‌ساز مطالعه کرد     د-در فرا خنای زندگی باید بررسی کرد

5- چه تفاوتی بین نظریه رشد اخلاقی کلبرگ و پیاژه وجود دارند؟

الف- برخلاف پیاژه از نظر کلبرگ همه افراد به صورت مشابهی مراحل را طی نمی‌کنند

ب-پیاژه اساس رشته اخلاق را برعکس کلبرگ فقط در رشد شناخت می داند

ج-بر خلاف کلبرگ، اخلاق از نظر پیاژه دارای یک الگوی مرحله ای است

د-برعکس کلبرگ، پیاژه به مبانی فرهنگی اخلاق توجه زیادی می کند

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

6- پدیده روانی اجتماعی« بحران هویت» با کدام مرحله شناختی همراه است؟

الف- حسی، حرکتی          ب-پیش عملیاتی      ج- عملیات عینی       د- تفکر صوری

7-کدام یک از گزینه های زیر در زمینه نشانه های تصویری  عمق درست است؟

الف-  شیءای که بخشی از آن توسط شیء دیگر پوشیده نمی‌شود دورتر ادراک می‌شود

ب-شیءای که زیر شیء دیگر از به منبع نور نزدیک تر به نظر می رسد

ج-هر چه شیء به ما نزدیکتر باشد در شبکیه کوچک تر به نظر می رسد

د-شیب بافت ترکیبی از اطلاعات نمای خطی و اندازه اشیاست

8-چرا وقتی لباس می پوشیم زودتر از زمانی که عینک میزنیم احساس آن را فراموش میکنیم؟

الف- زیرا  عینک فشار بیشتری وارد میکند       ب- لباس را  همیشه می پوشیم ولی همیشه عینک نمی زنیم

ج-چون محرک منطقه بیشتری را می پوشاند      د-  زیرا تحریک پذیری مناطق مختلف پوست یکسان نیست

9-در خصوص فرآیندهای بینایی کدام یک از جملات زیر درست است؟

الف-در روشنایی اندک یافته‌های مخروطی فعال هستند

ب- تصویری که روی لکه زرد می افتد  دقیق تر درک می شود

ج- طبق نظریه رنگهای سه گانه، میله ها به سه نوع تقسیم میشوند

د- بیشترین حساسیت میله ها به طول موج حدود ۵۵۰ نانو متر است

10- به داروهای که تجربه‌های ادراک را تغییر می دهند چه می گویند؟

الف-  تخدیر کننده ها        ب- محرک ها           ج-توهم زاها          د- مسکن ها

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

11-کدام گزینه در مورد پژوهش های مربوط به خواب صحیح میباشد؟

الف- بعضی مردم واقعاً خواب نمی بینند

ب- حمله خواب گسترش  آر ای ام  به بقیه ساعات روز است

ج-در  پدیده وقفه تنفسی فرد  در حالت بیداری دچار مشکل میشود

د-  محتوای رویا ها را نمی توان کنترل کرد

12- فراایندهای کنترل شده چگونه به فرایندهای خودکار تبدیل می‌شوند؟

الف- با تمرین و تکرار      ب- امکان پذیر نیست       ج- در صورتیکه مهارتی شوند       د- با هوشیاری آگاهانه

13-در شرطی سازی  کلاسیک   CS بدون  UCS  منجر به چه چیزی میشود؟

الف- تعمیم        ب-تمیز          ج- بازگشت خود به خودی         د- خاموشی

14- حشیش معادل کدام یک از داروهای زیرمی باشد؟

الف- ال  اس دی          ب- ماری جوانا         ج- اکستاسی        د-کوکائین

15-از دیدگاه رفتارگرایی یادگیری تا بع کدام یک از اصول زیرمی باشد؟

الف- اصل تداوم        ب- اصل همسانی        ج- اصل مشابهت          د- اصل تداعی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

16- در آزمایش اسکینر تنها زمانی به  موش غذا داده می شود که به هنگام روشن بودن لامپ اهرم را فشار دهد.در این مثال لامپ چه نامیده می شود؟

الف- محرک        ب- پاسخ         ج- محرک تمیزی          د-تقویت انتخابی

17- کدام یک ازگزینه ها از دیدگاه های روانشناسان گشتالت می باشد؟

الف- یادگیری به معنای ارتباط محرک و پاسخ است

ب- یادگیری را می توان با عناصر ساده تجزیه کرد

ج-  اساس یادگیری کاهش گرایی عناصر آن است

د- یادگیری  یعنی درک ناگهانی به حل مسئله

18-کدام یک از گزینه‌های زیر در توصیف مراحل حافظه درست است؟

الف- رمزگردانی حسی همیشه ناکارآمد است

ب- رمزگردانی را می توان به صورت غیر ارادی و ارادی انجام داد

ج-رمزگردانی حسی هیچ موقع پایدار نیست

د-آخرین مرحله حافظه، اندوزش یا بازیابی است

19- با توجه به پژوهش هایی که صورت گرفت می توان گفت مشکل اساسی حافظه بلند مدت در چه مرحله ای است؟

الف- توجه       ب- رمزگردانی          ج- ذخیره سازی        د-  بازیابی

20- بر اساس نظریه اسکوپر یادآوری هوشیارانه و ارتباط با اطلاعات رویدادی و واقعی اساس کدام یک از اقسام حافظه است؟

الف- معنایی        ب- رویدادی         ج- اخباری         د- اجرایی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

21-در این حالت به آزمودنیها آموزش داده میشود تا تنه هر واژه را با کلماتی که در فهرست ارائه نشد تکمیل کنند.

الف-آزمون تفکیک فرآیند           ب- آزمون تکمیل تصویر          ج- آزمون شمول            د- آزمون عدم شمول

22-با مقایسه توانایی های زبانی و ذهنی افراد دارای سندروم ویلیام چه چیزی را نشان میدهد؟

الف- فرضیه نسبیت زبانی درست است             ب-  ذهن با زبان فرق دارد

ج- زبان و اندیشه جزئی از یک نظام شناختی واحد هستند         د- بین توانایی زبانی و ذهنی رابطه نزدیکی وجود دارد

23-پدیده سیری حسی – اختصاصی در چه صورتی شکل میگیرد؟

الف- ترشح کول سیستوکنین افزایش یابد

ب-ارزش مشوقی مثبت غذا کاهش یابد

ج-فعالیت گیرنده های کششی افزایش یابد

د- معده از هر غذایی خالی شود

24- کدام یک از نظریه های هیجان به دنبال این هستند که چرا آدمیان یک واقعه خواص را تجربه می‌کنند؟

الف- دیدگاه زایونک     ب- فرایند متضاد        ج- لازاروس          د-اسنادی

25-مقدار  لپتین ترشح شده  با مقدار چربی خون چه ارتباطی دارد؟

الف- همبستگی مستقیم           ب- ارتباط معکوس

ج- هیچ ارتباط ندارند                   د- گاهی اوقات افزایشی و گاهی اوقات کاهشی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

26-در توضیح نظریه فروید کدام گزینه  زیر درست است؟

الف- محتوای بن کاملا ناهوشیار است

ب-من طبق اصل لذت عمل می کند

ج-کشاننده های بن تحت تأثیر گذر زمان است

د-فرامن جنبه سرشتی دارد

27-کدام‌یک از گزینه‌های زیر در توضیح الگوی روان پویشی شخصیت درست است؟

الف- من بر پایه اصل لذت عمل می‌کند

ب-من دو وظیفه شناخت و دفاع را بر عهده دارد

ج- هدف کشاننده های من افزایش لذت است

د- بن کاملا هوشیارانه عمل می کند

28- فردی که به تفسیر دوباره رفتار می پردازد تا رفتار را عاقلانه تر نشان دهد در واقع از چه مکانیزم دفاعی استفاده کرده است؟

الف-  دلیل تراشی          ب- فرافکنی           ج- جابه جایی          د-والایش

29-از نظر پیاژه هر چیز که در صدد تغییر جهان بیرونی یا تغییر در موضع فرد براید چه نام دارد؟

الف- روان بنه           ب- رفتار             ج- هیجان       د- تعادل جویی

30-بر اساس نظریه مازلو بالاترین سطح نیازها کدام گزینه می باشد؟

الف- امنیت          ب- تعلق داشتن           ج- عزت نفس        د- خودشکوفایی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

31-کدام یک از روشهای مقابله ای زیر جهت تعدیل اثر های جسمانی فشار روانی مفید است؟

الف- آرمیدگی           ب- مراقبه         ج- ورزش             د- شتاب نداشتن

32- ناتوانی فرد در انتخاب دست کم یکی از دو هدف ناسازگار باعث کدام یک از فشارزاهای زیر می شود؟

الف- ناکامی          ب- احساس تحت فشار بودن           ج- تعارض          د- اضطراب

33- کدام گزینه زیر در خصوص واکنش به فشار روانی درست است؟

الف- بدبینی و احساس گناه از واکنش‌های شناختی به فشار روانی است

ب-تفاوتهای فردی در پاسخ به فشار زاها  تاثیر جدی ندارد

ج-واکنش های فیزیولوژیک افراد مختلف در مقابل فشارزاهایکسان است

د-واکنش های فیزیولوژیک افراد تحت تأثیر جنسیت آنهاست

34-در خصوص تاثیر حس شوخ‌طبعی  بر مقابله با فشار روانی کدام گزینه درست است؟

الف- همه انواع شوخ طبعی ها با سلامت رابطه  مثبت دارند

ب- افراد با شوخ طبعی بالا سرسختی روان شناختی بالایی دارند

ج-حس شوخ طبعی ارتباطی با سیستم ایمنی بدن ندارد

د-راحت ترین راه مقابله با فشار روانی داشتن حس شوخ طبعی بالاست

35-زمانی که فرد شانس و تصادف را قبول نکند و معتقد باشد که سرنوشت انسان به دست خودش است ،مربوط به کدام گزینه می باشد؟

الف- منبع کنترل بیرونی        ب- منبع کنترل درونی               ج- درونگرا          د- برونگرا

کتابچه نمونه سوال روانشناسی عمومی ۱ مباحث اساسی در روانشناسی ۱

36- توهم و هذیان،علامت کدام یک از اختلالات زیر است؟

الف- نوروز          ب- روان آزردگی          ج- اختلالات شخصیت             د- پسیکوز

37- بیمارانی که دچار اختلالات کاتاتونیکی هستند در کدام یک از موضوع های زیر اختلال دارند؟

الف- بینش         ب- عاطفه            ج- حرکت           د- تفکر

38- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در توصیف ویژگی های روان آزردگی درست یادرست تر است؟

الف-تعمیم بیماری ،شدت پایین ،آسیب کم

ب- دوره درمان کوتاه ،فقدان بینش ،فقدان توهم و هذیان

ج-مقاومت کوتاه فقدان بینش هذیان و توهم

د- شدت کم ،فقدان توهم و هذیان و فقدان از بین رفتن بینش

39-درجه ای که شخص نسبت به محرک ها یا رویداد های گوناگون همین واکنش را نشان می‌دهد؛ به کدام بعد به استناد دهی مربوط می شود؟

الف-   توافق          ب- همسانی            ج- همایز         د- استنباط متناظر

40- در سوگیری بازیگر- مشاهده گر در تبیین علت رفتار کدام گزینه صحیح می باشد؟

 

الف- بازیگران اعمال خود را به عوامل شخصیتی اسناد می دهند

ب- مشاهده گران اعمال را به عوامل موقعیتی اسناد می دهند

ج- عوامل موقعیتی و شخصیتی، هر دو علت رفتار می باشد

د- بازیگران اعمال خود را به عوامل موقعیتی اسناد می دهند

 

 

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی    نمونه سوال نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور   نمونه سوال نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور   دانلود سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور   نمونه سوال نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی     نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی    دانلود نمونه سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی با جواب   سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور   سوالات نمونه روانشناسی عمومی مباحث اساسی در روانشناسی پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه

دسته‌ها: