دانلود نمونه سوالات روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور همراه با پاسخنامه

کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

جزئیات این کتابچه
آخرین به روز رسانی دی ماه ۹۶
تعداد صفحات ۲۶
تعداد دوره سوالات ۵
تعداد پاسخنامه تستی ۵
تعداد پاسخنامه تشریحی ۰

سوالات طرح شده توسط کارشناسان سایت:

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۱- این جمله از کیست «  مطالعه روانشناختی درباره دین درصدد  در که رفتار دینی از راه به کار بستن اصول روانشناختی به دست آمده از مطالعه رفتار غیر دینی است.

الف-  کالینز         ب- تاولس           ج- پالوتزیان         د- فروید

۲- این جمله از کیست«  روانشناسی دین گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روانشناختی می پردازد … .

الف- پالوتزیان       ب- تاولس                        ج- کالینز             د- فروید

۳- روانشناسی دین چه کمکی می‌تواند به ما کمک کند؟

الف-  به ما کمک می کنند تا توصیف علمی دقیقی از مفاهیم دینی به دست آوریم

ب- به ما کمک می کند تا نحوه پیدایش و مسیر رشد مفاهیم دینی را پیگیری کنیم

ج- به ما کمک میکند تا علت رخ دادن مفاهیم دینی را تبیین نماییم

د- همه موارد

۴- تحلیل روانشناختی در چند حوزه پیگیری می شود؟

الف-  ۴ حوزه                 ب-   ۵ حوزه        ج-  ۶ حوزه          د-  ۷  حوزه

۵-  مفاهیمی مانند ظلوم ، هلوع، منوع و… مربوط به کدام یک از حوزه های تحلیل روانشناختی دین می شود؟

الف-  مفاهیم اعتقادی          ب-  مفاهیم ارزشی و اخلاقی              ج-  مفاهیم انسان شناختی      د-  گزاره های دینی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۶- این جمله که «  ایمان باید زیر ذره بین روانشناسی دین قرار بگیرد»  مربوط به کدام حوزه از تحلیل روانشناختی دین می شود؟

الف-  مفاهیم ارزشی و اخلاقی                        ب-  مفاهیم انسان شناختی     ج- مفاهیم اعتقادی            د- گزاره های دینی

۷- مفاهیمی نظیر توبه،  تواضع،  حسد و مانند آن  مربوط به کدام حوزه از تحلیل روانشناختی دین می شود؟

الف-  مفاهیم ارزشی و اخلاقی           ب-  مفاهیم انسان شناختی     ج- مفاهیم اعتقادی            د- گزاره های دینی

۸- کدامیک از گزینه های زیر مربوط به مناسک و شعائر دینی می باشد؟

الف-  نماز           ب-  روزه            ج-  زیارت           د-  همه موارد

۹- «الا بذکر الله تطمئن القلوب» ، این عبارت  مربوط به کدام حوزه از تحلیل روانشناختی دین می باشد؟

الف- مناسک و شعائر دینی           ب-  گزاره های دینی         ج- مفاهیم انسان شناختی             د- مفاهیم اعتباری

۱۰- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- منظور از روانشناسی دین، تدین و دینداری است

ب- روانشناسی دین را نباید با روانشناسی دینی اشتباه گرفت

ج- مراسم عزاداری،  ممکن است هم تبیین روانشناختی داشته باشد و هم تبیین جامعه شناختی

د-  همه موارد صحیح می باشد

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۱۱- کدام گزینه جزء جنبه توصیفی تاملات روانشناختی  درباره ی دینداری انسان نمی‌شود؟

الف- کتابهای مقدس ادیان بزرگ         ب-  کتاب های شبه دینی      ج-  مثنوی مولوی               بوستان سعدی

۱۲- این نظریه که «  خدایان،  فرافکنی طبیعت آرمانی انسان اند » را چه کسی مطرح کرده است؟

الف- ائوهمروس           ب- فویرباخ                ج- ادواردز           د- شلایرماخر

۱۳- سه سنت عمده در روانشناسی دین کدام است؟

الف- سنت انگلیسی- آمریکایی و  سنت آلمانی و سنت هندی

ب- سنت انگلیسی- آمریکایی و سنت آفریقایی و سنت فرانسوی

ج- سنت انگلیسی- آمریکایی وسنت آلمانی و سنت فرانسوی

د- سنت انگلیسی- آمریکایی و   سنت فرانسوی  و سنت هندی

۱۴-  عمده ترین عامل در پیدایش رشته روانشناسی دین کدام است؟

الف-  موفقیت های بزرگی که علوم طبیعی در قرن هجدهم به دست آورد

ب- مطالعات علمی فرانسیس گالتون

ج- مطالعات استنلی هال

د- مطالعه تجربه هایی همچون ایمان آوری،  دعا و حالت های عرفانی

۱۵- بنیانگذار روانشناسی دین در آمریکا چه کسی است؟

الف-  جورج کو        ب-  استنلی هال              ج-  ادوین استارباک            د-  جیمز لوبا

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۱۶- این جمله مربوط به چه کسی است : «  دین،  یک راز است و علم هرگز همه ابعاد آن را نخواهد شناخت »

الف-  جورج کو        ب-  استنلی هال              ج-  ادوین استارباک            د-  جیمز لوبا

۱۷- کدام گزینه در مورد جیمز  لوبا صحیح نمی باشد؟

الف-  منشا رشد و نقش مفاهیم کلیدی دینی را در روح انسان مطالعه کرد

ب- معتقد به میل ذاتی و فطری به نیکی اخلاقی سطح بالاتر بود

ج- دین یک راز است و  علم هرگزهمه ابعاد آن را نخواهد شناخت

د- او به  پژوهش عینی گرایش داشت

۱۸- چه کسی دین را  توهم،  نورز جهان شمول  و مخدر می‌نامید؟

الف- یونگ          ب-  ویلهلم وونت                ج-  پیاژه             د-  فروید

۱۹- کدام گزینه در مورد سنت توصیفی آلمان صحیح می باشد؟

الف- زبان آلمانی متعهد به این رشته طرفدار رویکرد توصیفی اند

ب- در سنت توصیفی، روش های گوناگونی از قبیل زندگی نامه ها- اعترافات- دفترچه یادداشت و….  به کار گرفته شده است

ج- روانشناسان آلمانی از توصیف- تحلیل و طبقه بندی کیفی استفاده می کنند

د-  همه موارد

۲۰- آثاری که در حیطه روانشناسی مرضی عر ضه شده است مربوط به کدام گزینه می باشد؟

الف-  سنت فرانسوی           ب-  سنت آلمانی      ج-  سنت آمریکایی           د-  سنت انگلیسی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۲۱- چه کسی معتقد بود که جن زدگی چیزی نیست جز نوع خاصی از هیستری و شفای دینی را می توان از راه تلقین به خودو سرایت ویژگیهای روانی در گروه تبیین و درک کرد؟

الف- پیرژانه         ب- ژان ژاک روسو            ج- ژان مارتین شارکو          د- پیاژه

۲۲- کدام گزینه جزو  ویژگی های روانشناسی دین بر پایه تفسیر زیست شناختی می باشد؟

الف- دریافتن شرایط ارگانیک برای پدیدارهای دینی

ب-  در بررسی دقیق عوامل درونی و بیرونی در سیر تحولی شان

ج- در حساسیت به تفاوتهای فردی

د-  همه موارد

۲۳- چه کسی معتقد بود که به تفسیر روان شناختی،  باید الهیات ایمانی و تکلیف اخلاقی نیز افزوده شود؟

الف-  ژان پیاژه     ب-  ژورژ برژه    ج- ژان ژاک روسو            د- پیر ژانه

– کدام گزینه جزء  دیدگاه های اساسی جیمز درباره ی دین می باشد:

الف- این پدیده همگانی در نوع انسان است

ب-  حیات دینی و گرایش های مربوط به آن یکسان نیست

ج-  همه ادیان، ما را به جهانی متعالی  رهنمون می سازند

د- همه موارد

۲۵- …………….  علم و دین را در اهداف و روش ها مشترک و مشابه دانسته، استفاده از یکی را مانع بهره بردن از دیگری نمی  داند.

الف-  ویلیام جیمز        ب-   ژان پیاژه             ج-  کانت             د- فروید

۲۶- جیمز سری هم ویژگی های ایات دینی را در…………..  محور بیان می کند.

الف- ۴               ب- ۵                 ج- ۶                  د- ۷

۲۷- کدام گزینه جزء پنج محور ویژگیهای حیات دینی از نظر جیمز نمی باشد؟

الف-  هایی که مخصوص ماست قسمتی از عالم معنوی برتر است

ب-  دعا و نماز هر کاری است با عسل نتیجه آن  جریان قدرت و نیرویی است که دارای آثار مادی و معنوی است

ج-  حقانیت باور کردن  بر این اصل مبتنی است که یک باور تا چه حد به تواند تغییرات مطلوب را در رفتار ایجاد کند

د-  وحدت با آن عالم برتر و ارتباط مقرون به هماهنگی با آن، غایت حقیقی ماست

۲۸- ویلیام جیمزاز کدام مکتب فلسفی طرفداری می کرد؟

الف –  رفتارگرایی              ب-  درونگرایی                 ج-  برون گرایی                د-  پراگماتیسم

۲۹- از نظر ویلیام جیمز یک عقیده چه وقت رضایت بخش عمل می کند؟

الف- هنگامی که به وسیله اسب تایید شود                       ب-  هنگامی که به وسیله تجربه تایید شود

ج-  هنگامی که به وسیله دانشمندان تایید شود                  د-  هنگامی که به وسیله پیامبران تایید شود

۳۰- ویلیام جیمز «حقیقت بودن »هر چیز را در چه چیزی می داند؟

الف- در گرو مطلوبیت آن در  عمل                  ب-  در گرو حقانیت آن

ج-  در گرو اصل بودن آن                             د-  در گرو تایید شدن آن

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۳۱- کدام گزینه در رابطه با تغییر پذیری حقیقت از نظر جیمز نمیباشد؟

الف- با توجه به برداشت او از حقیقت به مثابه یک فرایند، آن را به زمان مشروط می کند

ب- با توجه به برداشت او از حقیقت به مثابه یک فرایند، دانلود به خاصیتی متغیر تبدیل می سازند

ج- تصدیق ها کمتر باشد، تصور، حقیقی تر است

د-  هرچه تصدیق ها بیشتر باشد، تصور، حقیقی تراست

۳۲- کدام گزینه از مراحل تحول نظریه های فروید نمی باشد؟

الف-  کتاب نوتن و تابو          ب- نظریه سودگرایی جرمی بت نام

ج- کتاب آینده یک پندار        د-  کتاب تمدن و ناخرسندی های آن

۳۳- عبارت زیر مربوط به کدام مرحله از مراحل تحول نظریه های فروید در مورد دین می باشد؟

«  دین،  در ضعف و وابستگی اساسی انسان به پدر و در آرزوی برآورده  نشده ما  برای دسترسی به نیاز کودکان ریشه دارد که به شکل خدا جلوه کرده است»

الف-  مرحله دوم،  کتاب آینده یک پندار                        ب- مرحله اول، کتاب توتم و تابو

ج-  مرحله سوم، کتاب تمدن و ناخرسندی های آن             د- مرحله چهارم،  کتاب موسی یک تا پرستی

۳۴- کدام گزینه در مورد یونگ صحیح می باشد؟

الف- حضور خداوند را در زندگی خود احساس می کرد

ب- همواره از راه رویاهای صادقانه خود هدایت می‌شد

ج- با متون ادیان گوناگون و به ویژه قرآن کریم آشنایی نسبتاً خوبی داشت

د-  همه موارد

۳۵- آثار یونگ بیشتر در چه موضوعاتی بوده است؟

الف-  روانشناسی               ب- کیمیا گری و دین           ج-  هر دو گزینه    د- هیچکدام

۳۶-  کدام گزینه درباره ی  یونگ صحیح نمی باشد؟

الف- دیدگاه های یونگ شامل دیدگاه های فرویدی، معرفت شناختی، روش شناختی است

ب-  دیدگاه یونگ در مورد دین تقریباً کثرت گرایانه، اسطوره ای-رمزی و گوهر مدار است

ج- یانگ هیچگاه از دیدگاه فروید فاصله نگرفت  و اختلافی میان آنها از نظر دیدگاه های دینی وجود ندارد

د- روش یونگ مطالعه رویاهای بیماران رویا های گزارش شده تاریخی و نیز مطالعه دین اسطوره ای بود

۳۷- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف- یونگ مدعی است در زیر ناهشیار فردی، ناهشیار جمعی قرار دارد

ب- یونگ مدعی است در زیر ناهشیار جمعی، ناهشیار فردی قرار دارد

ج-  یونگ معتقد است برای انسان امروز،تنها شیوه منحصر به فرد، شناخت دین از راههای ناهشیار است

د- از نظر یونگ، صورت های ازلی، قلمرو دین هستند و از راه رویاها نمایان می شوند

۳۸-  کدام گزینه در رابطه با سخنان یونگ صحیح می باشد؟

الف- صورت‌ های ازلی در ناهشیار جمعی، اشکالی انتزاعی هستند

ب- دین،  حالت مراقبت و توجه به قدرت قاهره است

ج- علم کیمیا گری حلقه واسط روانشناسی و دین است

د-  همه موارد

۳۹- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف- از نظر یونگ، خدای واقعی همان خدای روان ‌شناختی است

ب- یونگ به طبیعت گرایی از نوع تحمیل گرایی آن معتقد نیست

ج-  یونگ صرفاً ایده پژوهش خود را به ابعاد انسانی و روانشناسی دین محدود کرده است

د-  همه موارد

۴۰- کدام گزینه درباره یونگ صحیح نمی باشد؟

الف- مبدا و مبنای تحقیق یونگ اصول یک مسلک خاص است

ب- به نظر می رسد نمی توان فروکاهش را به یونگ نسبت داد

ج- یونگ خود را دارای صلاحیت داوری متافیزیکی درباره دین نمی داند

د- یونگ از جایگاه فیلسوف یا متکلم به دین نگاه نمی کند

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۴۱- کدام گزینه در مورد نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر صحیح  می باشد؟

الف- اما ممکن است به این شناخت های فردی یا بین شناخت و رفتار باشد

ب- ناهماهنگی شناختی حالتی نامطبوع است

ج- الف و ب

د- کاهش ناهماهنگی شناختی مبتنی بر ۵ ساز و کار است

۴۲- کدام گزینه از راه‌های کاهش ناهماهنگی شناختی می باشد؟

الف-  تغییر نگرش یا رفتار       ب-  اضافه کردن اطلاعات موافقت       ج- ناچیز شمردن پیامدها         د-  همه موارد

۴۳- دین شناسان ادیان را به چند دسته تقسیم کرده اند؟

الف-  ۳ دسته        ب- ۴ دسته          ج-  ۵ دسته          د-  ۶ دسته

۴۴- دشمن فهم واقعی چیست؟

الف-  میل انسان به خلاصه کردن چیز های پیچیده                       ب-  میل انسان به پوشش دادن چیزهای پیچیده در چندین کلمه

ج- الف و ب                                                         د- توهمات و خرافات

۴۵- نگرشها، کدام جزء از اجزای نظام سه جزئی را تشکیل می دهند؟

الف- جزء شناختی              ب-  جزء عاطفی                ج-  جزء رفتاری                د-   هیچکدام

۴۶- کدام گزینه جزء  ابعاد دین از نظر  هوگل نمی باشد؟

الف-  سنتی          ب-  استدلالی        ج- عملی             د-  شهودی

۴۷- کدام گزینه جزء  ابعاد دین از نظر  پرت نمی باشد؟

الف-  سنتی          ب-  استدلالی        ج- عملی             د-  شهودی

۴۸- کدام گزینه جزء  ابعاد دین از نظر  گلاگ  نمی باشد؟

الف- ایدئولوژیک   ب- عرفانی          ج- عقلی              د- پیامدی

۴۹- سرویس معتقد است دین از ………  مولفه ترکیب یافته که هر کدام  متضمن ……….. بعد است.

الف- ۵-۶                        ب- ۶-۳              ج- ۶-۵   د- ۶-۴

۵۰- چه کسی ابعاد دین را به دو بعد دین درون سو و برون سو تقسیم کرده است؟

الف- آلپورت                     ب- آلن و اسپیلکا                ج- فروم              د- کلارک

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۵۱- چه کسی ابعاد دین را به دو بعد دین ابزاری و دین غایی تقسیم کرده است؟

الف- پاتسون و ونتیس          ب- آلن و اسپیلکا                ج- فروم              د- کلارک

۵۲- چه کسی ابعاد دین را به دو بعد دین خودکامه و دین انسانی تقسیم کرده است؟

الف- آلپورت                     ب- آلن و اسپیلکا                ج- فروم              د- کلارک

۵۳- چه کسی ابعاد دین را به دو بعد دین متعهدانه و دین توافقی تقسیم کرده است؟

الف- آلپورت                     ب- آلن و اسپیلکا                ج- فروم              د- کلارک

۵۴- چه کسی ابعاد دین را به سه بعد رفتار دینی اولیه، ثانویه و ثالثیه تقسیم کرده است؟

الف- آلپورت                     ب- آلن و اسپیلکا                ج- فروم              د- کلارک۱۹۵۸

۵۵- کدام گزینه جزء ابعاد دین از نظر نینیان اسمارت  نمی ‌باشد؟

الف- مناسکی        ب-  آموزه ای       ج- اسطوره ای      د-  تجربی

۵۶- کدام گزینه در مورد آیه هایی که بلا را در خود دارد صحیح می باشد؟

الف-   سنجش ایمان و دینداری افراد ممکن و روا است

ب-  آزمون در این آیات به  قصد شناختن احوال باطنی و دینداری خالصانه افراد بوده است

ج-  نوع  آزمون در این آیات مشخص نیست

د- الف و ب

۵۷- گودین  چه نگرشهایی را در مورد نیایش و دعا به رسمیت شناخت؟

الف-  محافظه کارانه           ب-  تزکیه کننده     ج-  نمادگرایانه      د- همه موارد

۵۸- کدام گزینه جزء مراحل سنجش دینداری نمی‌باشد؟

الف-  تعریف دین و دینداری              ب- تعریف شخصیت فرد

ج- تعیین ابعاد و مولفه های دینداری     د- تهیه و ساخت پرسشنامه

۵۹- از دیدگاه بیگانه ها……………………  و از دیدگاه   خودی ها…………….. .

الف- همه افراد متعلق به یک دین،  یکسان تلقی می شود –  برخی عوامل مذهبی مستقل مورد توجه قرار می گیرند

ب- همه افراد متعلق به یک دین یکسان تلقی نمی شوند- برخی عوامل مذهبی مستقل مورد توجه قرار می گیرند

ج- برخی عوامل مذهبی مستقل مورد توجه قرار می گیرند – همه افراد متعلق به یک دین یکسان تلقی نمی شوند

د- برخی عوامل مذهبی مستقل مورد توجه قرار نمی گیرند – همه افراد متعلق به یک دین یکسان تلقی می شوند

۶۰- کدام گزینه جزء روش های اندازه گیری دینداری نمی باشد؟

الف-  مشاهده رفتار دینی      ب- مقیاس های کلامی         ج-   مقیاس های غیر کلامی         د-  روش های غیر مستقیم

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۶۱-  آرگیل و بیت هالامی کاهش فعالیت دینی را در بریتانیا به چه چیزی مستند کرده اند؟

الف- کم شدن عضویت در کلیسا          ب-   کم شدن حضور در مدرسه دینی

ج- کم شدن قرائت کتاب مقدس                        د- همه موارد

۶۲-  داگلاس چه چیزی را  دلیل عدم رشد و توسعه روانشناسی دین  پس از حدود سال م۱۹۲۵ اعلام کرد؟

الف-  استفاده نا منتقدانه از روش های جمع آوری داده ها

ب-  تغییر علایق به سوی جهان بینی های اثبات گرایانه

ج-  فقدان نظریه روان شناختی فراگیر

د-  همه موارد

۶۳-  نخستین شیوه برای سنجش دینداری افراد کدام است؟

الف-  مشاهده بدون واسطه رفتارهای دینی                      ب- پرسش های تک ماده ای با دقت انتخاب شده

ج-  پرسش های طولانی و همه جانبه                            د- مقیاسهای کلامی

۶۴- چه چیزی فروید را قادر ساخت که به صورتی  مبالغه آمیز، دین را بدون توسل به قصد، نِورُزِ وسواس فراگیر تفسیر کند؟

الف- مبهم بودن رفتارهای دینی           ب-  عامدانه بودن رفتارهای دینی

ج-  تکراری بودن رفتارهای دینی        د- غیر واقعی بودن رفتارهای دینی

۶۵- کدام گزینه در مورد مقیاس های کلامی صحیح می باشد؟

الف- مقیاس های کلامی، برخلاف روش مشاهده ای،افراد به صورت مصاحبه یا پرسشنامه به یک یا چند سوال پاسخ می دهند

ب-  پرسشنامه و مصاحبه در برابر اتکای صرف به خاطرات و زندگی نامه های خود نوشت روشهای نظام مند تری هستند

ج- الف و ب

د- هیچ کدام

۶۶- از نظر لوبااحتمال اعتقاد به گزاره ها چه موقعی کاهش می یابد؟

الف-  بالا بودن علم دانشمند                           ب-  برجستگی فوق العاده دانشمند

ج-  جدید بودن پاسخ دهی به پرسشنامه لوبا         د- همه موارد

۶۷-  کدام گزینه جزء مقیاس های دینی که به صورت پرسشنامه در ایران تدوین شده اند نمی باشد؟

الف-  پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز                                        ب- ضریب آلفای کرونباخ

ج-  پرسشنامه خود شناسی در چارچوب مذهبی –اجتماعی               د- مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان

۶۸- کدام گزینه جزء روش های اندازه گیری غیر مستقیم  دینداری نمی باشد؟

الف- مشاهده رفتار  پنهان      ب-  مشاهده ی رفتار آشکار

ج-   گزارش فرد ازباورها     د- واکنش های فیزیولوژیک به یک موضوع

۶۹- اصل اساسی و عملی در فراتحلیل چیست؟

الف-    ترکیب نتایج گوناگون و متعدد                                      ب-  استخراج نتایج جدید

ج-  حذف آنچه موجب سوگیری در نتایج نهایی است                      د- همه موارد

۷۰- کدام گزینه از جمله آزمون هایی است که با روش غیرمستقیم در ایران تهیه و اجرا شده است؟

الف- نگرش سنج مذهبی احمدی علون آبادی       ب- آزمون فرافکن گودین و کوپز

ج- آزمون رورشاخ                                      د-  همه موارد

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۷۱- کدام گزینه در مورد روش های مطالعه موردی بالینی صحیح می باشد؟

الف-  این روش ها درصدد اندازه گیری یا بازسازی تاریخچه زندگی هستند

ب-   روش‌ها برای روشنی بخشیدن به واکنش‌های ضمنی خود بر اساس الگوهای آسیب شناسی روانی به کار می رود

ج- این روشها در مطالعه کسانی مانند روحانیان به کار میرود

د-  همه موارد

۷۲- جدیدترین روش مورد علاقه پژوهشگران در زمینه سنجش دینداری کدام است؟

الف-  روش های مطالعه موردی بالینی              ب-  روش فراتحلیل مقالات منتشر شده در زمینه دین

ج- روش های غیرمستقیم اندازه گیری دینداری    د- روش های فرافکن

۷۳- در میان روش های گوناگون اندازه گیری دینداری کدام روش متداول تر و فراگیر تر است؟

الف- روش اندازه گیری مستقیم           ب- روش اندازه گیری غیر مستقیم

ج-  مقیاس های کلامی                     د- مشاهده رفتار دینی

۷۴- کدام گزینه از مهمترین عوامل دور از دسترس بودن سنجش دین است؟

الف- پیچیدگی منحصر به فرد دین       ب-  انتزاعی بودن   اجزاء اصلی آن

ج- الف و ب                                 د- انتزاعی نبودن اجزاء اصلی آن

۷۵- کدام گزینه جزء مشکلات و محدودیت های اندازه گیری دینداری نمی باشد؟

الف- خام بودن نشانه های دینداری                                           ب- جدا کردن اشکال ناب از اشکال انحرافی دین

ج- دگرگون شدن تجربه دینی با قرار گرفتن در مسیر هدف علمی      د- متکثر بودن دین

۷۶- کدام گزینه جزء  محدودیت های اشکال اولیه پرسشنامه نمی باشد؟

الف- درخواست جواب های طولانی                 ب- سوال های طولانی

ج- القای پاسخ در نحوه طرح سوالات                د-  گزینش مطابق منفعت و به طور کلی

۷۷- کدام گزینه جزء مشکلات و محدودیت های سنجش دینداری نمی باشد؟

الف- قدسی بودن دین                                   ب-  تفسیرهای گوناگون از دین

ج- مشکلات مربوط به آزمون گیرنده                د- پرسش های خام و ناپخته

۷۸- برخی ابعاد و عناصر دینداری مثل تجربه دینی، اخلاص، نیت و خلوت های عارفانه در چارچوب سنجش قرار نمی گیرند. راه حل این مشکل چیست؟

الف- مراجعه به روشهای کیفی و غیر مستقیم      ب-  راجع به روش های کمی  و غیرمستقیم

ج-  مراجعه به روشهای کیفی و مستقیم            د-  راجع به روش های کمی و مستقیم

۷۹- یکی از مشکلات اندازه گیری دینی تفسیرهای گوناگون از دین است، راه حل این مشکل چیست؟

الف- راجع به روش های کیفی و غیرمستقیم       ب- دقت بسیار در تدوین گزاره های پرسشنامه

ج-  مراجعه به متون اولیه و کتابهای آسمانی     د- افزودن برخی گزینه های دیگر یا پاسخ باز

۸۰- کدام گزینه مربوط به مشکلات مربوط به ویژگی های آزمودنی به طور کلی نمی باشد؟

الف- مشکل حافظه             ب-  درون نگری                ج- گزینش مطابق منفعت      د-  خودشناسی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۸۱-  کدام گزینه در رابطه با مشکلات مربوط به آزمودنی در خصوص دین صحیح نمی باشد؟

الف- امکان تصنعی بودن پاسخ ها                               ب-  گزینش مطابق منفعت

ج- فاصله میان نگرش حدیقی فرد و نگرش اظهار شده      د- مشکل حافظه

۸۲-  کدام گزینه از فواید دینداری در سطح فردی نمی باشد؟

الف-  آرامش روان             ب- انسجام اجتماعی                        ج-  خوشنودی و رضایت از زندگی      د-  تفسیر خوشبینانه از مرگ

۸۳- کدام گزینه به عنوان متغیر میانجی برای خوشنودی و رضایت از زندگی می باشد؟

الف-  حمایت اجتماعی         ب-  تقرب به خداوند            ج- الف و ب         د-  هیچکدام

۸۴- چه تبیینی برای تاثیر دینداری بر سلامت جسمی وجود دارد؟

الف-  رفتار های سالم و بهداشتی افراد دیندار     ب- حمایت اجتماعی                        ج- الف و ب         د- هیچکدام

۸۵-  کدام گزینه جزء تبیین های تأثیر دینداری بر سلامت جسمی نمی باشد؟

الف- ترس از مرگ                                                  ب-  ارتباط تنگاتنگ روح و جسم

ج- حضور و شرکت در مراسمات مذهبی                        د-  حمایت اجتماعی

۸۶-  نوع دوستی و کمک به دیگران جزء کدام دسته از فواید دینداری میباشد؟

الف-  فواید دینداری در سطح اجتماعی              ب-  فواید دینداری در سطح فرهنگی

ج-  فواید دینداری در سطح فردی                    د- فواید دینداری در سطح سیاسی

۸۷-  کدام گزینه  از فواید دینداری در  سطح اجتماعی نمی باشد؟

الف-  جامع اجتماعی           ب-  کاهش جرم و انحراف                 ج-  آرامش روانی               د-  نوع دوستی

۸۸- جدی ترین نوع کمک رسانی کدام است؟

الف-  کمک رسانی مالی       ب-   کمک رسانی فکری      ج-  کمک رسانی اجتماعی     د-  انجام کار داوطلبانه

۸۹-   کدام گزینه از آثار و فواید ایمان از دیدگاه شهید مطهری می باشد؟

الف-  بهجت و انبساط         ب-  بهبود روابط اجتماعی    ج – کاهش ناراحتی ها         د-  همه موارد

۹۰-  کدام گزینه جزء خدمات و حسنات دین از دیدگاه سروش نمی باشد؟

الف- کاهش ناراحتی ها                                            ب-  معنا بخشی و حیات آدمی

ج- ممکن ساختن زندگی در مجموعه هستی                    د- مکاشفه های معنوی

کتابچه نمونه سوال روانشناسی دین ۱۲۱۷۲۲۷ پیام نور با جواب

۹۱-  کدام گزینه در رابطه با هزینه های دینداری در سطح  فردی صحیح نمی باشد؟

الف-  دینداری در برخی امور از انسان سلب آزادی می کند              ب-  دینداری در گلو باعث اسارت شناختی نمی شود

ج-  افراد متدین در شاخص جزم اندیشی بالاتر از دیگران هستند        د- دین داری به سلامت تن و روان کمک می کند

۹۲-  پیشداوری و تعصب، مهمترین موردی است که به عنوان…………….  بیان می شود.

الف-  دینداری در سطح فردی             ب- هزینه دینداری در سطح فرهنگی

ج- هزینه دینداری در سطح  اعتقادی    د-  هزینه دینداری سطح اجتماعی

پس از خرید، دو فایل برای شما قابل دانلود می باشد:

۱- فایل کتابچه نیمسالهای برگزار شده با پاسخنامه

۲- فایل سوالات طرح شده توسط کارشناسان سایت به همراه پاسخنامه

دسته‌ها: