دانلود جزوه درس نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور

دانلود جزوه درس نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور

دانلود جزوه درس نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور

در زیر قسمتی از این جزوه را مشاهده می کنید:

پیشگفتار

همواره یکی از منابع مهم در اجرای پروژه های عمرانی با برنامه زمان بندی تامین نقدینگی پیمانکار در محدوده زمانی مقتضی می باشد و تاخیر در پرداخت به موقع صورت وضعیت ها تبعات فراوانی در ارتباط با کاهش سرعت اجرا پروژه و ایجاد لطمات عدیده غیر قابل جبران در پیشرفت پروژه به همراه خواهد داشت.

روند رسیدگی به صورت وضعیت ها از زمان ارائه آن به دستگاه نظارت و متعاقبا اخذ تاییدیه از واحد پیمان و رسیدگی کارفرما و ارائه آن به امور مالی یا ذیحسابی کارفرما تا زمان پرداخت وجه به پیمانکار معمولا در روش های سنتی و غیر مکانیزه مدت قابل توجهی نسبت به شرایط عمومی و یا خصوصی پیمان بالغ بر یک ماه به طول می انجامد.

لذا در زمان مذکور پیمانکار می بایست کلیه هزینه های جاری در طول مدت رسیدگی به صورت وضعیت و هزینه های معوقه ماه گذشته و همچنین تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز حداقل یک ماه آینده پروژه را متقبل گردیده و با تامین نقدینگی لازم از ایجان هر گونه توقف یا تاخیر در پیشرفت پروژه جلوگیری نماید.

به عنوان نمونه در یک پروژه با مدت زمان اجرای یک سال پیمانکار می بایست علیرغم ارائه صورت وضعیت ماهیانه، تامین حدود ۲۵ درصد مبلغ پروژه را در هر دوره پرداخت صورت وضعیت داشته باشد که در پروژه های با مبلغ قرارداد بالا، رقم بسیار قابل توجهی را شامل می شود.

بنابراین کاهش مدت زمان رسیدگی و تایید صورت وضعیت ها با توجه به اهمیت فوق العاده آن مبنایی جهت ایجاد قابلیت مذکور درنرم افزارهای کامپیوتری گردید.

 

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد    نمونه سوال دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور با پاسخ   سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور   نمونه سوال دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور   دانلود سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور   دانلود نمونه سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور   دانلود نمونه سوال دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور   نمونه سوال دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد    دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد    دانلود نمونه سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور با جواب تستی   سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد با جواب   سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور   سوالات دانلود جزوه نرم افزارهای متره و برآورد پیام نور با پاسخ   سوالات پیام نور      سوالات با پاسخنامه

دسته‌ها: