دانلود جزوه درس قوانین حاکم بر پروژه ها پیام نور

دانلود جزوه درس قوانین حاکم بر پروژه ها پیام نور

دانلود جزوه درس قوانین حاکم بر پروژه ها پیام نور

قسمتی از این جزوه را در زیر می بینید:

پیشگفتار

رشته مهندسی پروژه از رشته های میان رشته ای و نو پا در مقطع کارشناسی در کشور می باشد که به همت مسئولان  و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور برای اولین بار در ایران اسلامی در مقطع کارشناسی را ه اندازی گردیده است.

تربیت و آموزش دانشجویان مسلط به آموزش نوین مدیریت در راستای
به کار گیری اصول اساسی مدیریت در اجرا از اهداف اصلی این رشته می باشد.

درس “قوانین حاکم بر پروژه ها” از جمله دروس اصلی این رشته در پودمان مدیریتی آن می باشد که هدف از آن آشنایی
دانشجویان با قوانین متداول و پرکاربرد در حوزه عملکردی این رشته می باشد.

امروزه صرف تسلط بر امور فنی و اجرایی یک مدیر مهندس را به فردی موفق در دنیای حرفه ای تبدیل نمی نماید و مهارتی پنهانی
تحت عنوان : تسلط و آشنایی به قوانین حرفه ای، تضمین نیل به موفقیت مذکور می باشد.

تا زمان آماده سازی کتاب درسی این واحد درسی نوپا و جدید که در حال نگارش
می باشد با تدوین قوانین در قالب این جزوه سعی گردیده است دانشجویان به
قسمتهایی انتخابی از قوانین مهم و کاربردی مربوط به وزارتخانه ها و سازمانهایی
نظیر مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، نظام مهندسی ساختمان،
تامین اجتماعی، بیمه و شهرداری ارجاع داده شوند تا ضمن آشنایی با جو حاکم
بر قوانین، با این سازمانها و متصدیان آنها نیز آشنایی غیر مستقیم بیشتری پیدا نمایند.

هرچند اذعان می دارد ایجاد پیوستگی بین قوانین مذکور و معرفی هر یک از آنها مقوله ای است که کامل به آن پرداخته نشده است و مدرسان و اساتید محترم دانشگاهی می بایستی این زحمت را متحمل گردند.

 

دسته‌ها: