نمونه سوالات بلورشناسی نوری پیام نور با جواب  ۱۱۱۶۰۰۶-۱۱۱۶۳۰۸

نمونه سوالات بلورشناسی نوری پیام نور با جواب ۱۱۱۶۰۰۶-۱۱۱۶۳۰۸

نمونه سوالات بلورشناسی نوری پیام نور با جواب  ۱۱۱۶۰۰۶-۱۱۱۶۳۰۸

کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

آخرین به روز رسانی دی ماه 96
تعداد صفحه ۴۳
تعداد دوره ۸
پاسخنامه تستی ۳
پاسخنامه تشریحی ۰

در زیر تعدادی از سوالات این کتابچه را مشاهده می کنید:

۱- نظریه کوانتومی نور توسط چه کسی ارائه شد؟

۱- نیوتون        ۲- پلاتک            ۳- ماکسول           ۴- هویگنس

۲- گزینه درست را انتخاب کنید

۱- فرکانس امواج هر نور در محیط های مختلف ثابت است

۲- هرچه محیط غلیظتر باشد سرعت سیر نور بیشتر است

۳- با تغییر در جرم مخصوص محیط سرعت سیر نور همواره ثابت خواهد ماند

۴- سرعت سیر نور و ضریب شکست محیط با یکدیگر نسبت مستقیم دارد

۳- نور معمولی یا عادی چیست؟

۱- نوری که تقارن محوری درجه بی نهایت دارد            ۲- نوعی از نور است که تقارن صفحه ای دارد

۳- نوری که جهت ارتعاش بر جهت انتشار عمود است         ۴- بخشی از نور خورشید است که با چشم قابل روئیت است

۴- با توجه به اصول اولیه نفوذ و انعکاس نور به فرمول l=r+b اگر در جسمی میزان b از r بسیار زیاد تر باشد آن جسم را …………. گویند.

۱- نیمه شفاف        ۲- درخشان           ۳- شفاف            ۴- کدر

۵- اختلاف بین ضریب شکست نور قرمز و بنفش را اصطلاحا چه می گویند؟

۱- شکست مضاعف           ۲ – انعکاس کلی         ۳- بیرفرنژانس         ۴- پاشیدگی

نمونه سوالات بلورشناسی نوری

۶- در کدامیک از موارد زیر سرعت سیر نور عادی و غیر عادی برابر است>

۱- در کانی های ناهمسانگرد          ۲- درمقاطع عمود بر محور نورانی

۳- در مقاطع موازی با محور نورانی              ۴- در مقاطع مایل نسبت به محور نورانی

۷- عوامل موثر در تاخیر (Δ) کدامند؟

۱- شکست مضاعف – جهت برش مقطع          ۲ – میزان انعکاس کلی- ضخامت مقطع

۳- میزان انعکاس کلی – جهت برش مقطع           ۴- شکست مضاعف – ضخامت مقطع

۸- شکل اندیکاتریکس بیضوی دوار پهن شده، متعلق به کدام بلورهای زیر می باشد؟

۱-  یک محوری مثبت         ۲- دو محوری مثبت          ۳- دومحوری منفی          ۴- یک محوری منفی

۹- زاویه ۲v چیست؟

۱- زاویه حاده بین محورهای نوری در بلورهای دو محوری

۲- زاویه حاده بین محور نوری و نور غیر عادی در بلور یک محوری

۳- زاویه منفرجه بین محورهای نوری در یک بلور دو محوری

۴- زاویه منفرجه بین محور نوری و نور غیر عادی در بلور یک محوری

۱۰- از کدام وسیله زیر جهت ایجاد نور پلاریزه در میکروسکوپ استفاده میشود؟

۱- دیافراگم            ۲- کندانسور           ۳- منشور نیکول          ۴- عدسی برتران

نمونه سوالات بلورشناسی نوری

۱۱- عملکرد عدسی چشمی در میکروسکوپ پلاریزان چیست؟

۱- ایجاد تصویری حقیقی و بزرگتر          ۲- ایجاد تصویری مجازی و بزرگتر

۳- ایجاد تصویری حقیقی و کوچکتر           ۴ – ایجاد تصویری مجازی و کوچکتر

۱۲- اساس کار دستگاه شکست سنج برای اندازه گیری ضریب شکست کانی ها کدام است؟

۱- جذب کلی              ۲- حاشی بک           ۳- انعکاس کلی            ۴- میزان پاشیدگی

۱۳- برجستگی چیست؟

۱- درجه وضوح حاشیه و سطوح کانی ها          ۲- جذب حد اکثری نور در امتداد طولی بلور

۳- اختلاف ضریب شکست نور عادی و غیر عادی         ۴- میزان انحراف زاویه تابش نسبت به خط عمود

۱۴- کانی های متبلور در کدامیک از زوج های سیستمهای زیر، تری کروییک ( دارای سه رنگی) هستند؟

۱- تری گونال وتتراگونال             ۲- هگزاگونال و منوکلینیک

۳- اورتورومبیک و تتراگونال            ۴- منوکلینیک و تریکلینیک

۱۵- تجمع کدام کانی زیر به صورت شعاعی است؟

۱- سرپانتین           ۲- زئولیت            ۳- میکا           ۴- بیوتیت

نمونه سوالات بلورشناسی نوری

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونهات بلورشناسی نوری    نمونه سوال نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور با پاسخ   سوالات نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور   نمونه سوال نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور   دانلود سوالات نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور   نمونه سوال نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونهات بلورشناسی نوری    نمونهات بلورشناسی نوری 1116006-1116308   دانلود نمونه سوالات نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونهات بلورشناسی نوری پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونهات بلورشناسی نوری 1116006-1116308 با جواب   سوالات نمونهات بلورشناسی نوری 1116006-1116308 پیام نور   سوالات نمونهات بلورشناسی نوری 1116006-1116308 پیام نور با پاسخ   سوالات 1116006-1116308 پیام نور   1116006-1116308   سوالات 1116006-1116308 با پاسخنامه

دسته‌ها: