کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱ – ۱۲۳۳۰۳۰ پیام نور

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱ - ۱۲۳۳۰۳۰ پیام نور

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱ – ۱۲۳۳۰۳۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه های بانک نمونه سوال پیام نور

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

این کتابچه نمونه سوال رایگان می باشد

کد درس: ۱۲۳۳۰۳۰

تعدادی از سوالات این کتابچه را در زیر می بینید:

 

1-دعوت به شناخت انسان از توصیه‌های مهم کیست؟

الف- پیامبران الهی             ب-عالمان اخلاق                ج-عارفان و فیلسوفان           د-همه موارد

2- این سخن امیرالمومنین (علیه السلام)،«کیف  یعرف غیره من یجهل نفسه»بیانگر چیست؟

الف-خودشناسی پیش درآمدجهان شناسی است

ب- خودشناسی ضرورت دارد

ج- خودشناسی مقدمه کمال انسانی است

د- خودشناسی حلال مشکلات است

3- آیه« الله یتوفی الانفس حین موتها»اثبات کننده چیست؟

الف- انسان دارای دو بعداست                         ب-حقیقت انسان همان روح او است

ج- اضافه روح به خدا اضافه تشریفی است         د-همه موارد

4-در صورتی که متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا باشد،به آن چه گفته می شود؟

الف- شهود عرفانی                   ب- ادراک عملی        ج-علم حصولی          د-ایمان قلبی

5-آیات قرآن کریم چه چیز را به خاکستر  تشبیه کرده است؟

الف-عمل بت پرستان                 ب-عمل منافقان          ج-عمل مشرکان             د-عمل بدون ایمان

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱

6- راه فطرت، تعبیر دیگر کدام طریق از خدا شناسی است؟

الف-  سیر آفاقی            ب- سیر عقلی                     ج- راه انفسی           د- مشاهده جهان هستی

7-به انگیزه فاعل برای انجام کار ،در فلسفه چه نوع علتی اطلاق می شود؟

الف-علت فاعلی            ب- علت غایی                      ج-علت مادی            د- علت صوری

8- کدام مورد از موارد زیر، اصل علیت است؟

الف-  هرمعلول علتی دارد                          ب-هر ممکنی علتی دارد

ج- هر موجودی علتی دارد                         د- علت مادی زمینه پیدایی معلول است

9- ملاک احتیاج معلول به علت ،چیست؟

الف-امکان                 ب- حدوث                  ج- ضعف وجودی معلول              د- همه  موارد

10-چرا خدا در چیزی حول نمی کند؟

الف- چون حلول مستلزم مکان دار بودن و تجسم خداست

ب- چون حلول مستلزم مادی شدن خداست

ج-چون لازمه حلول،ممکن بودن است

د-  چون  لازمه حلول، حادث بودن است

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱

11-در کدام مکتب اوصاف خدا و  اوصاف مخلوقات دقیقاً به یک معنایند؟

الف- دیدگاه اهل تعطیل             ب- دیدگاه اهل تشبیه

ج- دیدگاه اثبات بلاتشبیه            د- دیدگاه متکلمان

12- در کدام دسته از صفات، نسبت نقص و کاستی از خداوند متعال سلب می شود؟

الف- صفات جمالیه                     ب- صفات ثبوتیه            ج-صفات کمالیه                     د- صفات سلبی

13- کدام یک از صفات زیر از ذات الهی انتزاع می شود؟

الف- علم و قدرت            ب- خالقیت              ج-  رازقیت              د- خالقیت و رازقیت

14- خدا حی است ،به چه معناست؟

الف- یعنی زنده است                                                 ب- یعنی فعال و تأثیرگذار است

ج- یعنی موجودی است که قدرت انجام فعل دارد         د- یعنی خدا دارای  دو صفت علم و قدرت است

15- کدام یک از موارد زیر ، از رابطه خاص  خدا با مخلوقات ،سرچشمه می گیرد؟

الف- اراده الهی در مقام ذات                      ب-  اراده تکوینی

ج- اراده تشریعی                                       د- اراده الهی در مقام فعل

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱

16- صفت عدل از لوازم کدام  صفت است؟

الف- حکمت به معنای  قبیح  و بیهوده نبودن فعل فاعل

ب-قدرت

ج- علم

د- حکمت به معنای اینکه افعال فاعل در نهایت اتقان و استواری و کمال است

17-در کدام یک از موارد زیر خدا به هر موجودی به اندازه شایستگی و قابلیت تعمیم داده است؟

الف- عدل تشریعی                    ب-  عدل جزایی

ج-عدل تکوینی                          د-حکمت

18- این حدیث امام صادق (علیه السلام)، که چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی‌ها غوطه ور می‌سازد ،بیانگر چیست؟

الف-شرور، آزمون الهی است                     ب- شرور، هدیه ای به بندگان خاص است

ج-شر، عامل بیماری است                        د- شرور، علت شکوفا شدن استعدادها است

19-کدام گزینه بیانگر معنای توحید صفاتی است؟

الف- صفات الهی در نهایت به یک صفت برمی گردند

ب- خدا فقط دارای  یک صفت است

ج-صفات الهی در این اختلاف مفهومی، در مقام عینیت، وحدت دارند

د-صفات الهی زائد بر ذات خدا است

20-مقصود ازتدبیر تکوینی چیست؟

الف- خلق جهان طبیعت است

ب-  خلق جهان هستی  است

ج-رازقیت خدا نسبت به همه موجودات

د- اداره جهان هستی،  همانند ایجاد و احداث آن، فعل خداوند یکتا است

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱

21-چه کسانی به امیرالمومنین (علیه السلام )می گفتند :حکومت از آن خداست نه برای تو و نه برای یارانه تو؟

الف- خوارج                                ب- بنی امیه             ج-  اصحاب جمل              د-مقدسین کوفه

22- آیه ی «اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه أبی…» بیانگر چیست؟

الف-اعجاز حضرت یوسف                            ب- ولایت حضرت یوسف بر پدر

ج- جواز تبرک جستن به آثار اولیای الهی     د- جواز توسل به اولیای الهی

23- نماز ستون دین است ،کلام کدام معصوم است؟

الف- امام صادق علیه السلام                    ب- امام باقر علیه السلام

ج- امام علی علیه السلام                         د- امام رضا علیه السلام

24-موجودی که نا محدود باشد تعدد نمی پذیرد، دلیل عقلی بر چیست؟

الف- توحید                                ب- توحید ذاتی          ج-  توحید صفاتی       د- توحید ربوبی

25-  چند آیه در قرآن کریم درباره جهان پس از مرگ است؟

الف-  ۱۴۰0 آیه                          ب- ۲۴۰۰ آیه              ج- بیش از 1000 آیه             د- بیش از  دو سوم قران

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱

26-کدام یک از موارد زیر از نمونه های مشابه  معاد است؟

الف-زنده شدن عزیر                  ب-اصحاب کهف

ج- رویش گیاهان                        د- حضرت ابراهیم( علیه السلام) و احیای مردگان

27-این آیه « أ فحسبتم أنما خلقناکم عبثا و أنکم الینا لا ترجعون » در کدام برهان معاد اشاره دارد؟

الف- برهان فطرت                      ب-  برهان عدالت               ج- برهان حکمت                د-برهان  معقولیت

28-در گذشته از کدام برهان بر معاد ،به عنوان «دفع ضرر محتمل »یاد می‌کردند؟

الف- برهان حکمت                ب-  برهان مقبولیت                 ج- برهان عدالت                د-برهان فطرت

29- درصورتی که روح از بدن جدا نشود، بلکه تنها شکل و صورت بدن تغییر کند ،به آن چه می گویند؟

الف- تناسخ               ب-نسخ                    ج-مسخ                    د-فسق

30-حدیث « فی  حلالها  حساب  و فی  حرامها   عقاب »از چه کسی صادر شده است؟

الف- پیامبر گرامی اسلام                         ب-امام حسن علیه السلام

ج- امام حسین علیه السلام                      د- امام علی علیه السلام

کتابچه نمونه سوال اندیشه اسلامی ۱

31- خودشناسی،  در تاریخ فلسفه ،از نظریات اساسی چه کسی بوده است؟

الف- سقراط                             ب-  ارسطو

ج-کانت                                     ج- افلاطون

32-این سخن امیرالمومنین (علیه السلام  )،«من عرف  نفسه عرف ربه »بیانگر چه چیزی است؟

الف- خودشناسی، حلال مشکلات  انسان است

ب- خودشناسی، مقدمه خداشناسی است

ج- خودشناسی، پیش درآمد جهان شناسی است

د- خودشناسی، مقدمه کمال انسانی است

33- اضافه روح انسان به خدا ،در آیه«ثم سواه و نفخ فیه من روحه » به معنای چیست؟

الف- الهی بودن روح انسان                        ب- مجرد بودن روح انسان

ج- شرافت و منزلت برتر روح انسان            د- ممتاز بودن روح انسان از حیوانات

34- کدام یک از موارد زیر از گرایش های انسانی  است؟

الف- میل به جنس مخالف                          ب-  حفظ ذات و صیانت از خود

ج-نوع دوستی                                          د- میل و محبت  به خدا

35- شناخت اموری معنوی، نظیر غم و شادی و امید،از چه طریقی میسر است؟

الف-علم حضوری                       ب- علم حصولی

ج- ادراکات حسی                      د- عقل و نقل

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه اندیشه اسلامی    نمونه سوال نمونه اندیشه اسلامی پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه اندیشه اسلامی پیام نور   نمونه سوال نمونه اندیشه اسلامی پیام نور   دانلود سوالات نمونه اندیشه اسلامی پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه اندیشه اسلامی پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه اندیشه اسلامی پیام نور   نمونه سوال نمونه اندیشه اسلامی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه اندیشه اسلامی     نمونه اندیشه اسلامی 1233030   دانلود نمونه سوالات نمونه اندیشه اسلامی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه اندیشه اسلامی پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه اندیشه اسلامی 1233030 با جواب   سوالات نمونه اندیشه اسلامی 1233030 پیام نور   سوالات نمونه اندیشه اسلامی 1233030 پیام نور با پاسخ   سوالات 1233030 پیام نور   1233030   سوالات 1233030 با پاسخنامه

دسته‌ها: