کتابچه نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی ۱۲۱۱۳۶۰-۱۲۲۲۰۶۳-۱۲۱۷۲۵۰-۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۲۱۰ پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی

کتابچه نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی-آسیب شناسی اجتماعی
۱۲۱۱۳۶۰-۱۲۲۲۰۶۳-۱۲۱۷۲۵۰
۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱-۱۲۲۲۲۱۰
پیام نور با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

کتابچه های بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

شامل مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد که از نیمسالهای مختلف جمع آوری شده

در قالب یک فایل پی دی اف هم اکنون در اختیار شما دانشجوی گرامی می باشد

در حال حاضر با توجه به موجود بودن هر درس در بانک نمونه سوال می تواند شامل نمونه سوالات پایان ترم نیمسال اول ۸۷-۸۸ تا آخرین ترم بر گزار شده باشد.

همچنین تمامی نمونه سوالات حتی الامکان دارای پاسخنامه تستی و تشریحی می باشد.

دانشجوی گرامی: اگر به نمونه سوالات بیشتری نیاز دارید

می توانید با مراجعه به صفحه رشته تحصیلی خود در این سایت

و انتخاب همزمان دروس به تعداد دلخواه کتابچه نمونه سوال به سبد خرید خود اضافه نموده و

درپایان با کلیک بر روی گزینه “پرداخت” همه کتابچه ها را یکجا دریافت نمایید.

بانک نمونه سوال و فایلهای آموزشی

جدول زیر جزئیات کتابچه نمونه سوال این درس را از جمله تعداد دوره، تعداد پاسخنامه تستی و تشریحی را نشان می دهد.

جزئیات این کتابچه
آخرین به روز رسانی دی ماه 96
تعداد صفحات 93
تعداد دوره سوالات 20
تعداد پاسخنامه تستی 17
تعداد پاسخنامه تشریحی 0

سوالات نیمسال دوم 94

1- اگر در یک تحقیق، معنای دقیق مفاهیم تحقیق مشخص نشده باشد آن بررسی، فاقد چه ویژگی است؟

 1. پایایی
 2. اعتبار
 3. کاربرد
 4. عینیت

2- کدام گزینه زیر مبین تحلیل پدیده انحراف در سطح میانه است؟

 1. طبقات اجتماعی و سازمان شکنی اجتماعی
 2. یادگیری و کنش متقابل
 3. بی نظمی اجتماعی و واپس ماندگی فرهنگی
 4. تحرک اجتماعی و فصله نسلی

3- به عقیده کدام نظریه پرداز، قشر بندی اجتماعی دارای عناصر سه گانه پایگاه، درآمد و قدرت است؟

 1. دورکیم
 2. مارکس
 3. مرتون
 4. ماکس وبر

4- وقتی اغلب مردم در جامعه به وجود وضعیتی که کیفیت زندگی شان و ارزش های قابل احترام شان را تهدید می کند اذعان دارند و موافق درمان آن وضعیت هستند این وضعیت در جامعه به نظر جامعه شناسان چه نامیده می شود؟

 1. مسئله اجتماعی
 2. جرم
 3. پدیده اجتماعی
 4. نابهنجاری

5- کدام واژه در زبان روزمره و به نادرستی به معنای رفتار مغایر با الگوهای پذیرفته شده در جامعه در نظر گرفته می شود؟

 1. نابهنجاری
 2. انحراف
 3. جرم
 4. مسئله اجتماعی

6- کورن بلوم، کدام نوع رفتار مجرمانه را به جرائم هفتگانه اضافه کرد؟

 1. جرم نظم عمومی
 2. جرم شغلی
 3. جرم متعارف
 4. قصور و بزه های بچگانه

7- کدام گزینه زیر در مورد خودکشی صحیح است؟

 1. خودکشی بیشتر یک پدیده روستایی است
 2. بحران های سیاسی در کاهش خودکشی ها اثر بازدارنده دارند
 3. وجه مشخصه خودکشی خودخواهانه، افسردگی و رخوت است
 4. ارتباط بی واسطه و منظم بین بیماری ضعف اعصاب و میزان خودکشی اجتماعی مشاهده شده است

8- کدام مورد برای مسائل اجتماعی به گونه ای که نابهنجاری و جرم نباشد مناسب است؟

 1. قتل های ناموسی
 2. تاخیر در سن ازدواج
 3. فساد اداری
 4. فقر در شهر و روستا

سوالات نیمسال دوم 93

1- اگر انحراف یک امر غیر طبیعی قلمداد گردد، به کدامیک از انواع آسیب شناختی سوق پیدا کرده ایم؟

 1. آسیب شناسی روانی
 2. آسیب شناسی اجتماعی
 3. آسیب شناسی اخلاقی
 4. آسیب شناسی فردی

2- زمانی که در سطح میانی،به تحلیل رفتار منحرفانه بپردازیم، به نقش چه عواملی بیشتر توجه کرده ایم؟

 1. واپس ماندگی فرهنگی
 2. تحرک اجتماعی
 3. سازمان شکنی اجتماعی
 4. بی نظمی اجتماعی

3- هنجارهای درونی شده طی روند جامعه پذیری، کدام جنبه از عوامل تعیین کننده رفتار را شامل می شوند؟

 1. خصیصه ای
 2. کارکردی
 3. موقعیتی
 4. ساختاری

4- باور اینکه یک وضعیت اجتماعی خاص، برای کل یا بخشی از جامعه زیان بار است و این مسئله باید تغییر یابد، کدامیک از عناصر مشترک مسائل اجتماعی را تشکیل می دهد؟

 1. عنصر عینی
 2. عنصر خاص
 3. عنصر عام
 4. عنصر ذهنی

5- در تقسیم بندی مارشال کلینارد و ریچارد کویینی از رفتارهای مجرمانه، تخریب اموال عمومی، جزء کدام یک از انواع جرائم محسوب می شود؟

 1. جرم فردی خشن
 2. جرم ویژه ی اتفاقی
 3. جرم نظم عمومی
 4. جرم متعارف

6- کدام یک از گزینه های زیر، عقیده ی مانهایم در مورد جرم را بیان میکند؟

 1. جرم ، نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی غیر مجاز می باشد
 2. جرم، تخطی از حقوق جنایی است
 3. جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که نظم و آرامش اجتماعی را مختل می کند
 4. جرم، یک مفهوم غیر قانونی شدن رفتار است

 

برچسب ها

   دانلود نمونه سوال امتحانی نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی    نمونه سوال نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور با پاسخ   سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور   نمونه سوال نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور   دانلود سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور   دانلود نمونه سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور   دانلود نمونه سوال نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور   نمونه سوال نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور با جواب   دانلود نمونه سوال نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی     نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی 1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210   دانلود نمونه سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور با جواب تستی   دانلود نمونه سوال نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی پیام نور با جواب تستی   سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی 1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210 با جواب   سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی 1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210 پیام نور   سوالات نمونه انحرافات و سیاست اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی 1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210 پیام نور با پاسخ   سوالات 1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210 پیام نور   1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210   سوالات 1211360-1222063-1217250-1222014-1222141-1222210 با پاسخنامه

دسته‌ها: