نمونه سوال روانشناسی ۸۶تا۹۳ پیام نور با جواب

نمونه سوال روانشناسی 86تا93 پیام نور با جواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال روانشناسی ۸۶تا۹۳ پیام نور با جواب با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۲۱۷۰۵۶روانشناسی عمومی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۹کلیات فلسفه  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۵مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۰۵روانشناسی اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۵روانشناسی تربیتی 
۱۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۴۹متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۴۶روانشناسی رشد ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۰۴آمار توصیفی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۶فلسفه آموزش و پرورش 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۳۵اختلالات یادگیری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۰۶روانشناسی عمومی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۶روانشناسی یادگیری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۱روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۰۷روانشناسی شخصیت(نظریه ها و مفاهیم) 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۵۳روشهای تغییر و اصلاح رفتار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۳۶۷روانسنجی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۴۲روانشناسی رشد ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۰۵آمار استنباطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۰۰۴کاربرد آزمونهای روانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۵اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۳۶۶مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۰۰۷روشها و فنون تدریس 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۶۴روانشناسی اعتیاد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۳۷ارزشیابی شخصیت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۲روانشناسی پویایی گروه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۲۱زبان تخصصی روانشناسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۱۸تاریخچه و مکاتب در روانشناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۲۰۰۲فیزیولوژی اعصاب و غدد 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۲کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۱۲علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۶۶روانشناسی فیزیولوژیک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۲۰روانشناسی احساس و ادراک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۵۷انگیزش و هیجان 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۴روانشناسی هوش و سنجش آن 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۴۱روانشناسی بازی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۰۶۰آسیب شناسی روانی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۶۲مبانی جامعه شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۷۱۸۱روانشناسی جنایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۲۵روانشناسی تجربی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۷روانشناسی مرضی کودک 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۶۷نظریه های مشاوره و روان درمانی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۱۸۵بهداشت روانی
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۲۰۶۳آسیب شناسی اجتماعی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۶۱آسیب شناسی روانی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۳۸مقدمات نوروپسیکولوژی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۴۴مقدمات روانشناسی سلامت
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۷۰۶۲تفکر و زبان
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com