مهندسی پلیمر(مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد آن)

 

مهندسی پلیمر(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)

 

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

مهندسی پلیمر(مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد آن)، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1113258 فیزیک عمومی ۱  
۱۱۱۱۴۰۷ ریاضی عمومی ۱  
۱۱۱۴۲۹۵ شیمی عمومی  
۱۱۱۴۳۰۱ شیمی آلی ۱
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجی  
1113259 فیزیک عمومی ۲  
۱۱۱۱۴۰۸ ریاضی عمومی ۲  
1317064 موازنه انرژی و مواد  
1511074 برنامه سازی رایانه  
۱۱۱۴۳۰۳ شیمی آلی ۲  
1233039 تفسیر نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن  
۱۳۱۷۰۵۶ ترمودینامیک مهندسی شیمی  
۱۵۱۱۰۷۵ محاسبات عددی
۱۳۱۷۲۲۶ شیمی پلیمر فاقد منبع
۱۱۱۱۴۰۹ معادلات دیفرانسیل  
۱۳۱۷۲۶۸ مهندسی خوردگی  
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱   
۱۳۱۷۰۲۵ انتقال حرارت  
1317146 شیمی فیزیک پلیمرها
1317059 نقشه کشی صنعتی
1317095 خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی
1317227 اندازه گیری کمیت های مهندسی
۱۳۱۷۰۸۳ شیمی و تکنولوژی مواد واسطه
1317237 رزین های پوششهای سطح
1233026 اندیشه اسلامی ۲  
۱۳۱۷۰۹۴ انتقال جرم  
1317116 رئولوژی پلیمرها  
1317152 خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
1317233 شناسایی پلیمرها فاقد منبع
۱۳۱۷۲۴۳ شیمی فیزیک پوشش سطح فاقد منبع
۱۳۱۷۲۳۸ شیمی و فناوری مواد رنگزای آلی فاقد منبع
۱۳۱۷۲۴۱ فناوری پوششهای آلی فاقد منبع
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران