کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

دانلود

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

تستی و تشریحی

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۸۰۶۱ اصول حسابداری ۱   
۱۱۱۱۴۹۷ ریاضیات پایه   
۱۲۱۸۰۶۴ مبانی سازمان ومدیریت   
۱۲۱۸۵۰۹ روانشناسی صنعتی  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی   
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه   
۱۲۲۱۰۱۱ اقتصاد خرد   
۱۱۱۱۴۹۶ ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت  
۱۲۱۸۰۶۷ مدیریت رفتار سازمانی  
۱۲۱۸۵۴۵ فنون تجزیه و تحلیل و  طراحی سیستمها  
۱۲۱۴۰۱۱ اصول حسابداری ۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۳ تفسیر موضوعی قرآن کریم   
۱۲۱۸۴۴۲ احکام کسب و کار  
۱۱۱۷۲۱۴ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱  
۱۲۱۲۳۴۳ زبان تخصصی ۱  
۱۱۱۵۲۷۰ کاربرد کامپیوتر در مدیریت  
۱۲۱۸۰۷۵ مدیریت منابع انسانی  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱   
۱۲۱۸۱۲۱ روش تحقیق در مدیریت  
۱۱۱۷۲۱۵ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲  
۱۲۲۱۰۱۲ اقتصاد کلان  
۱۲۱۸۴۴۳ مدیریت مالی از منظر اسلام  
۱۲۱۸۴۴۴ اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  
۱۲۱۲۳۴۴ زبان تخصصی ۲  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۱۲ حسابداری صنعتی ۱  
۱۲۱۸۰۶۵ تحقیق در عملیات ۱  
۱۲۱۸۴۴۵ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  
۱۲۱۸۴۴۷ مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
۱۲۱۸۴۴۸ بازاریابی ومدیریت بازار با رویکرد اسلامی  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران   
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۱۴۰۱۳ حسابداری صنعتی ۲  
۱۲۱۸۴۸۲ مدیریت تولید و عملیات  
۱۲۱۸۴۹۰ مدیریت کیفیت و بهره وری  
۱۲۱۸۰۶۶ تحقیق در عملیات ۲  
۱۲۱۸۴۴۹ آموزش مهارتهای حرفه ای
۱۲۱۸۰۸۰ بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (خلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)   
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)    
۱۲۱۸۵۰۸ مدیریت عملیات خدمات به زودی ….
۱۲۱۸۰۸۱ تحقیق در عملیات ۳
۱۲۱۸۰۸۳ مدیریت کارخانه
۱۲۱۸۵۱۰ سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع
۱۲۱۸۰۸۵ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
۱۲۲۰۴۳۳ انقلاب اسلامی ایران   
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی   
۱۲۱۸۴۹۳ بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی
۱۲۱۸۰۷۷ طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
۱۲۱۸۵۰۲ مدیریت پروژه
۱۲۱۸۴۸۳ مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت   

تعداد کاربران سایت: 2844

This site is protected by wp-copyrightpro.com