کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

دانلود

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

تستی و تشریحی

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۸۰۶۱اصول حسابداری ۱  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۹۷ریاضیات پایه  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۶۴مبانی سازمان ومدیریت  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۵۰۹روانشناسی صنعتی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۱۱اقتصاد خرد  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۹۶ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۰۶۷مدیریت رفتار سازمانی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۵۴۵فنون تجزیه و تحلیل و  طراحی سیستمها 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۱۱اصول حسابداری ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۳تفسیر موضوعی قرآن کریم  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۴۴۲احکام کسب و کار 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۲۱۴آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۴۳زبان تخصصی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۵۲۷۰کاربرد کامپیوتر در مدیریت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۰۷۵مدیریت منابع انسانی 
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۱۲۱روش تحقیق در مدیریت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۲۱۵آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۱۲اقتصاد کلان 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۴۴۳مدیریت مالی از منظر اسلام 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۴۴۴اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۴۴زبان تخصصی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۴۰۱۲حسابداری صنعتی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۰۶۵تحقیق در عملیات ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۴۴۵اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۴۴۷مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت به زودی …
۱۲۱۸۴۴۸بازاریابی ومدیریت بازار با رویکرد اسلامی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۱۳حسابداری صنعتی ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۴۸۲مدیریت تولید و عملیات 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۴۹۰مدیریت کیفیت و بهره وری 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۶۶تحقیق در عملیات ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۴۴۹آموزش مهارتهای حرفه ای به زودی …
۱۲۱۸۰۸۰بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (خلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)   
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۵۰۸مدیریت عملیات خدمات
۱۲۱۸۰۸۱تحقیق در عملیات ۳
۱۲۱۸۰۸۳مدیریت کارخانه
۱۲۱۸۵۱۰سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع
۶,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۰۸۵سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳انقلاب اسلامی ایران  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۴۹۳بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی
۱۲۱۸۰۷۷طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
۱۲۱۸۵۰۲مدیریت پروژه
۱۲۱۸۴۸۳مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com