فهرست بستن

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

دانلود

کتابچه نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور با پاسخنامه

تستی و تشریحی

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۸۰۶۱ اصول حسابداری ۱   
۱۱۱۱۴۹۷ ریاضیات پایه   
۱۲۱۸۰۶۴ مبانی سازمان ومدیریت   
۱۲۱۸۵۰۹ روانشناسی صنعتی  
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی   
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه   
۱۲۲۱۰۱۱ اقتصاد خرد   
۱۱۱۱۴۹۶ ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت  
۱۲۱۸۰۶۷ مدیریت رفتار سازمانی  
۱۲۱۸۵۴۵ فنون تجزیه و تحلیل و  طراحی سیستمها  
۱۲۱۴۰۱۱ اصول حسابداری ۲  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۳ تفسیر موضوعی قرآن کریم   
۱۲۱۸۴۴۲ احکام کسب و کار  
۱۱۱۷۲۱۴ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱  
۱۲۱۲۳۴۳ زبان تخصصی ۱  
۱۱۱۵۲۷۰ کاربرد کامپیوتر در مدیریت  
۱۲۱۸۰۷۵ مدیریت منابع انسانی  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱   
۱۲۱۸۱۲۱ روش تحقیق در مدیریت  
۱۱۱۷۲۱۵ آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲  
۱۲۲۱۰۱۲ اقتصاد کلان  
۱۲۱۸۴۴۳ مدیریت مالی از منظر اسلام  
۱۲۱۸۴۴۴ اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی  
۱۲۱۲۳۴۴ زبان تخصصی ۲  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۱۲ حسابداری صنعتی ۱  
۱۲۱۸۰۶۵ تحقیق در عملیات ۱  
۱۲۱۸۴۴۵ اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  
۱۲۱۸۴۴۷ مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت
۱۲۱۸۴۴۸ بازاریابی ومدیریت بازار با رویکرد اسلامی  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران   
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۱۴۰۱۳ حسابداری صنعتی ۲  
۱۲۱۸۴۸۲ مدیریت تولید و عملیات  
۱۲۱۸۴۹۰ مدیریت کیفیت و بهره وری  
۱۲۱۸۰۶۶ تحقیق در عملیات ۲  
۱۲۱۸۴۴۹ آموزش مهارتهای حرفه ای
۱۲۱۸۰۸۰ بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (خلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)   
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)    
۱۲۱۸۵۰۸ مدیریت عملیات خدمات به زودی ….
۱۲۱۸۰۸۱ تحقیق در عملیات ۳
۱۲۱۸۰۸۳ مدیریت کارخانه
۱۲۱۸۵۱۰ سیستمهای خرید ، انبارداری و توزیع
۱۲۱۸۰۸۵ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
۱۲۲۰۴۳۳ انقلاب اسلامی ایران   
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی   
۱۲۱۸۴۹۳ بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرحهای صنعتی
۱۲۱۸۰۷۷ طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
۱۲۱۸۵۰۲ مدیریت پروژه
۱۲۱۸۴۸۳ مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت   

This site is protected by wp-copyrightpro.com