فهرست بستن

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

قیمت این مجموعه  ۱۹۵۰۰ تومان ۹۷۵۰ تومان می باشد:

پس از خرید، تمامی کتابچه هایی که در زیر مشاهده می کنید در جدولی به شما نمایش داده می شود که می توانید آنها را دانلود و استفاده کنید!

در ضمن لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال میگردد.

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۰۳۶ اقتصاد خرد   
۱۲۲۱۰۳۳ مبانی سازمان ومدیریت   
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی   
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه   
۱۱۱۱۰۱۴ ریاضیات پایه و مقدمات آمار   
۱۲۲۱۰۳۲ اقتصاد کلان  
۱۲۱۸۱۲۳ مدیریت رفتار سازمانی  
۱۲۱۴۰۱۷ اصول حسابداری ۱   
۱۲۲۱۰۳۵ مبانی روش تحقیق  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم   
۱۲۱۴۰۴۵ اصول حسابداری ۲  
۱۱۱۱۰۱۵ ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲  
۱۲۲۱۰۲۸ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  
۱۲۲۱۰۳۴ مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی)  
۱۲۱۲۱۷۴ زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱   
۱۲۱۴۰۷۶ اصول حسابداری ۳  
۱۲۱۴۰۷۷ حسابرسی  
۱۲۱۴۰۳۸ حسابداری صنعتی  
۱۲۱۴۰۷۱ پول و ارز بانکداری
۱۱۱۷۰۸۹ آمار و احتمالات  
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲   

ترم ۵ تا ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۸۰۰۱ شناخت صنعت جهانگردی  
۱۲۲۹۰۰۱ تاریخ فرهنگ ایران ۱  
۱۲۳۹۰۰۱ فرهنگ عامه  
۱۲۱۸۰۰۸ شناخت روحیات ملل  
۱۲۱۸۲۶۳ فن راهنمایی  
۱۲۳۹۰۱۷ زبان انگلیسی ۱  
۱۲۲۶۰۰۳ شناخت صنایع دستی ایران  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران   
۱۲۱۸۰۰۵ گذراندن اوقات فراغت  
۱۲۲۹۰۰۲ تاریخ فرهنگ ایران ۲  
۱۲۱۲۰۱۵ زبان انگلیسی ۲  
۱۲۳۹۰۱۳ نقشه خوانی و آشنایی با نقشه  
۱۲۳۹۰۱۴ مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی  
۱۲۱۸۰۱۴ آشنایی با سازمانهای دولتی ایران  
۱۲۱۸۲۶۴ امور مسافرت و صدور بلیط  
۱۲۱۸۰۲۱ برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی  
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (خلاق کاربردی)  
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)   
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)   
۱۲۳۹۰۱۵ تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران  
۱۲۱۸۰۱۳ آداب سفر در اسلام  
۱۲۲۹۰۰۳ باستان شناسی ایران  
۱۲۱۶۱۲۵ جغرافیای جهانگردی عمومی  
۱۲۱۲۰۱۶ زبان دوم ۱  
۱۲۲۶۰۰۱ هنر و معماری ایران ۱  
۱۲۱۲۰۱۷ زبان انگلیسی تخصصی ۱  
۱۲۳۹۰۱۶ آشنایی با موزه های جهانگردی  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۳۹۰۰۵ برنامه ریزی توسعه جهانگردی  
۱۲۲۶۰۰۲ هنرو معماری ایران ۲  
۱۲۱۶۱۲۶ جغرافیای جهانگردی ایران  
۱۲۱۸۰۲۳ مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی  
۱۲۱۸۲۶۲ زبان دوم ۲  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت   

This site is protected by wp-copyrightpro.com