سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

سوالات رشته مدیریت جهانگردی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

قیمت این مجموعه  ۱۹۵۰۰ تومان ۹۷۵۰ تومان می باشد:

۹۷,۵۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

پس از خرید، تمامی کتابچه هایی که در زیر مشاهده می کنید در جدولی به شما نمایش داده می شود که می توانید آنها را دانلود و استفاده کنید!

در ضمن لینک دانلود نیز به ایمیل شما ارسال میگردد.

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۱۰۳۶اقتصاد خرد  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۳مبانی سازمان ومدیریت  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۴ریاضیات پایه و مقدمات آمار  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۲اقتصاد کلان 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۱۲۳مدیریت رفتار سازمانی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۱۷اصول حسابداری ۱  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۵مبانی روش تحقیق 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۴۵اصول حسابداری ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۰۱۵ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۲۸توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۳۴مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۱۷۴زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۶اصول حسابداری ۳ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۷۷حسابرسی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۳۸حسابداری صنعتی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۴۰۷۱پول و ارز بانکداری
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۰۸۹آمار و احتمالات 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۸۰۰۱شناخت صنعت جهانگردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۰۰۱تاریخ فرهنگ ایران ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۹۰۰۱فرهنگ عامه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۰۸شناخت روحیات ملل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۲۶۳فن راهنمایی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۹۰۱۷زبان انگلیسی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۶۰۰۳شناخت صنایع دستی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۰۵گذراندن اوقات فراغت 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۰۰۲تاریخ فرهنگ ایران ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۱۵زبان انگلیسی ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۹۰۱۳نقشه خوانی و آشنایی با نقشه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۹۰۱۴مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۱۴آشنایی با سازمانهای دولتی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۲۶۴امور مسافرت و صدور بلیط 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۲۱برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (خلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۹۰۱۵تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۰۱۳آداب سفر در اسلام 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۰۰۳باستان شناسی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۱۲۵جغرافیای جهانگردی عمومی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۰۱۶زبان دوم ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۶۰۰۱هنر و معماری ایران ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۰۱۷زبان انگلیسی تخصصی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۹۰۱۶آشنایی با موزه های جهانگردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۹۰۰۵برنامه ریزی توسعه جهانگردی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۶۰۰۲هنرو معماری ایران ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۶۱۲۶جغرافیای جهانگردی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۰۲۳مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۸۲۶۲زبان دوم ۲ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com