سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 

1218786 اصول حسابداری (1)
1218787 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1
1218788 مبانی سازمان و مدیریت
1218789 کلیات حقوق
1213210 فارسی عمومی
1212256 زبان عمومی
1218790 اصول حسابداری (2)
1218791 اصول بیمه به زودی …
1218792 اقتصاد خرد
1218793 مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
1218794 سازمان و وظایف گمرک ایران به زودی …
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1218795 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
1218796 اقتصاد کلان
1218797 مبانی رفتار سازمانی
1218798 حقوق و مقررات مدنی به زودی …
1218799 مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
1218800 تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران به زودی …
1233030 اندیشه اسلامی (1)
1218801 آمار و کاربردهای آن در مدیریت
1218802 زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی 1)
1218803 تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان
1218804 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
1218805 سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی به زودی …
1218806 حقوق تجارت
1218807 سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به زودی …
1233031 اندیشه اسلامی (2)
1218731 پژوهش عملیاتی 1
1218875 مسایل بانکی و اعتبارات اسنادی به زودی …
1218721 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
1218834 آشنایی با صنعت حمل ونقل به زودی …
1218876 اصول طبقه بندی کالا به زودی …
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
1218732 پژوهش عملیاتی 2
1218735 مدیریت منایع انسانی
1218877 زبان انگلیسی ( متون تخصصی گمرکی) به زودی …
1218833 تجارت بین الملل به زودی …
1218729 مدیریت مالی 1
1218129 مدیریت استراتژیک
1220433 آیین زندگی
1233033 اخلاق اسلامی
1211411 فلسفه اخلاق
1218835 امور مالی بین المللی به زودی …
1218836 حقوق تجارت بین الملل به زودی …
1218837 فراگرد و اصول تنظیم بودجه دولتی به زودی …
1218092 روش های تحقیق و مآخذ شناسی
1218838 حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولت ج.ا. ایران به زودی …
1221028 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی
1218839 مدیریت بازاریابی به زودی …
1218878 مقررات عمومی صادرات و واردات به زودی …
1218879 مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی به زودی …
1218880 شناخت علمی کالا ها به زودی …
1218881 سیستم های اطلاعاتی مدیریت به زودی …
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233043 دانش خانواده و جمعیت
1220889 ارزشهای دفاع مقدس
1218808 کار آفرینی به زودی …