سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور گمرکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 

1218786 اصول حسابداری (۱)
۱۲۱۸۷۸۷ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
۱۲۱۸۷۸۸ مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۱۸۷۸۹ کلیات حقوق
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان عمومی
۱۲۱۸۷۹۰ اصول حسابداری (۲)
۱۲۱۸۷۹۱ اصول بیمه به زودی …
۱۲۱۸۷۹۲ اقتصاد خرد
۱۲۱۸۷۹۳ مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
۱۲۱۸۷۹۴ سازمان و وظایف گمرک ایران به زودی …
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۱۸۷۹۵ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
۱۲۱۸۷۹۶ اقتصاد کلان
۱۲۱۸۷۹۷ مبانی رفتار سازمانی
۱۲۱۸۷۹۸ حقوق و مقررات مدنی به زودی …
۱۲۱۸۷۹۹ مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
۱۲۱۸۸۰۰ تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی (۱)
۱۲۱۸۸۰۱ آمار و کاربردهای آن در مدیریت
۱۲۱۸۸۰۲ زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱)
۱۲۱۸۸۰۳ تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان
۱۲۱۸۸۰۴ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
۱۲۱۸۸۰۵ سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی گمرکی به زودی …
۱۲۱۸۸۰۶ حقوق تجارت
۱۲۱۸۸۰۷ سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی (۲)
۱۲۱۸۷۳۱ پژوهش عملیاتی ۱
۱۲۱۸۸۷۵ مسایل بانکی و اعتبارات اسنادی به زودی …
۱۲۱۸۷۲۱ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
۱۲۱۸۸۳۴ آشنایی با صنعت حمل ونقل به زودی …
۱۲۱۸۸۷۶ اصول طبقه بندی کالا به زودی …
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
۱۲۱۸۷۳۲ پژوهش عملیاتی ۲
۱۲۱۸۷۳۵ مدیریت منایع انسانی
۱۲۱۸۸۷۷ زبان انگلیسی ( متون تخصصی گمرکی) به زودی …
۱۲۱۸۸۳۳ تجارت بین الملل به زودی …
۱۲۱۸۷۲۹ مدیریت مالی ۱
۱۲۱۸۱۲۹ مدیریت استراتژیک
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق
۱۲۱۸۸۳۵ امور مالی بین المللی به زودی …
۱۲۱۸۸۳۶ حقوق تجارت بین الملل به زودی …
۱۲۱۸۸۳۷ فراگرد و اصول تنظیم بودجه دولتی به زودی …
۱۲۱۸۰۹۲ روش های تحقیق و مآخذ شناسی
۱۲۱۸۸۳۸ حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولت ج.ا. ایران به زودی …
۱۲۲۱۰۲۸ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۱۸۸۳۹ مدیریت بازاریابی به زودی …
۱۲۱۸۸۷۸ مقررات عمومی صادرات و واردات به زودی …
۱۲۱۸۸۷۹ مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی به زودی …
۱۲۱۸۸۸۰ شناخت علمی کالا ها به زودی …
۱۲۱۸۸۸۱ سیستم های اطلاعاتی مدیریت به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی به زودی …