فهرست بستن

سوالات رشته مدیریت امور بانکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور بانکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور بانکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مدیریت امور بانکی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

ترم ۱

۱۲۱۸۷۱۳ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ به زودی …
۱۲۱۸۷۲۳ مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۱۸۷۱۶ حقوق اساسی
۱۲۱۸۷۱۹ اصول حسابداری ۱
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان عمومی

ترم ۲

۱۲۱۸۷۰۹ روانشناسی عمومی
۱۲۱۸۷۱۱ اقتصاد خرد به زودی …
۱۲۱۸۷۲۰ اصول حسابداری ۲
۱۲۱۸۷۱۴ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ به زودی …
۱۲۱۸۷۱۰ جغرافیای اقتصادی ایران به زودی …
۱۲۱۸۷۱۷ حقوق و مقررات مدنی به زودی …
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم ۳

۱۲۱۸۷۱۲ اقتصاد کلان
۱۲۱۸۷۱۵ آمار و کاربرد آن درمدیریت
۱۲۱۸۷۲۷ مبانی وکاربرد کامپیوتر در مدیریت
۱۲۱۸۷۲۴ حسابداری صنعتی ۱
۱۲۱۸۷۳۴ مدیریت رفتار سازمانی
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

ترم ۴

۱۲۱۸۷۳۶ اصول بانکداری به زودی …
۱۲۱۸۷۲۵ حسابداری صنعتی ۲
۱۲۱۸۷۲۸ روش های تحقیق و ماخذ شناسی
۱۲۱۸۷۴۸ زبان تخصصی بانکداری ۱ به زودی …
۱۲۱۸۷۴۷ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵

۱۲۱۸۷۲۹ مدیریت مالی ۱
۱۲۱۸۷۲۱ مالیه عمومی و خط مشی دولت ها
۱۲۱۸۷۳۷ بانکداری داخلی ۱ به زودی …
۱۲۱۸۷۴۱ پول و بانک
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ۶

۱۲۱۸۷۳۰ مدیریت مالی ۲
۱۲۱۸۷۳۸ بانکداری داخلی ۲ به زودی ….
۱۲۱۸۷۴۲ نظریه های پول به زودی ….
۱۲۱۸۷۴۵ ارزیابی طرح های اقتصادی
۱۲۱۸۷۲۶ حسابرسی ۱
۱۲۱۸۷۳۱ پژوهش عملیاتی ۱
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق

ترم ۷

۱۲۱۸۷۱۸ حقوق تجارت
۱۲۱۸۷۳۹ بانکداری خارجی ۱ به زودی …
۱۲۱۸۷۴۹ زبان تخصصی بانکداری ۲ به زودی …
۱۲۱۸۷۴۶ حسابرسی داخلی بانکها به زودی …
۱۲۱۸۷۴۳ امور مالی بین الملل به زودی …
۱۲۱۸۷۳۵ مدیریت منابع انسانی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم ۸

۱۲۱۸۷۳۳ حسابداری مالیاتی به زودی …
۱۲۱۸۷۲۲ فراگرد تنظیم کنترل بودجه دولتی به زودی …
۱۲۱۸۷۴۰ بانکداری خارجی ۲ به زودی …
۱۲۱۸۷۴۴ سازمان های پولی و مالی بین المللی به زودی …
۱۲۱۸۷۳۲ پژوهش عملیاتی ۲
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت

ترم ۹

۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com