سوالات رشته علوم اقتصادی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم اقتصادی مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

سوالات رشته علوم اقتصادی مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

قیمت این مجموعه  ۱۲۲۰۰ تومان ⇐ ۶۱۰۰ تومان می باشد:

۶۱,۰۰۰ ریال – خرید

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۲۱۳۹ مبانی جامعه شناسی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۸۶ اقتصاد خرد ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۲۶۳ ریاضیات ۱

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۲۶۴ ریاضیات ۲

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۱۷ آمار ۱

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۸۷ اقتصاد کلان ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۸۸ اقتصاد خرد ۲

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۸۹ اقتصاد کلان ۲

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۱۱۸ آمار ۲

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۰۶ زبان خارجی ۲

۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۹۲ اصول حسابداری ۱

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۱۸۲ اصول سازمان مدیریت

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۹۰ اقتصاد ریاضی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۱ اقتصاد بخش عمومی ۱

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۲ اصول حسابداری ۲

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۴ مبانی فقهی اقتصاد اسلام

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۲ حقوق تجارت

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۶ تاریخ عقاید اقتصادی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۱۰۹۳ پول و بانکداری

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۱۸۱ تجارت بین الملل

رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۵ اقتصاد بخش عمومی ۲

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۰ اقتصاد مدیریت

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۰۹۷ اقتصاد سنجی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۸ مالیه بین الملل

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۹۹ اقتصاد توسعه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۱ ارزیابی طرحهای اقتصادی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۳ نظام اقتصادی صدر اسلام

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی( اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی( مبانی و مفاهیم)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱الصفحه اخلاق( با تکیه بر مباحث تربیتی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۱۰۲ اقتصاد منابع

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۸ نظام های اقتصادی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۴ اقتصاد ایران

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۱۰۵ روش تحقیق

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۶ برنامه ریزی اقتصادی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۱۱۱۰ اقتصاد صنعتی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۱۱ اقتصاد کار و نیروی انسانی

۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۹ پژوهش عملیاتی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۱۰۷ اقتصاد کشاورزی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com