سوالات رشته حسابداری مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته حسابداری مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته حسابداری مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۱۷ اصول حسابداری ۱
۱۲۱۴۰۱۷ روانشناسی سازمانی
۱۲۱۸۷۹۲ اقتصاد خرد
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۱۸ اصول حسابداری ۲
۱۲۱۸۰۱۰ رفتار سازمانی
۱۲۱۸۷۹۶ اقتصاد کلان
۱۲۱۴۱۵۰ ریاضی کاربردی ۱
۱۲۱۴۱۵۱ آمار کاربردی
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۲۲ حسابداری میانه
۱۲۲۱۰۲۰ پول و ارز بانکداری
۱۲۱۴۱۵۲ ریاضی کاربردی ۲
۱۲۱۴۱۵۳ آمار کاربردی ۲ به زودی …
۱۲۱۴۱۵۴ بها یابی ۱
۱۲۱۴۱۵۵ مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۰۲۳ حسابداری میانه ۲
۱۲۱۴۱۵۶ بها یابی ۲
۱۲۱۸۰۰۶ روش تحقیق
۱۲۱۴۱۵۸ کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی به زودی …
۱۲۱۴۱۵۷ بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی به زودی …
۱۲۱۴۱۵۹ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۱۶۰ مبانی حسابداری بخش عمومی به زودی …
۱۲۱۴۱۶۱ مبانی حسابداری مدیریت به زودی …
۱۲۱۴۱۶۲ اصول حسابرسی ۱
۱۲۱۴۱۶۳ مالی ۱
۱۲۲۳۱۷۲ حقوق تجارت
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۱۶۷ اصول حسابرسی ۲
۱۲۱۴۰۲۰ زبان تخصصی ۱
۱۲۱۴۱۶۸ مالیاتی ۱
۱۲۱۴۱۶۹ حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
۱۲۱۴۱۶۴ مالی ۲
۱۲۱۴۱۶۵ مکاتبات تجاری و گزارش نویسی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی

ترم هفتم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۱۷۰ مالیاتی ۲ به زودی …
۱۲۱۴۱۷۱ مدیریت سرمایه گذاری
۱۲۱۴۱۶۶ نرم افزارهای کاربردی در حسابداری
۱۲۱۴۰۲۴ زبان تخصصی ۲
۱۲۱۴۰۲۵ حسابداری پیشرفته ۱
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۱۴۱۷۲ حسابداری موارد خاص
۱۲۱۴۱۷۳ حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی به زودی …
۱۲۱۸۲۶۸ تحقیق در عملیات
۱۲۱۴۰۲۹ حسابداری پیشرفته ۲
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی