سوالات رشته حسابداری مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته حسابداری مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته حسابداری مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
1214017 اصول حسابداری 1
1214017 روانشناسی سازمانی
1218792 اقتصاد خرد
1213210 فارسی عمومی
1212256 زبان خارجه

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
1214018 اصول حسابداری 2
1218010 رفتار سازمانی
1218796 اقتصاد کلان
1214150 ریاضی کاربردی 1 به زودی …
1214151 آمار کاربردی به زودی …
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
1214022 حسابداری میانه
1221020 پول و ارز بانکداری
1214152 ریاضی کاربردی 2 به زودی …
1214153 آمار کاربردی 2 به زودی …
1214154 بها یابی 1
1214155 مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
1233030 اندیشه اسلامی 1

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
1214023 حسابداری میانه 2
1214156 بها یابی 2
1218006 روش تحقیق
1214158 کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی به زودی …
1214157 بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی به زودی …
1214159 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت
1233031 اندیشه اسلامی 2

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
1214160 مبانی حسابداری بخش عمومی به زودی …
1214161 مبانی حسابداری مدیریت به زودی …
1214162 اصول حسابرسی 1
1214163 مالی 1
1223172 حقوق تجارت
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درس نام درس قیمت
1214167 اصول حسابرسی 2
1214020 زبان تخصصی 1
1214168 مالیاتی 1
1214169 حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
1214164 مالی 2
1214165 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی به زودی …
1220433 آیین زندگی
1211411 فلسفه اخلاق
1233033 اخلاق اسلامی

ترم هفتم

کد درس نام درس قیمت
1214170 مالیاتی 2 به زودی …
1214171 مدیریت سرمایه گذاری به زودی …
1214166 نرم افزارهای کاربردی در حسابداری
1214024 زبان تخصصی 2
1214025 حسابداری پیشرفته 1
1220434 انقلاب اسلامی
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم

کد درس نام درس قیمت
1214172 حسابداری موارد خاص
1214173 حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی به زودی …
1218268 تحقیق در عملیات
1214029 حسابداری پیشرفته 2
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233043 دانش خانواده و جمعیت
کد درس نام درس قیمت
1220889 ارزشهای دفاع مقدس
1218808 کار آفرینی