فهرست بستن

سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹6 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوال طرح کنید و جایزه بگیرید

سوالات رشته جهانگردی مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم۱
۱۲۱۴۰۰۲ اصول حسابداری ۱(جهانگردی)
۱۲۲۳۰۰۴ حقوق اساسی
۱۲۱۷۰۰۴ روانشناسی عمومی
۱۲۱۸۰۰۷ مبانی سازمان و مدیریت
۱۲۱۳۲۱۰ ۱۲۱۳۲۱۰
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه
ترم ۲
۱۱۱۱۰۰۴ ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی
۱۲۱۴۰۰۳ اصول حسابداری ۲(جهانگردی)
۱۲۲۷۰۰۱ مبانی جامعه شناسی (جهانگردی)
۱۲۱۸۰۰۱ شناخت صنعت جهانگردی
۱۲۱۸۰۰۴ اصول علم اقتصاد ۱( خرد- جهانگردی)
۱۲۲۵۰۰۱ زبان انگلیسی (۱)
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم
ترم۳
۱۲۱۸۰۰۲ آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی
۱۲۱۸۰۰۳ مبانی مردم شناسی ( جهانگردی)
۱۲۱۸۰۰۵ گذراندن اوقات فراغت
۱۲۲۱۰۰۳ اصول علم اقتصاد ۲ ( کلان – جهانگردی)
۱۲۲۵۰۰۲ زبان انگلیسی ۲
۱۲۲۹۰۰۱ تاریخ فرهنگ ایران ۱
۱۲۱۸۰۱۹ قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۲
ترم۴
۱۲۱۸۰۰۶ روش تحقیق به زودی …
۱۲۲۹۰۰۲ تاریخ فرهنگ ایران ۲
۱۲۲۱۰۰۴ اقتصاد جهانگردی به زودی …
۱۲۱۸۰۰۸ شناخت روحیات ملل
۱۲۱۸۰۰۹ پژوهش عملیاتی در جهانگردی
۱۲۱۲۰۰۸ زبان دوم ۱
۱۲۱۸۰۲۲ تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲
ترم۵
۱۲۱۲۰۰۹ زبان دوم ۲
۱۲۱۸۰۱۱ فرهنگ عامه به زودی …
۱۲۱۸۰۱۲ نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
۱۲۱۸۰۱۰ رفتار سازمانی
۱۱۱۵۰۰۴ مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردی
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ترم۶
۱۲۲۹۰۰۳ باستان شناسی ایران
۱۲۱۸۰۱۳ آداب سفر در اسلام
۱۲۱۸۰۱۴ آشنایی با سازمانهای دولتی در ایران
۱۲۱۸۰۱۵ مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی
۱۲۱۸۰۱۶ فن راهنمایی
۱۲۱۲۰۱۰ زبان انگلیسی تخصصی ۱
۱۲۱۸۰۱۷ برنامه ریزی توسعه جهانگردی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق
ترم۷
۱۲۱۲۰۱۱ زبان انگلیسی تخصصی ۲ به زودی …
۱۲۱۶۱۲۵ جغرافیای جهانگردی عمومی
۱۲۲۶۰۰۱ هنر و معماری ایران ۱
۱۲۱۸۰۱۸ آشنایی با موزه های ایران
۱۲۱۸۰۲۰ امور مسافرت و صدور بلیط
۱۲۱۸۰۲۱ برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی
۱۲۱۸۰۲۳ مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی
ترم۸
۱۲۱۶۱۲۶ جغرافیای جهانگردی ایران
۱۲۲۶۰۰۲ هنر و معماری ایران ۲
۱۲۱۲۰۱۲ زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی به زودی …
۱۲۱۲۰۱۳ زبان انگلیسی مکالمه به زودی …
۱۲۲۶۰۰۳ شناخت صنایع دستی ایران
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com