نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور

نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور

نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور

برای مشاهده جزئیات هر فایل، بر روی نام درس کلیک کنید.

دریافت کلیه کتابچه های این رشته فقط با

پرداخت ۷۵۰۰ تومان!(۵۰% تخفیف):

۷۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

با خرید این مجموعه از آپدیت های آن به صورت نیم بهاء برخوردار می گردید!

ترم ۱ تا ۴

کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۱۰۳۳مبانی و اصول سازمان مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۶اقتصاد خرد
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۴ریاضیات پایه و مقدمات آمار(۱)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۲اقتصاد کلان
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۸۱۲۳مدیریت رفتار سازمانی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۱۷اصول حسابداری (۱) 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۵مبانی روش تحقیق
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۴۵اصول حسابداری (۲)
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۰۱۵ریاضیات پایه و مقدمات آمار(۲) 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۲۸توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۱۰۳۴مالیه عمومی( اقتصاد بخش عمومی)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۱۷۴زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۰

اندیشه اسلامی ۱

 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۶اصول حسابداری (۳)
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۷حسابرسی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۸حسابداری صنعتی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۷۱پول وارز بانکداری
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۷۰۸۹آمارواحتمالات
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

ترم ۵ تا ۸

کد درسنام درسقیمت
۱۲۱۴۰۲۲حسابداری میانه ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۲۶حسابداری صنعتی ۲
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۹مبانی تنظیم بودجه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۰۷زبان تخصصی۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۰۴حقوق بازرگانی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۰مدیریت مالی۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۰۵مبانی جامعه شناسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۲حسابداری و حسابرسی دولتی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۱۰حسابداری میانه ٢
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۰۳روانشناسی عمومی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۳

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم ) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی ) 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۲۵حسابداری پیشرفته ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۴۶پژوهش عملیاتی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۴حسابداری صنعتی ۳
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۵مدیریت مالی ۲
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۰۶مدیریت تولید
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۳حسابرسی ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۵۰۱۲کاربرد کامپیوتردر حسابداری
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۲۸حسابداری مالیاتی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۳۶مباحث جاری در حسابداری
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۱۰۸زبان تخصصی ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۴۰۲۹حسابداری پیشرفته ۲
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com