نمونه سوال پیام نور مهندسی پزشکی

نمونه سوال پیام نور مهندسی پزشکی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی پزشکی ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۵۱۱۰۹۱برنامه نویسی کامپیوتر 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۷ریاضی ۱   
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۷۳فیزیک مکانیک، موج و ارتعاش
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۷۵فیزیک حرارت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۸ریاضی ۲  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۶۵فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۰۵آناتومی و آزمایشگاه به زودی …
۱۳۱۸۰۳۲فیزیولوژی و آزمایشگاه  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۰۷اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۰۶آمار حیاتی  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۳۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۱مدارهای الکتریکی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۹معادلات دیفرانسیل  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۸۰۱۴اصول توانبخشی و وسایل و دستگاهها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۱۵بیوفیزیک و بیوشیمی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۱۶زبان تخصصیبه زودی …
۱۳۱۹۰۱۲اندازه گیری الکتریکی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۸مدار الکتریکی ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۱۹الکترونیک ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۴ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۱ریاضیات مهندسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۷مدارهای منطقی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۷۴مقدمه ای بر فیزیک پزشکی 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۲۲تجزیه و تحلیل سیستمها 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۴۸سیستمهای کنترل خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۸۲معماری کامپیوتر و سازمان آن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۲۳الکترونیک ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۸۰۱۷مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و زیستی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۲۰حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۸۰۴۸اصول سیستمهای رادیولوژی و رادیو تراپی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۵الکترونیک صنعتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۹۳میکرو پروسسور 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۷۵بهداشت عمومی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۸۰۶۴استاتیک و مقاومت مصالح 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۵۰۹۷دینامیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۸۰۷۶تجهیزات عمومی و پزشکی بیمارستانها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۵محاسبات عددی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۸۰۶۹دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی پزشکیبه زودی …
۱۵۱۱۰۸۳مقدمه ای بر رباتیکبه زودی …
۱۳۱۵۰۹۱مکانیک سیالات  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۵۰۱۴ترمو دینامیک و انتقال حرارت
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۹۹بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیکیبه زودی …
۱۳۱۹۰۶۴فیلترها و سنتز مدارها 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۸۰۶۳مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۸۸تاسیسات الکتریکی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com