کتابچه نمونه سوال مهندسی پزشکی

کتابچه نمونه سوال مهندسی پزشکی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

کتابچه نمونه سوال مهندسی پزشکی ، دروس رشته های دانشکده فنی مهندسی را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده لیست دروس و دانلود کتابچه نمونه سوال ها به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی،

و همچنین مشاهده جزئیات مربوط به کتابچه هر درس، رشته خود را از لیست زیر انتخاب نمایید.

بالینی

بیومتریال

بیومکانیک

مهندسی پزشکی

پس از انتخاب یکی از رشته های بالا، به صفحه رشته مورد نظر هدایت می شوید که می توانید دروس رشته خود را مشاهده نموده و با انتخاب یک یا چند درس و قرار دادن در سبد خرید و کلیک بر روی گزینه پرداخت، کتابچه نمونه سوال پیام نور دروس خود را دانلود نمایید.