نمونه سوال پیام نور فناوری اطلاعات

نمونه سوال پیام نور فناوری اطلاعات

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور فناوری اطلاعات ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۵۰۶۳ مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی
1111099 ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۳۰۹۴ فیزیک عمومی ۱
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی – ۱
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
۱۱۱۵۰۶۸ برنامه سازی پیشرفته
۱۱۱۵۰۶۷ ساختمان گسسته
۱۱۱۱۱۰۰ ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۳۰۹۵ فیزیک عمومی ۲
۱۱۱۷۱۳۸ آمار واحتمالات مهندسی
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن
۱۱۱۱۱۰۱ معادلات دیفرانسیل
۱۱۱۵۱۴۰ ساختمان داده ها
۱۱۱۵۱۳۹ مدارهای منطقی
۱۱۱۵۱۳۶ مبانی فناوری اطلاعات
۱۱۱۵۰۷۹ ذخیره وبازیابی اطلاعات
۱۵۱۱۰۰۵ مبانی الکترونیک دیجیتال
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱
۱۱۱۵۱۴۱ اصول طراحی پایگاه داده ها
۱۱۱۵۱۴۳ معماری کامپیوتر 
۱۱۱۵۱۴۲ طراحی الگوریتم ها
۱۱۱۵۱۴۴ اقتصادمهندسی
۱۲۲۵۰۰۸ زبان تخصصی
۱۲۱۸۰۹۹ اصول و مبانی مدیریت
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲
۱۱۱۵۱۳۳ شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
۱۱۱۵۱۴۷ شبکه های کامپیوتری
۱۱۱۵۱۱۹ مهندسی فناوری اطلاعات
۱۱۱۵۱۴۹ سیستمهای عامل
۱۵۱۲۰۰۱ مدیریت وکنترل پرو‍ژه های فناوری اطلاعات
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی با دفاع مقدس
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ وتمدن اسلام وایران
۱۵۱۱۰۰۲ تجارت الکترونیکی
۱۵۱۱۰۰۳ مهندسی فناوری اطلاعات ۲
۱۵۱۲۰۰۲ مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
۱۱۱۵۱۴۶ مهندسی نرم افزار ۱
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق
۱۱۱۵۱۵۰ مهندسی نرم افزار ۲
۱۱۱۵۱۵۲ شبکه های کامپیوتری ۲
۱۱۱۵۱۵۵ گرافیک کامپیوتری
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی
۱۱۱۵۱۵۷ نظریه زبانها وماشینها
۱۱۱۵۱۵۸ تحقیق در عملیات
۱۱۱۵۱۵۶ هوش مصنوعی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۱۱۵۱۲۷ سیستمهای اطلاعات مدیریت
۱۱۱۵۱۵۴ سیستمهای چند رسانه ای
۱۵۱۱۰۰۸ مباحث نو درفناوری اطلاعات
۱۱۱۵۰۹۳ شبیه سازی کامپیوتری
۱۵۱۱۰۱۲ فناوری اطلاعات  (برای مدیران) 
۱۱۱۱۰۸۱ نظریه گراف وکار بردهای آن