نمونه سوال پیام نور فناوری اطلاعات

نمونه سوال پیام نور فناوری اطلاعات

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور فناوری اطلاعات ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

کد درس نام درس قیمت
1115063 مبانی كامپیوتر وبرنامه سازی
1111099 ریاضی عمومی 1
1113094 فیزیك عمومی 1
1213209 فارسی عمومی – 1
1212255 زبان خارجه
1115068 برنامه سازی پیشرفته
1115067 ساختمان گسسته
1111100 ریاضی عمومی 2
1113095 فیزیك عمومی 2
1117138 آمار واحتمالات مهندسی
1233039 تفسیر نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن
1111101 معادلات دیفرانسیل
1115140 ساختمان داده ها
1115139 مدارهای منطقی
1115136 مبانی فناوری اطلاعات
1115079 ذخیره وبازیابی اطلاعات
1511005 مبانی الكترونیك دیجیتال
1233025 اندیشه اسلامی 1
1115141 اصول طراحی پایگاه داده ها
1115143 معماری كامپیوتر 
1115142 طراحی الگوریتم ها
1115144 اقتصادمهندسی
1225008 زبان تخصصی
1218099 اصول و مبانی مدیریت
1233026 اندیشه اسلامی 2
1115133 شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
1115147 شبكه های كامپیوتری
1115119 مهندسی فناوری اطلاعات
1115149 سیستمهای عامل
1512001 مدیریت وكنترل پرو‍ژه های فناوری اطلاعات
1212400 آشنایی با دفاع مقدس
1229127 فرهنگ وتمدن اسلام وایران
1511002 تجارت الكترونیكی
1511003 مهندسی فناوری اطلاعات 2
1512002 مدیریت استراتژیك فناوری اطلاعات
1115146 مهندسی نرم افزار 1
1233027 آیین زندگی
1233029 اخلاق اسلامی
1211410 فلسفه اخلاق
1115150 مهندسی نرم افزار 2
1115152 شبكه های كامپیوتری 2
1115155 گرافیك كامپیوتری
1223174 آشنایی با قانون اساسی
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) 
1220424 انقلاب اسلامی
1115157 نظریه زبانها وماشینها
1115158 تحقیق در عملیات
1115156 هوش مصنوعی
1233044 دانش خانواده وجمعیت
1220657 حفظ جزء سی قرآن كریم
1115127 سیستمهای اطلاعات مدیریت
1115154 سیستمهای چند رسانه ای
1511008 مباحث نو درفناوری اطلاعات
1115093 شبیه سازی كامپیوتری
1511012 فناوری اطلاعات  (برای مدیران) 
1111081 نظریه گراف وكار بردهای آن