نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۰۰۱ مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی  
۱۱۱۱۰۹۹ ریاضی عمومی-۱  
۱۱۱۱۴۷۳ ریاضیات گسسته  
۱۱۱۵۱۳۹ مدارهای منطقی  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۳۰۹۴ فیزیک عمومی-۱  
۱۳۲۲۰۰۳ برنامه سازی پیشرفته  
۱۱۱۱۱۰۰ ریاضی عمومی-۲  
۱۱۱۵۰۶۷ ساختمان گسسته  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر نهج البلاغه  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن  
۱۱۱۱۰۹۴ معادلات دیفرانسیل  
۱۱۱۳۰۹۵ فیزیک عمومی-۲  
۱۳۲۲۰۰۸ مدارهای الکتریکی  
۱۱۱۵۱۴۰ ساختمان های داده  
۱۱۱۵۰۶۶ آمار واحتمال مهندسی  
۱۱۱۱۰۹۵ ریاضیات مهندسی  
۱۲۲۵۰۰۸ زبان تخصصی  
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی  
۱۱۱۵۰۷۰ مدارهای الکترونیکی  
۱۱۱۵۱۴۲ طراحی الگوریتم ها  
۱۱۱۵۲۰۴ سیگنالها وسیستمها
۱۱۱۵۱۴۳ معماری کامپیوتر
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی-۲  
۱۱۱۵۰۸۰ اصول طراحی کامپایلر  
۱۱۱۵۲۰۷ انتقال داده ها
۱۱۱۵۱۵۷ نظریه زبانها وماشینها  
۱۲۲۰۵۹۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ وتمدن اسلام وایران  
۱۱۱۵۲۰۸ سیستمهای کنترل خطی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۱۱۵۲۰۲ الکترونیک دیجیتال
1215150 تربیت بدنی
1223174 آشنایی با قانون اساسی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم