نمونه سوال پیام نور مهندسی پلیمر

نمونه سوال پیام نور مهندسی پلیمر

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی پلیمر، دروس رشته های دانشکده فنی مهندسی را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده لیست دروس و دانلود کتابچه نمونه سوال ها به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی،

و همچنین مشاهده جزئیات مربوط به کتابچه هر درس، رشته خود را از لیست زیر انتخاب نمایید.

 

تکنولوژی علوم رنگ

صنایع پلیمر

مهندسی پلیمر(مخصوص ورودیهای 95 و بعد آن)