نمونه سوال پیام نور راه آهن بهره برداری

نمونه سوال پیام نور راه آهن بهره برداری

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور راه آهن بهره برداری ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۳۲۵۸فیزیک ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۲ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۴۲۹۵شیمی عمومی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان عمومی فنی مهندسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۲۵۹فیزیک ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۱۳ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۳۰۴۷استاتیک و مقاومت مصالح به زودی …
۱۳۲۰۰۱۲نقشه کشی صنعتی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۹۱برنامه نویسی کامپیوتر 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۹معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۴۵نقشه کشی صنعتی ۲ به زودی …
۱۳۱۹۰۰۷مبانی مهندسی برق
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۱۹اصول حسابداری یا هزینه یابی
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۱۸اقتصاد عمومی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۶روشهای محاسبات عددی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۴۲اقتصاد مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۲۹تحقیق در عملیات ۱ به زودی …
۱۳۲۰۰۳۰تئوری احتمالات و کاربرد آن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۳۱ارزیابی کار وزمان 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۲۱مبانی زیرسازی و روسازی راه آهن به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۴۰۴۹اصول شبیه سازی به زودی …
۱۳۲۰۰۴۳کنترل پروژه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۴۴تحلیل سیستمها به زودی …
۱۳۲۰۰۰۶طرح هندسی خط 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۴۶طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت به زودی …
۱۳۲۰۰۰۸برنامه ریزی حمل و نقل 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۱۶مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۰۳مقررات عمومی حرکت به زودی …
۱۳۱۴۰۵۰تحقیق در عملیات ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۴۰۵۲مهندسی فاکتورهای انسانی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۴۰۵۳اصول مدیریت و تئوری سازمان 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۱۱آمار مهندسی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۱۵تعرفه و بازرگانی راه آهن به زودی …
۱۳۲۰۰۱۴تئوری رفتار لکوموتیو و واگن به زودی …
۱۳۲۰۰۱۰سیستمهای تخلیه و بارگیری به زودی …
۱۳۲۰۰۱۳تقاضا در حمل و نقل به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۲۲تئوری حرکت قطارها به زودی …
۱۳۲۰۰۲۵بررسی فنی و اقتصادی انتخاب مسیر به زودی…
۱۳۲۰۰۱۷طراحی ایستگاهها و خطوط صنعتی به زودی …
۱۳۲۰۰۲۰روشهای برنامه ریزی و حرکت قطارها به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۹۰برنامه سازی پیشرفته به زودی …
۱۳۲۰۰۴۰ایمنی مسیر و حرکت به زودی …
۱۳۲۰۰۴۱زبان خارجه فنی به زودی …
۱۳۱۴۰۵۱بازاریابی و مدیریت بازار 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com