نمونه سوال پیام نور خط و سازه های ریلی

نمونه سوال پیام نور خط و سازه های ریلی

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور خط و سازه های ریلی ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۳۲۵۸فیزیک ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۲ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۵۷رسم فنی و نقشه کشی به زودی …
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان عمومی فنی مهندسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۳ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۹معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۴ برنامه سازی کامپیوتر 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۳۰۳۸استاتیک 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۲۳مصالح ساختمانی و آزمایشگاه به زودی …
۱۲۲۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۶روشهای محاسبات عددی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۷آمار و احتمالات مهندسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۳۲۵۹فیزیک ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۳۵اصول بهره برداری راه آهن  به زودی …
۱۳۲۰۰۲۴نقشه برداری و عملیات 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۳۰۴۸مقاومت مصالح 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۳۰۵۱مکانیک خاک 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۴۷تکنولوژی بتن 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۳۳هیدرولوژی مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۱۶مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۴۹تحلیل سازه ها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۳۶طراحی مسیر و پروژه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۵۱روسازی راه آهن 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۲۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۶۷مکانیک سنگ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۳۱۰۵طراحی سازه های فولادی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۶۵زیرسازی مسیر و پروژه به زودی …
۱۳۱۳۰۴۲دینامیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۶۴روسازی راه آهن ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۷۱پل های راه آهن ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۳۰۹۵طراحی سازه های بتن مصالح 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۶۸پی سازی و ابنیه مسیر 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۶۹ساخت و اجرای خطوط و کارگاه 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۷۹مبانی دینامیک حرکت قطار 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۷۲ایستگاه راه آهن 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۷۴نگهداری خطوط 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۳۱۳۵ نقشه برداری مسیر و عملیات به زودی …
۱۳۲۰۰۷۰ دستگاه خطوط  به زودی …
۱۳۲۰۰۷۳ پل های راه آهن ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۳۰۹۶ تونل سازی  به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۳۰۵۷ متره و برآورد پروژه 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۲۰۰۷۶ نگهداری و تعمیر سازه های ریلی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۲۰۰۸۴ زبان خارجی تخصصیبه زودی …
۱۳۱۴۰۴۷ مهندسی سیستم ها به زودی …
۱۳۱۴۰۴۶ اقتصاد مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۴۰۴۸ تحقیق در عملیات  به زودی …
۱۳۱۳۱۳۶ مهندسی زلزله 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com