نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق - ورودی 95 و بعد - به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی ۹۵ و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

این لیست طبق برنامه ۹ ترمه می باشد: آخرین به روز رسانی: ۹۷/۳/۱۷

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۷ ریاضی عمومی ۱  
۱۱۱۳۲۵۸ فیزیک ۱
۱۵۱۱۰۹۱ برنامه نویسی کامپیوتر  
۱۳۱۹۱۲۶ نقشه کشی مهندسی به زودی …
۱۳۱۹۱۲۷ آشنایی با مهندسی برق  
1319008 کارگاه عمومی فاقد منبع
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۵ زبان عمومی فنی مهندسی  

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۸ ریاضی عمومی ۲  
1113259 فیزیک ۲  
1111409 معادلات دیفرانسیل  
۱۳۱۹۱۲۸ احتمال مهندسی  
1319015 کارگاه برق فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن  

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۵۱۱۰۷۵ محاسبات عددی
۱۱۱۱۴۱۱ ریاضی مهندسی  
۱۳۱۹۰۱۱ مدارهای الکتریکی ۱
1319129 اقتصاد مهندسی  
1319013 الکترو مغناطیس  
1113263 آز فیزیک ۲ فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱   

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۳۰ سیگنالها و سیستمها  
1319131 الکترونیک ۱  
1319132 ماشینهای الکتریکی ۱  
1319133 مدارهای الکتریکی ۲  
1319134 سیستمهای دیجیتال ۱  
1319135 آز سیستمهای دیجیتال ۱ فاقد منبع
۱۳۱۹۱۷۶ آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۴۸ سیستمهای کنترل خطی  
1319136 ماشینهای الکتریکی ۲  
1319137 الکترونیک ۲  
1319138 اصول سیستمهای مخابراتی  
1319139 سیستمهای دیجیتال ۲
1319140 آز الکترونیک فاقد منبع
۱۳۱۹۰۵۱ آز ماشین های الکتریکی ۱ فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۱ آز سیستم های دیجیتال ۲ فاقد منبع
۱۲۲۹۱۲۷  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۲۱۵۴۳۱ تربیت بدنی

ترم ششم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۵۴ ابزار دقیق
1319142 سیستمهای کنترل دیجیتال
1319143 زبان تخصصی برق  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱

دروس تخصصی انتخابی

۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع

عمومی

۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق
۱۳۱۹۰۷۶ ماشینهای الکتریکی ۳
1319144 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱  
1319039 آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
۱۳۱۹۰۸۶ آز ماشین های الکتریکی ۲ * فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۶۸ مدارهای مخابراتی
1319063 میدان ها و امواج  
1319150 پردازش سیگنالهای دیجیتال
1319143 زبان تخصصی برق  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱  
1319039 آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم ششم (الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۲ مدارهای پالس و دیجیتال  
1319163 الکترونیک آنالوگ  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۴۳ زبان تخصصی برق  
دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۳۱۹۰۳۹ آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  

ترم هفتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۳۵ جبر خطی  
1319145 سیستمهای کنترل مدرن  
1319057 کنترل صنعتی
1319146 آز سیستم های کنترل دیجیتال * فاقد منبع
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی فاقد منبع

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱ **
۱۳۱۹۱۴۷ آز ابزار دقیق* فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۳ تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۲  
1319180 پروژه کارشناسی فاقد منبع
۱۳۱۹۰۸۸ تاسیسات الکتریکی  

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱ **
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۸ ریز موج و آنتن
۱۳۱۹۱۸۰ پروژه کارشناسی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۷۱ مخابرات دیجیتال
1319070 آز مدارهای مخابراتی * فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۹ آز پردازش سیگنال های دیجیتال * فاقد منبع

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱**
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هفتم ( الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۵۲ طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای
1319080 فیزیک الکترونیک  

دروس تخصصی انتخابی

۱۳۱۹۰۸۰ فیزیک الکترونیک
۱۳۱۹۱۷۳ آز الکترونیک آنالوگ فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۹ آز مدارهای پالس و دیجیتال * فاقد منبع

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۱۵۴۳۲ ورزش ۱**
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  

ترم هشتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت

دروس تخصصی اختیاری

دروس تخصصی انتخابی

۱۳۱۹۱۴۸ آز کنترل صنعتی* فاقد منبع
۱۳۱۹۰۵۵ آز الکترونیک صنعتی* فاقد منبع

ترم هشتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۷۹ حفاظت و رله ها
۱۳۱۹۱۵۴ آز حفاظت و رله ها* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۵ آز عایقها و فشار قوی* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۶ آز تحلیل سیستمهای قدرت* فاقد منبع

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

ترم هشتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

۱۳۱۹۱۶۰ آز مخابرات دیجیتال* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۱ آز ریزموج و آنتن * فاقد منبع
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

ترم هشتم ( الکترونیک )

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۴۴ تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات  
1319068 مدارهای مخابراتی

دروس تخصصی اختیاری

۱۳۱۹۱۷۰ آز الکترونیک صنعتی* فاقد منبع
۱۳۱۹۱۵۱ مبانی مکاترونیک
1319070 آز مدارهای مخابراتی * فاقد منبع
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم  
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده وجمعیت  

کنترل – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۲

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۴۹ سیستم های کنترل غیر خطی
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات
۱۳۱۹۱۵۱ مبانی مکاترونیک
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال
۱۳۱۹۱۵۲ طراحی سیستم های ریز پردازنده ای

قدرت – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۰

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۷۷ عایقها و فشار قوی  
1319177 ماشینهای الکتریکی مخصوص  
1319157 تولید انرژی الکتریکی
1319090 طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه فاقد منبع
۱۳۱۹۰۸۹ طرح پست های فشار قوی و پروژه
۱۱۱۱۴۳۶ مبانی تحقیق در عملیات

مخابرات – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۳

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۸ فیلتر و سنتز  
1319162 شبکه های مخابراتی فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۴ سیستمهای مخابرات نوری فاقد منبع
۱۳۱۹۱۶۵ مخابرات بی سیم  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۶ برنامه سازی پیشرفته  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۳ الکترونیک آنالوگ
۱۱۱۱۴۳۵ جبر خطی

الکترونیک – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) ۱۳۱۹۱۴

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۶۲ شبکه های مخابراتی
۱۳۱۹۱۶۷ مدارهای مجتمع خطی cmos  به زودی …
۱۳۱۹۱۶۸ طراحی سیستمهای دیجیتال (fpgaوasic)  به زودی …
۱۱۱۳۲۸۰ فیزیک مدرن  
1319045 الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۱۷۸ فیلتر و سنتز
۱۳۱۹۱۵۰ پردازش سیگنالهای دیجیتال

کنترل – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۲

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۲۲۰ تاسیسات الکتریکی
۱۳۱۹۲۲۱ الکترونیک آنالوگ
۱۳۱۹۲۲۲ ماشین های الکتریکی ۳
۱۳۱۹۲۲۳ مخابرات بی سیم به زودی …

قدرت – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۰

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۲۲۴ مدارهای پالس و دیجیتال
1319225 کنترل صنعتی
1319226 مبانی مکاترونیک
1319227 الکترونیک آنالوگ
1319228 پردازش سیگنالهای دیجیتال

مخابرات – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۳

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۲۲۹ مدارهای پالس و دیجیتال
۱۳۱۹۲۳۷ طراحی سیستم های دیجیتال ( acic,fpga ) به زودی …
۱۳۱۹۲۳۰ تاسیسات الکتریکی
۱۳۱۹۲۳۱ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۳۲ ابزار دقیق

الکترونیک – دروس تخصصی اختیاری  ( ۱۲ واحد ) ۱۳۱۹۱۴

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۱۷۴ مباحث ویژه فاقد منبع
۱۳۱۹۱۷۵ طراحی مدارهای vlsi
۱۳۱۹۲۳۳ کنترل صنعتی
۱۳۱۹۲۳۴ تاسیسات الکتریکی
۱۳۱۹۲۳۵ مخابرات دیجیتال
۱۳۱۹۲۳۶ مبانی مکاترونیک
ردیف نوع درس تعداد واحد
۱ عمومی ۲۲
۲ پایه ۲۶
۳ اصلی ۵۱
۴ تخصصی الزامی ۲۳
۵ تخصصی انتخابی ۶
۶ تخصصی اختیاری ۱۲
جمع کل واحد ۱۴۰
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس درس هم منبع: