نمونه سوال پیام نور مهندسی برق

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق ، دروس رشته های مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

۱۱۱۱۴۰۷ریاضی عمومی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۹۱برنامه نویسی کامپیوتر 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۲۷آشنایی با مهندسی برق 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان عمومی فنی مهندسی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۸ریاضی عمومی ۲ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۵۹فیزیک ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۹معادلات دیفرانسیل 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۲۸احتمال مهندسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۵محاسبات عددی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۱ریاضی مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۱مدارهای الکتریکی ۱
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۲۹اقتصاد مهندسی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۱۳الکترو مغناطیس 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۳۰سیگنالها و سیستمها 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۱الکترونیک ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۲ماشینهای الکتریکی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۳مدارهای الکتریکی ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۴سیستمهای دیجیتال ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۸سیستمهای کنترل خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۶ماشینهای الکتریکی ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۷الکترونیک ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۸اصول سیستمهای مخابراتی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۹سیستمهای دیجیتال ۲ به زودی …
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۵۴ابزار دقیق  به زودی …
۱۳۱۹۱۴۲سیستمهای کنترل دیجیتال  به زودی …
۱۳۱۹۱۴۳زبان تخصصی برق 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۴۴تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۵الکترونیک صنعتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۷۶ماشینهای الکتریکی ۳  به زودی …
۱۳۱۹۰۶۸مدارهای مخابراتی
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۶۳میدان ها و امواج 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۵۰پردازش سیگنالهای دیجیتال به زودی …
۱۳۱۹۱۷۲مدارهای پالس و دیجیتال 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۶۳الکترونیک آنالوگ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۳۵جبر خطی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۴۵سیستمهای کنترل مدرن 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۵۷کنترل صنعتی به زودی …
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۵۳تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۲ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۸۸تاسیسات الکتریکی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۵۸ریز موج و آنتن  به زودی …
۱۳۱۹۱۷۱مخابرات دیجیتال
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۵۲طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای به زودی …
۱۳۱۹۰۸۰فیزیک الکترونیک 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۷۹حفاظت و رله ها  به زودی …
۱۳۱۹۱۴۹سیستمهای کنترل غیر خطی  به زودی …
۱۱۱۱۴۳۶مبانی تحقیق در عملیات 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۵۱مبانی مکاترونیک به زودی …
۱۳۱۹۰۷۷عایقها و فشار قوی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۷۷ماشینهای الکتریکی مخصوص 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۵۷تولید انرژی الکتریکیبه زودی …
۱۳۱۹۰۹۰طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژهبه زودی …
۱۳۱۹۰۸۹طرح پست های فشار قوی و پروژهبه زودی …
۱۳۱۹۱۷۸فیلتر و سنتز 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۶۲شبکه های مخابراتی به زودی …
۱۳۱۹۱۶۴سیستمهای مخابرات نوری به زودی …
۱۳۱۹۱۶۵مخابرات بی سیم به زودی …
۱۳۱۹۱۶۶برنامه سازی پیشرفته به زودی …
۱۳۱۹۱۶۷مدارهای مجتمع خطی cmos به زودی …
۱۳۱۹۱۶۸طراحی سیستمهای دیجیتال (fpgaوasic) به زودی …
۱۱۱۳۲۸۰فیزیک مدرن 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۷۴مباحث ویژه به زودی …
۱۳۱۹۱۷۵طراحی مدارهای vlsi 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com