نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی 95 و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق - ورودی 95 و بعد - به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور مهندسی برق – ورودی 95 و بعد – به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

این لیست طبق برنامه 9 ترمه می باشد: آخرین به روز رسانی: 97/3/17

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
1111407 ریاضی عمومی 1  
1113258 فیزیک 1
1511091 برنامه نویسی کامپیوتر  
1319126 نقشه کشی مهندسی به زودی …
1319127 آشنایی با مهندسی برق  
1319008 کارگاه عمومی فاقد منبع
1213209 فارسی عمومی  
1212255 زبان عمومی فنی مهندسی  

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
1111408 ریاضی عمومی 2  
1113259 فیزیک 2  
1111409 معادلات دیفرانسیل  
1319128 احتمال مهندسی  
1319015 کارگاه برق فاقد منبع
1233039 تفسير نهج البلاغه   
1233028 تفسير موضوعي قرآن  

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
1511075 محاسبات عددی
1111411 ریاضی مهندسی  
1319011 مدارهای الکتریکی 1
1319129 اقتصاد مهندسی  
1319013 الکترو مغناطیس  
1113263 آز فیزیک 2 فاقد منبع
1233025 انديشه اسلامی 1   

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
1319130 سیگنالها و سیستمها  
1319131 الکترونیک 1  
1319132 ماشینهای الکتریکی 1  
1319133 مدارهای الکتریکی 2  
1319134 سیستمهای دیجیتال 1  
1319135 آز سیستمهای دیجیتال 1 فاقد منبع
1319176 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری فاقد منبع
1233026 انديشه اسلامی 2  

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
1319048 سیستمهای کنترل خطی  
1319136 ماشینهای الکتریکی 2  
1319137 الکترونیک 2  
1319138 اصول سیستمهای مخابراتی  
1319139 سیستمهای دیجیتال 2
1319140 آز الکترونیک فاقد منبع
1319051 آز ماشین های الکتریکی 1 فاقد منبع
1319141 آز سیستم های دیجیتال 2 فاقد منبع
1229127  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1215431 تربیت بدنی

ترم ششم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
1319054 ابزار دقیق
1319142 سیستمهای کنترل دیجیتال
1319143 زبان تخصصی برق  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
1319144 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1

دروس تخصصی انتخابی

1319039 آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع

عمومی

1233027 آيين زندگی  
1233029 اخلاق اسلامی  
1211410 فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
1319045 الکترونیک صنعتی  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
1319143 زبان تخصصی برق
1319076 ماشینهای الکتریکی 3
1319144 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1  
1319039 آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
1319086 آز ماشین های الکتریکی 2 * فاقد منبع
1233027 آيين زندگی  
1233029 اخلاق اسلامی  
1211410 فلسفه اخلاق  

ترم ششم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
1319068 مدارهای مخابراتی
1319063 میدان ها و امواج  
1319150 پردازش سیگنالهای دیجیتال
1319143 زبان تخصصی برق  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
1319144 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1  
1319039 آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
1233027 آيين زندگی  
1233029 اخلاق اسلامی  
1211410 فلسفه اخلاق  

ترم ششم (الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
1319172 مدارهای پالس و دیجیتال  
1319163 الکترونیک آنالوگ  
1319179 کارآموزی فاقد منبع
1319143 زبان تخصصی برق  
دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

1319039 آز سیستمهای کنترل خطی فاقد منبع
1233027 آيين زندگی  
1233029 اخلاق اسلامی  
1211410 فلسفه اخلاق  

ترم هفتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت
1111435 جبر خطی  
1319145 سیستمهای کنترل مدرن  
1319057 کنترل صنعتی
1319146 آز سیستم های کنترل دیجیتال * فاقد منبع
1319180 پروژه کارشناسی فاقد منبع

دروس تخصصی اختیاری

1215432 ورزش 1 **
1319147 آز ابزار دقیق* فاقد منبع
1223174 آشنايي با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی  
1220478 انديشه سياسی امام خمينی  

ترم هفتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
1319153 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2  
1319180 پروژه کارشناسی فاقد منبع
1319088 تاسیسات الکتریکی  

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

1215432 ورزش 1 **
1223174 آشنايي با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی  
1220478 انديشه سياسی امام خمينی  

ترم هفتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت
1319158 ریز موج و آنتن
1319180 پروژه کارشناسی فاقد منبع
1319171 مخابرات دیجیتال
1319070 آز مدارهای مخابراتی * فاقد منبع
1319159 آز پردازش سیگنال های دیجیتال * فاقد منبع

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

1215432 ورزش 1**
1223174 آشنايي با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی  
1220478 انديشه سياسی امام خمينی  

ترم هفتم ( الکترونیک)

کد درس نام درس قیمت
1319152 طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای
1319080 فیزیک الکترونیک  

دروس تخصصی انتخابی

1319080 فیزیک الکترونیک
1319173 آز الکترونیک آنالوگ فاقد منبع
1319169 آز مدارهای پالس و دیجیتال * فاقد منبع

دروس تخصصی اختیاری

1215432 ورزش 1**
1223174 آشنايي با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی  
1220478 انديشه سياسی امام خمينی  

ترم هشتم ( کنترل)

کد درس نام درس قیمت

دروس تخصصی اختیاری

دروس تخصصی انتخابی

1319148 آز کنترل صنعتی* فاقد منبع
1319055 آز الکترونیک صنعتی* فاقد منبع

ترم هشتم ( قدرت)

کد درس نام درس قیمت
1319079 حفاظت و رله ها
1319154 آز حفاظت و رله ها* فاقد منبع
1319155 آز عایقها و فشار قوی* فاقد منبع
1319156 آز تحلیل سیستمهای قدرت* فاقد منبع

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

1220657 حفظ جزء سی قرآن كريم  
1233044 دانش خانواده وجمعيت  

ترم هشتم ( مخابرات)

کد درس نام درس قیمت

دروس تخصصی انتخابی

دروس تخصصی اختیاری

1319160 آز مخابرات دیجیتال* فاقد منبع
1319161 آز ریزموج و آنتن * فاقد منبع
1220657 حفظ جزء سی قرآن كريم  
1233044 دانش خانواده وجمعيت  

ترم هشتم ( الکترونیک )

کد درس نام درس قیمت
1319144 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1
1111436 مبانی تحقیق در عملیات  
1319068 مدارهای مخابراتی

دروس تخصصی اختیاری

1319170 آز الکترونیک صنعتی* فاقد منبع
1319151 مبانی مکاترونیک
1319070 آز مدارهای مخابراتی * فاقد منبع
1220657 حفظ جزء سی قرآن كريم  
1233044 دانش خانواده وجمعيت  

کنترل – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) 131912

کد درس نام درس قیمت
1319149 سیستم های کنترل غیر خطی
1111436 مبانی تحقیق در عملیات
1319151 مبانی مکاترونیک
1319045 الکترونیک صنعتی
1319150 پردازش سیگنالهای دیجیتال
1319152 طراحی سیستم های ریز پردازنده ای

قدرت – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) 131910

کد درس نام درس قیمت
1319077 عایقها و فشار قوی  
1319177 ماشینهای الکتریکی مخصوص  
1319157 تولید انرژی الکتریکی
1319090 طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه فاقد منبع
1319089 طرح پست های فشار قوی و پروژه
1111436 مبانی تحقیق در عملیات

مخابرات – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) 131913

کد درس نام درس قیمت
1319178 فیلتر و سنتز  
1319162 شبکه های مخابراتی فاقد منبع
1319164 سیستمهای مخابرات نوری فاقد منبع
1319165 مخابرات بی سیم  به زودی …
1319166 برنامه سازی پیشرفته  به زودی …
1319163 الکترونیک آنالوگ
1111435 جبر خطی

الکترونیک – دروس تخصصی انتخابی (دو درس از مجموعه) 131914

کد درس نام درس قیمت
1319162 شبکه های مخابراتی
1319167 مدارهای مجتمع خطی cmos  به زودی …
1319168 طراحی سیستمهای دیجیتال (fpgaوasic)  به زودی …
1113280 فیزیک مدرن  
1319045 الکترونیک صنعتی
1319178 فیلتر و سنتز
1319150 پردازش سیگنالهای دیجیتال

کنترل – دروس تخصصی اختیاری  ( 12 واحد ) 131912

کد درس نام درس قیمت
1319174 مباحث ویژه فاقد منبع
1319220 تاسیسات الکتریکی
1319221 الکترونیک آنالوگ
1319222 ماشین های الکتریکی 3
1319223 مخابرات بی سیم به زودی …

قدرت – دروس تخصصی اختیاری  ( 12 واحد ) 131910

کد درس نام درس قیمت
1319174 مباحث ویژه فاقد منبع
1319224 مدارهای پالس و دیجیتال
1319225 کنترل صنعتی
1319226 مبانی مکاترونیک
1319227 الکترونیک آنالوگ
1319228 پردازش سیگنالهای دیجیتال

مخابرات – دروس تخصصی اختیاری  ( 12 واحد ) 131913

کد درس نام درس قیمت
1319174 مباحث ویژه فاقد منبع
1319229 مدارهای پالس و دیجیتال
1319237 طراحی سیستم های دیجیتال ( acic,fpga ) به زودی …
1319230 تاسیسات الکتریکی
1319231 کنترل صنعتی
1319232 ابزار دقیق

الکترونیک – دروس تخصصی اختیاری  ( 12 واحد ) 131914

کد درس نام درس قیمت
1319174 مباحث ویژه فاقد منبع
1319175 طراحی مدارهای vlsi
1319233 کنترل صنعتی
1319234 تاسیسات الکتریکی
1319235 مخابرات دیجیتال
1319236 مبانی مکاترونیک
ردیف نوع درس تعداد واحد
1 عمومی 22
2 پایه 26
3 اصلی 51
4 تخصصی الزامی 23
5 تخصصی انتخابی 6
6 تخصصی اختیاری 12
جمع کل واحد 140
1218808 کارآفرینی به زودی …
1220889 ارزشهای دفاع مقدس درس هم منبع: