نمونه سوال پیام نور رشته برق مخابرات

نمونه سوال پیام نور رشته برق مخابرات

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور رشته برق مخابرات ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۴۰۷ریاضی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۵۸فیزیک ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۵۱۱۰۷۴ برنامه سازی کامپیوتر 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان عمومی فنی مهندسی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۸ریاضی ۲  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۵۹فیزیک ۲  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۹معادلات دیفرانسیل  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۷۱۷۷ آمار و احتمالات مهندسی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۵محاسبات عددی  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۱ریاضیات مهندسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۱مدارهای الکتریکی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۱۲اندازه گیری الکتریکی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۱۳الکترو مغناطیس  
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۲۲ تجزیه و تحلیل سیستمها 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۹ الکترونیک ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۷ ماشینهای الکتریکی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۸ مدارهای الکتریکی ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۷ مدارهای منطقی 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۸سیستمهای کنترل خطی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۲۳ الکترونیک ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۵۶ مخابرات ۱ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۲۴ زبان تخصصی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۶۱ الکترونیک ۳ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۶۳ میدانها و امواج 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۵۰ ماشینهای الکتریکی ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۹ بررسی سیستمهای قدرت ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۵۱۱۰۴۱اصول میکرو کامپیوترها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۶۶ آنتن 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۶۴ فیلترها و سنتز مدار
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۶۲ مخابرات ۲ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۶۸ مدارهای مخابراتی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۶۷ مایکرو ویو ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۷۱ سیستمهای انتقال ۱ به زودی …
۱۳۱۹۰۷۳  سیستمهای انتقال ۲ به زودی …
۱۳۱۴۰۴۴ کنترل پروژه 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۴۵الکترونیک صنعتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۶۰ گزارش نویسی فنی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com