نمونه سوال پیام نور رشته برق قدرت

نمونه سوال پیام نور رشته برق قدرت

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال پیام نور رشته برق قدرت ، دروس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه پیام نور را به صورت کتابچه و به همراه پاسخنامه در جدول زیر قرار داده ایم.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس و برای اضافه کردن به سبد خرید بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

۱۱۱۱۴۰۷ریاضی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۵۸فیزیک ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۵۱۱۰۹۱برنامه نویسی کامپیوتر  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۲۷آشنایی با مهندسی برق  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۵زبان عمومی فنی مهندسی  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۰۸ریاضی ۲  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۳۲۵۹فیزیک ۲  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۱۱۱۴۰۹معادلات دیفرانسیل  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۲۸احتمال مهندسی  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر نهج البلاغه  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۵۱۱۰۷۵محاسبات عددی  
۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۱۱۱۴۱۱ریاضیات مهندسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۱۱مدارهای الکتریکی ۱ 
۵,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۱۲اندازه گیری الکتریکی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۲۹اقتصاد مهندسی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۱۳الکترو مغناطیس  
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱  
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۳۰سیگنالها و سیستمها  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۱الکترونیک ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۲ماشینهای الکتریکی ۱  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۳مدارهای الکتریکی ۲  
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۴سیستمهای دیجیتال ۱  
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۸سیستمهای کنترل خطی  
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۶ماشینهای الکتریکی ۲  
۲,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۳۷الکترونیک ۲ 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۳۸اصول سیستمهای مخابراتی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۳۹سیستمهای دیجیتال ۲ به زودی …
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۴۵الکترونیک صنعتی 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۴۳زبان تخصصی برق 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۷۶ماشینهای الکتریکی ۳به زودی …
۱۳۱۹۱۴۴تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۱ 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۲۹اخلاق اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۰فلسفه اخلاق 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۵۳تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۸۸تاسیسات الکتریکی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۷۹حفاظت و رله ها 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده وجمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۰۷۷عایقها و فشار قوی 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۷۷ماشینهای الکتریکی مخصوص 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۵۷تولید انرژی الکتریکی به زودی …
۱۳۱۹۰۹۰طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه به زودی …
۱۳۱۹۰۸۹طرح پستهای فشار قوی و پروژه به زودی …
۱۱۱۱۴۳۶مبانی تحقیق در عملیات 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۴۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۳۱۹۱۷۴مباحث ویژه به زودی …
۱۳۱۹۱۷۲مدارهای پالس و دیجیتال 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۰۵۷کنترل صنعتی به زودی …
۱۳۱۹۱۵۱مبانی مکاترونیک به زودی …
۱۳۱۹۱۶۳الکترونیک آنالوگ 
۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۳۱۹۱۵۰پردازش سیگنالهای دیجیتال به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com