نمونه سوال مهندسی صنایع پیام نور

نمونه سوال مهندسی صنایع پیام نور

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال مهندسی صنایع پیام نور ، با جواب تستی و پاسخنامه تشریحی!

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1111108 ریاضی عمومی ۱  
۱۱۱۳۱۰۱ فیزیک پایه  ۱  
۱۱۲۲۰۸۰ مدیریت مهندسی  
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی  
۱۱۲۲۰۱۲ نقشه کشی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه  
۱۱۱۱۱۰۹ ریاضی عمومی ۲  
۱۱۱۳۱۰۳ فیزیک پایه ۲  
۱۱۱۵۱۷۸ برنامه سازی کامپیوتر  
۱۱۲۲۰۰۵ استاتیک  
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن  
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر نهج البلاغه  
۱۲۱۸۱۰۳ مدیریت کیفیت وبهره وری  
۱۱۲۲۰۰۲ آمار واحتمالات مهندسی  
۱۱۱۵۱۷۹ روشهای محاسبات عددی  
۱۱۲۲۰۰۹ مقاومت مصالح ۱  
۱۱۲۲۰۰۸ فرآیندهای تولید  
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱  
۱۱۲۲۰۷۹ اقتصاد مهندسی  
۱۱۲۲۰۱۳ ارزیابی کار وزمان  
۱۲۲۱۰۲۴ اقتصاد عمومی  
۱۱۱۱۱۱۰ معادلات دیفرانسیل  
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲  
۱۱۲۲۰۱۰ مبانی مهندسی برق  
۱۱۲۲۰۰۱ تحقیق در عملیات ۱  
۱۱۲۲۰۱۵ طرح ریزی واحدهای صنعتی  
۱۲۱۴۰۶۳ اصول حسابداری  
۱۲۱۸۱۰۵ سیستمهای اطلاعات مدیریت  
۱۱۲۲۰۷۸ کاربرد آمار واحتمال در مهندسی صنایع  
۱۲۱۲۴۰۰ آشنایی بادفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ وتمدن اسلام وایران  
۱۲۱۵۴۳۱ تربیت بدنی
۱۱۲۲۰۱۴ برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی های۱  
۱۲۱۸۱۰۲ اصول مدیریت وسازماندهی  
۱۱۱۷۰۸۰ کنترل کیفیت آماری  
۱۲۱۷۱۷۳ خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی  
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی  
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی  
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق  
۱۲۱۸۱۰۴ مدیریت وکنترل پروژه  
۱۱۱۵۱۸۰ کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع  
۱۲۳۴۰۲۷ مبانی کار آفرینی  
۱۲۱۲۱۶۲ زبان تخصصی  
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی  
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی  
۱۱۱۸۰۳۴ جمعیت وتنظیم خانواده