سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مترجمی زبان انگلیسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود
سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته
مترجمی زبان انگلیسی

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس و برای مشاهده کتابچه های بیشتر بر روی کد درس کلیک کنید

ترم ۱
۱۲۱۲۳۹۲ زبانشناسی کاربردی و ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۳۹۳ روش های پیشرفته تحقیق و ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۳۹۴ نظریه های ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۳۹۵ ادب فارسی در ادبیات جهان به زودی …
۱۲۱۲۴۰۷ اصول و نظریه های آموزشی زبان به زودی …
ترم ۲
۱۲۱۲۳۹۷ واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۳۹۸ مقاله نویسی به زبان انگلیسی به زودی …
۱۲۱۲۳۹۹ مدل های ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۴۰۱ نقد و بررسی آثار ترجمه شده به زودی …
۱۲۱۲۴۰۲ فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه به زودی …
ترم ۳
۱۲۱۲۴۰۳ ارزشیابی پیشرفته و ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۴۰۴ کارگاه ترجمه به زودی …
۱۲۱۲۴۰۵ نقد کاربردی به زودی …
۱۲۱۲۴۰۶ سمینار مسائل ترجمه به زودی …
جدول دروس جبرانی
۱۲۱۲۴۰۹ بررسی و ترجمه آثار اسلامی به زودی …
۱۲۱۲۴۱۰ مبانی نظریه ترجمه به زودی …
۱۲۱۱۵۶۳ فلسفه تعلیم و تربیت به زودی …