سوالات رشته مهندسی کامپیوتر مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته مهندسی کامپیوتر مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته مهندسی کامپیوتر مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۰۸۷ مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زودی …
۱۱۱۱۰۹۹ ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۳۰۹۴ فیزیک ۱
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۰۸۹ برنامه نویسی پیشرفته به زودی …
۱۱۱۱۴۷۳ ریاضیات گسسته
۱۱۱۱۱۰۰ ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۳۰۹۵ فیزیک ۲
۱۲۲۵۰۰۸ زبان تخصصی
۱۲۳۳۰۲۸
تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۳۹
تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۰۹۲ مدارهای الکتریکی و الکترونیکی به زودی …
۱۱۱۵۱۳۹ مدارهای منطقی
۱۳۲۲۰۹۱ ساختمان داده ها و الگوریتم ها به زودی …
۱۱۱۱۰۹۴ معادلات دیفرانسیل
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۵۰۶۶ آمار و احتمال مهندسی
۱۳۲۲۰۰۶ معماری کامپیوتر به زودی …
۱۱۱۵۱۵۷ نظریه زبان ها و ماشین ها
۱۱۱۱۵۷۱ جبر خطی کاربردی به زودی …
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۰۱۲ سیستم های عامل
۱۳۲۲۰۱۳ شبکه های کامپیوتری
۱۳۲۲۰۱۰ روش پژوهش و ارائه
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۵۱۴۶ مهندسی نرم افزار ۱
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی

ترم هفتم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

ترم هشتم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۰۱۴ ریز پردازنده و زبان اسمبلی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت

بسته تخصصی طراحی و توسعه نرم افزار

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۵۱۴۲ طراحی الگوریتم ها
۱۱۱۵۰۸۸ اصول طراحی پایگاه داده ها
۱۱۱۵۰۸۰
اصول طراحی کامپایلر
۱۳۲۲۰۹۶
زبان های برنامه نویسی به زودی …
۱۱۱۵۱۱۵
مهندسی نرم افزار ۲
۱۳۲۲۰۹۷
آزمون نرم افزار به زودی …
۱۳۲۲۱۱۰
طراحی واسط کاربر به زودی …
۱۳۲۲۱۰۷
بازیابی اطلاعات به زودی …

بسته تخصصی سیستم های کامپیوتری

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۵۲۰۴ سیگنالها ها و سیستم ها
۱۳۲۲۰۹۸ طراحی سیستم های دیجیتال برنامه پذیر به زودی …
۱۱۱۵۲۱۱ طراحی مدار های واسط
۱۱۱۵۲۰۲ الکترونیک دیجیتال
۱۳۲۲۰۵۷ سیستم های نهفته و بی درنگ به زودی …
۱۳۲۲۰۹۹ مبانی رایانش ابری به زودی …

بسته تخصصی شبکه های کامپیوتری

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۱۰۰ برنامه نویسی وب به زودی …
۱۳۲۲۱۰۱ برنامه نویسی دستگاههای سیار به زودی …
۱۱۱۵۲۰۷ انتقال داده ها
۱۱۱۵۱۵۴ سیستم های چند رسانه ای
۱۳۲۲۱۱۲ مبانی امنیت اطلاعات به زودی …
۱۳۲۲۰۹۹ مبانی رایانش ابری به زودی …
۱۱۱۵۲۰۴
سیگنالها و سیستم ها
۱۳۲۲۱۰۲
مبانی اینترنت اشیا به زودی …

بسته تخصصی هوش مصنوعی

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۵۱۴۲ طراحی الگوریتم ها
۱۱۱۵۲۰۴ سیگنالها و سیستم ها
۱۳۲۲۱۰۳ مبانی و کاربرد های هوش مصنوعی به زودی …
۱۳۲۲۰۴۱ مبانی هوش محاسباتی به زودی …
۱۳۲۲۱۰۴ اصول علم ربات به زودی …
۱۳۲۲۱۰۵ مقدمه ای بر بیوانفورماتیک به زودی …
۱۳۲۲۱۰۶ داده کاوی به زودی …
۱۳۲۲۱۰۷ بازیابی اطلاعات به زودی …

دروس اختیاری ( ۱۲ واحد از دروس زیر باید گذرانده شود)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۲۲۱۱۳ مباحث ویژه ۱ به زودی …
۱۳۲۲۱۱۴ مباحث ویژه ۲ به زودی …
۱۳۲۲۱۰۸ تعامل انسان و کامپیوتر به زودی …
۱۳۲۲۱۰۹ توسعه کسب و کار نوپا به زودی …
۱۳۲۲۰۱۱ مدیریت پروژه فناوری اطلاعات
۱۳۲۲۰۳۶ تجارت الکترونیکی

۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …