سوالات رشته مهندسی پزشکی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود

سوالات رشته مهندسی پزشکی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۷ ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۳۲۵۸ فیزیک عمومی ۱
۱۳۱۸۰۲۴ آناتومی
۱۳۱۸۰۸۱ فیزیولوژی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجی
۱۲۱۳۲۰۹ فارسی عمومی

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۴۰۸ ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۳۲۵۹ فیزیک عمومی ۲
۱۵۱۱۰۹۱ برنامه نویسی کامپیوتر
۱۱۱۱۴۰۹ معادلات دیفرانسیل
۱۳۱۸۰۸۳ مبانی شیمی ۱
۱۳۱۸۰۸۴ فناوری اطلاعات فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۹ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۰۸۵ آمار حیاتی و احتمال
۱۱۱۱۴۱۱ ریاضیات مهندسی
۱۳۱۹۰۱۱ مدار الکتریکی ۱
۱۳۱۸۰۸۶ فیزیک پزشکی
۱۳۱۸۰۱۷ مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
۱۲۳۳۰۲۵ اندیشه اسلامی ۱

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۰۸۷ فناوری اطلاعات پزشکی ۱ به زودی …
۱۳۱۸۰۵۰ تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیکهای پزشکی
۱۳۱۸۰۸۸ اصول سیستمهای تصویر نگاری پزشکی
۱۳۱۸۰۸۹ استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
۱۳۱۸۰۹۰ اصول و افزارهای توانبخشی
۱۳۱۸۰۹۱ روش تحقیق در مهندسی پزشکی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه اسلامی ۲

ترم پنجم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۰۹۲ مبانی برق، الکترونیک و دیجیتال
۱۳۱۸۰۹۳ تجزیه و تحلیل سیستمها ( تخصصی بالینی )
۱۳۱۸۰۹۴ فرایند سیستمهای اطلاعات بیمارستانی به زودی …
۱۳۱۸۰۹۵ روشهای آموزش کاربر فاقد منبع
۱۱۱۲۲۴۵ بیوشیمی
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم پنجم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۹۰۱۹ الکترونیک ۱
۱۳۱۸۰۹۳ تجزیه و تحلیل سیستمها ( تخصصی بیوالکترونیک )
۱۳۱۹۰۱۸ مدارهای الکتریکی ۲
۱۵۱۱۰۷۷ مدارهای منطقی
۱۱۱۲۲۴۵ بیو شیمی
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم پنجم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۵۱۳۵ ترمودینامیک
۱۳۱۸۰۹۷ خواص مواد
۱۳۱۸۰۹۸ بیومتریال ۱ فاقد منبع
۱۳۱۸۰۹۹ شیمی آلی در بیومتریال
۱۱۱۲۲۴۵ بیوشیمی
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۰۱ مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی ( تخصصی بالینی )
۱۳۱۸۱۰۲ سیستمهای مدیریت تعمیر و نگهداری به زودی …
۱۳۱۸۱۰۳ پزشکی از راه دور به زودی …
۱۳۱۸۱۰۴ زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق

ترم ششم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۰۶ سیستمهای کنترل خطی ( تخصصی بیوالکتریک )
۱۳۱۸۱۰۷ اندازه گیری الکترونیکی ( تخصصی بیوالکتریک ) به زودی …
۱۳۱۸۱۰۸ میکرو پروسسور ( تخصصی بیوالکتریک )
۱۳۱۸۱۰۴ زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق

ترم ششم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۰ اصول و فرایند ساخت بیومتریالها فاقد منبع
۱۳۱۸۱۱۱ مبانی زیست سازگاری و آزمونهای بیولوژیکی به زودی …
۱۳۱۸۱۱۲ بیومتریال ۲ فاقد منبع
۱۳۱۸۱۰۴ زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق

ترم هفتم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۳ فناوری اطلاعات پزشکی ۲ فاقد منبع
۱۳۱۸۱۱۴ حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هفتم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۶ پدیده های بیوالکتریکی ( تخصصی بیوالکتریک) فاقد منبع
۱۳۱۸۱۱۴ حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هفتم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۸ زیست شناسی ( سلولی و مولکولی ) به زودی …
۱۳۱۸۱۱۴ حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۹ مدیریت و کارافرینی در مهندسی پزشکی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

ترم هشتم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۹ مدیریت و کارافرینی در مهندسی پزشکی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

ترم هشتم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۱۹ مدیریت و کارافرینی در مهندسی پزشکی
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم

دروس اختیاری (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۲۱ الکترونیک ۲ ( اختیاری بالینی )
۱۳۱۸۱۳۶ میکرو پروسسور ۱ ( اختیاری بالینی )
۱۳۱۸۱۳۷ سیستمهای کنترل خطی ( اختیاری بالینی )
۱۳۱۸۱۲۲ شبکه های کامپیوتری ( اختیاری بالینی )
۱۳۱۸۱۳۸ پدیده های بیوالکتریکی ( اختیاری بالینی ) فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۳ شبیه سازی کامپیوتری فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۴ حسگرها و مبدلهای زیستی فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۵ تجهیزات مصرفی و دارویی بخش های بیمارستانی فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۶ تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تمیرات فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۷ نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک به زودی …
۱۳۱۸۱۲۸ مباحث ویژه ۱ فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۹ مباحث ویژه ۲ فاقد منبع

دروس اختیاری (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۳۰ ابزار دقیق مهندسی پزشکی فاقد منبع
۱۵۱۱۰۸۳ مقدمه ای بر رباتیک
۱۳۱۸۱۲۲ شبکه های کامپیوتری ( اختیاری بیو الکتریک )
۱۳۱۸۱۳۱ مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی ( اختیاری بیو الکتریک )
۱۳۱۸۱۲۱ الکترونیک ۲ ( اختیاری بیو الکتریک )
۱۳۱۹۰۸۱ تکنیک پالس
۱۳۱۹۰۴۵ الکترونیک صنعتی
۱۳۱۹۰۱۴ ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب
۱۳۱۸۱۳۴ مخابرات آنالوگ و دیجیتال فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۸ مباحث ویژه ۱ فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۹ مباحث ویژه ۲ فاقد منبع

دروس اختیاری (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
۱۳۱۸۱۳۹ مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها فاقد منبع
۱۳۱۸۱۴۰ مواد زیستی پلیمری به زودی …
۱۳۱۸۱۴۱ مواد زیستی سرامیکی به زودی …
۱۳۱۸۱۴۳ مواد زیستی فلزی
۱۳۱۸۱۴۲ روش های شناسایی و انتخاب مواد زیستی فاقد منبع
۱۳۱۸۱۴۴ پدیده های انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی
۱۳۱۸۱۴۵ استانداردهای مواد زیستی به زودی …
۱۳۱۸۱۴۶ وسایل یکبار مصرف پزشکی فاقد منبع
۱۳۱۸۱۴۷ مهندسی سیستمهای کنترل رهایش مواد بیولوژیکی فاقد منبع
۱۳۱۸۱۴۸ مبانی مهندسی بافت به زودی …
۱۳۱۸۱۲۸ مباحث ویژه ۱ فاقد منبع
۱۳۱۸۱۲۹ مباحث ویژه ۲ فاقد منبع