سوالات رشته مهندسی پزشکی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود

سوالات رشته مهندسی پزشکی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
1111407 ریاضی عمومی 1
1113258 فیزیک عمومی 1
1318024 آناتومی
1318081 فیزیولوژی
1212255 زبان خارجی
1213209 فارسی عمومی

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
1111408 ریاضی عمومی 2
1113259 فیزیک عمومی 2
1511091 برنامه نویسی کامپیوتر
1111409 معادلات دیفرانسیل
1318083 مبانی شیمی 1
1318084 فناوری اطلاعات فاقد منبع
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
1318085 آمار حیاتی و احتمال
1111411 ریاضیات مهندسی
1319011 مدار الکتریکی 1
1318086 فیزیک پزشکی
1318017 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
1233025 اندیشه اسلامی 1

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
1318087 فناوری اطلاعات پزشکی 1 به زودی …
1318050 تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیکهای پزشکی
1318088 اصول سیستمهای تصویر نگاری پزشکی
1318089 استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی
1318090 اصول و افزارهای توانبخشی
1318091 روش تحقیق در مهندسی پزشکی فاقد منبع
1233026 اندیشه اسلامی 2

ترم پنجم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
1318092 مبانی برق، الکترونیک و دیجیتال
1318093 تجزیه و تحلیل سیستمها ( تخصصی بالینی )
1318094 فرایند سیستمهای اطلاعات بیمارستانی به زودی …
1318095 روشهای آموزش کاربر فاقد منبع
1112245 بیوشیمی
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم پنجم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
1319019 الکترونیک 1
1318093 تجزیه و تحلیل سیستمها ( تخصصی بیوالکترونیک )
1319018 مدارهای الکتریکی 2
1511077 مدارهای منطقی
1112245 بیو شیمی
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم پنجم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
1315135 ترمودینامیک
1318097 خواص مواد
1318098 بیومتریال 1 فاقد منبع
1318099 شیمی آلی در بیومتریال
1112245 بیوشیمی
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
1318101 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی ( تخصصی بالینی )
1318102 سیستمهای مدیریت تعمیر و نگهداری به زودی …
1318103 پزشکی از راه دور به زودی …
1318104 زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی
1233027 آیین زندگی
1233029 اخلاق اسلامی
1211410 فلسفه اخلاق

ترم ششم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
1318106 سیستمهای کنترل خطی ( تخصصی بیوالکتریک )
1318107 اندازه گیری الکترونیکی ( تخصصی بیوالکتریک ) به زودی …
1318108 میکرو پروسسور ( تخصصی بیوالکتریک )
1318104 زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی
1233027 آیین زندگی
1233029 اخلاق اسلامی
1211410 فلسفه اخلاق

ترم ششم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
1318110 اصول و فرایند ساخت بیومتریالها فاقد منبع
1318111 مبانی زیست سازگاری و آزمونهای بیولوژیکی به زودی …
1318112 بیومتریال 2 فاقد منبع
1318104 زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی
1233027 آیین زندگی
1233029 اخلاق اسلامی
1211410 فلسفه اخلاق

ترم هفتم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
1318113 فناوری اطلاعات پزشکی 2 فاقد منبع
1318114 حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هفتم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
1318116 پدیده های بیوالکتریکی ( تخصصی بیوالکتریک) فاقد منبع
1318114 حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هفتم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
1318118 زیست شناسی ( سلولی و مولکولی ) به زودی …
1318114 حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی آزمایشگاهی و بیمارستانی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
1318119 مدیریت و کارافرینی در مهندسی پزشکی
1233044 دانش خانواده و جمعیت
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

ترم هشتم (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
1318119 مدیریت و کارافرینی در مهندسی پزشکی
1233044 دانش خانواده و جمعیت
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

ترم هشتم (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
1318119 مدیریت و کارافرینی در مهندسی پزشکی
1233044 دانش خانواده و جمعیت
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم

دروس اختیاری (بالینی)

کد درس نام درس قیمت
1318121 الکترونیک 2 ( اختیاری بالینی )
1318136 میکرو پروسسور 1 ( اختیاری بالینی )
1318137 سیستمهای کنترل خطی ( اختیاری بالینی )
1318122 شبکه های کامپیوتری ( اختیاری بالینی )
1318138 پدیده های بیوالکتریکی ( اختیاری بالینی ) فاقد منبع
1318123 شبیه سازی کامپیوتری فاقد منبع
1318124 حسگرها و مبدلهای زیستی فاقد منبع
1318125 تجهیزات مصرفی و دارویی بخش های بیمارستانی فاقد منبع
1318126 تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی و تمیرات فاقد منبع
1318127 نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک به زودی …
1318128 مباحث ویژه 1 فاقد منبع
1318129 مباحث ویژه 2 فاقد منبع

دروس اختیاری (بیو الکتریک)

کد درس نام درس قیمت
1318130 ابزار دقیق مهندسی پزشکی فاقد منبع
1511083 مقدمه ای بر رباتیک
1318122 شبکه های کامپیوتری ( اختیاری بیو الکتریک )
1318131 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی ( اختیاری بیو الکتریک )
1318121 الکترونیک 2 ( اختیاری بیو الکتریک )
1319081 تکنیک پالس
1319045 الکترونیک صنعتی
1319014 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب
1318134 مخابرات آنالوگ و دیجیتال فاقد منبع
1318128 مباحث ویژه 1 فاقد منبع
1318129 مباحث ویژه 2 فاقد منبع

دروس اختیاری (بیو متریال)

کد درس نام درس قیمت
1318139 مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها فاقد منبع
1318140 مواد زیستی پلیمری به زودی …
1318141 مواد زیستی سرامیکی به زودی …
1318143 مواد زیستی فلزی
1318142 روش های شناسایی و انتخاب مواد زیستی فاقد منبع
1318144 پدیده های انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی
1318145 استانداردهای مواد زیستی به زودی …
1318146 وسایل یکبار مصرف پزشکی فاقد منبع
1318147 مهندسی سیستمهای کنترل رهایش مواد بیولوژیکی فاقد منبع
1318148 مبانی مهندسی بافت به زودی …
1318128 مباحث ویژه 1 فاقد منبع
1318129 مباحث ویژه 2 فاقد منبع