سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درسنام درسقیمت
1111115ریاضیات عمومی (1)
1114093شیمی عمومی
1121043گیاه شناسی عمومی
1113112فیزیک عمومی
1213209فارسی عمومی
1212255زبان خارجه

ترم دوم

کد درسنام درسقیمت
1121005زراعت عمومی
1121045هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
1121047خاکشناسی عمومی
1121053دامپروری عمومی
1121061باغبانی عمومی
1121049آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
1233039تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درسنام درسقیمت
1121055جنگلداری
1121051اصول اقتصاد کشاورزی
1121064آفات و بیماریهای کشاورزی
1121056ماشینهای کشاورزی
1121058آبیاری عمومی
1121060اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منایع طبیعی
1233025اندیشه اسلامی 1

ترم چهارم

کد درسنام درسقیمت
1121066آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
1114203شیمی آلی
1411053اکولوژی عمومی
1112155ژنتیک
1112157جانورشناسی
1225009زبان تخصصی
1233026اندیشه اسلامی 2

ترم پنجم

کد درسنام درسقیمت
1411058مبانی کشاورزی پایدار
1114204بیوشیمی عمومی
1411054طرح آزمایشهای دامپروری
1411056اصول تغذیه دام
1411059اصلاح دام
1229127فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درسنام درسقیمت
1121050شناخت محیط زیست
1214088مدیریت و حسابداری
1411060تشریح و فیزیولوژی دام
1411062پرورش گاوهای شیری
1411064رفتارشناسی حیوانات اهلی
1411065پرورش طیور
1233027آیین زندگی
1233033اخلاق اسلامی
1211411فلسفه اخلاق

ترم هفتم

کد درسنام درسقیمت
1121063مرتعداری
1411067پرورش گوسفند و بز
1411069فیزیولوژی تولید مثل
1411072خوراکها و جیره نویسی
1411079تغذیه طیور
1411234آشنایی با دامپروری ایران
1223174آشنایی با قانون اساسی
1220424انقلاب اسلامی ایران
1220478اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم

کد درسنام درسقیمت
1411074بهداشت و بیماری های دام و طیور
1411076فرآوری تولیدات دام و طیور
1411077پرورش آبزیان (ماهی و میگو)
1411080پرورش زنبور عسل
1411235طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور
1220657حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044دانش خانواده و جمعیت
کد درسنام درسقیمت
1220889ارزشهای دفاع مقدس
1218808کارآفرینیبه زودی …