سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درسنام درسقیمت
۱۱۱۱۱۱۵ریاضیات عمومی (۱)
۱۱۱۴۰۹۳شیمی عمومی
۱۱۲۱۰۴۳گیاه شناسی عمومی
۱۱۱۳۱۱۲فیزیک عمومی
۱۲۱۳۲۰۹فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵زبان خارجه

ترم دوم

کد درسنام درسقیمت
۱۱۲۱۰۰۵زراعت عمومی
۱۱۲۱۰۴۵هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
۱۱۲۱۰۴۷خاکشناسی عمومی
۱۱۲۱۰۵۳دامپروری عمومی
۱۱۲۱۰۶۱باغبانی عمومی
۱۱۲۱۰۴۹آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
۱۲۳۳۰۳۹تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۲۸تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درسنام درسقیمت
۱۱۲۱۰۵۵جنگلداری
۱۱۲۱۰۵۱اصول اقتصاد کشاورزی
۱۱۲۱۰۶۴آفات و بیماریهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۶ماشینهای کشاورزی
۱۱۲۱۰۵۸آبیاری عمومی
۱۱۲۱۰۶۰اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منایع طبیعی
۱۲۳۳۰۲۵اندیشه اسلامی ۱

ترم چهارم

کد درسنام درسقیمت
۱۱۲۱۰۶۶آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
۱۱۱۴۲۰۳شیمی آلی
۱۴۱۱۰۵۳اکولوژی عمومی
۱۱۱۲۱۵۵ژنتیک
۱۱۱۲۱۵۷جانورشناسی
۱۲۲۵۰۰۹زبان تخصصی
۱۲۳۳۰۲۶اندیشه اسلامی ۲

ترم پنجم

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۱۰۵۸مبانی کشاورزی پایدار
۱۱۱۴۲۰۴بیوشیمی عمومی
۱۴۱۱۰۵۴طرح آزمایشهای دامپروری
۱۴۱۱۰۵۶اصول تغذیه دام
۱۴۱۱۰۵۹اصلاح دام
۱۲۲۹۱۲۷فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درسنام درسقیمت
۱۱۲۱۰۵۰شناخت محیط زیست
۱۲۱۴۰۸۸مدیریت و حسابداری
۱۴۱۱۰۶۰تشریح و فیزیولوژی دام
۱۴۱۱۰۶۲پرورش گاوهای شیری
۱۴۱۱۰۶۴رفتارشناسی حیوانات اهلی
۱۴۱۱۰۶۵پرورش طیور
۱۲۳۳۰۲۷آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق

ترم هفتم

کد درسنام درسقیمت
۱۱۲۱۰۶۳مرتعداری
۱۴۱۱۰۶۷پرورش گوسفند و بز
۱۴۱۱۰۶۹فیزیولوژی تولید مثل
۱۴۱۱۰۷۲خوراکها و جیره نویسی
۱۴۱۱۰۷۹تغذیه طیور
۱۴۱۱۲۳۴آشنایی با دامپروری ایران
۱۲۲۳۱۷۴آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم

کد درسنام درسقیمت
۱۴۱۱۰۷۴بهداشت و بیماری های دام و طیور
۱۴۱۱۰۷۶فرآوری تولیدات دام و طیور
۱۴۱۱۰۷۷پرورش آبزیان (ماهی و میگو)
۱۴۱۱۰۸۰پرورش زنبور عسل
۱۴۱۱۲۳۵طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴دانش خانواده و جمعیت
کد درسنام درسقیمت
۱۲۲۰۸۸۹ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸کارآفرینیبه زودی …