سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته علوم دامی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
1111115 ریاضیات عمومی (1)
1114093 شیمی عمومی
1121043 گیاه شناسی عمومی
1113112 فیزیک عمومی
1213209 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
1121005 زراعت عمومی
1121045 هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
1121047 خاکشناسی عمومی
1121053 دامپروری عمومی
1121061 باغبانی عمومی
1121049 آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
1233039 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
1121055 جنگلداری
1121051 اصول اقتصاد کشاورزی
1121064 آفات و بیماریهای کشاورزی
1121056 ماشینهای کشاورزی
1121058 آبیاری عمومی
1121060 اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منایع طبیعی
1233025 اندیشه اسلامی 1

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
1121066 آبخیزداری و حفاظت آب و خاک
1114203 شیمی آلی
1411053 اکولوژی عمومی
1112155 ژنتیک
1112157 جانورشناسی
1225009 زبان تخصصی
1233026 اندیشه اسلامی 2

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
1411058 مبانی کشاورزی پایدار
1114204 بیوشیمی عمومی
1411054 طرح آزمایشهای دامپروری
1411056 اصول تغذیه دام
1411059 اصلاح دام
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درس نام درس قیمت
1121050 شناخت محیط زیست
1214088 مدیریت و حسابداری
1411060 تشریح و فیزیولوژی دام
1411062 پرورش گاوهای شیری
1411064 رفتارشناسی حیوانات اهلی
1411065 پرورش طیور
1233027 آیین زندگی
1233033 اخلاق اسلامی
1211411 فلسفه اخلاق

ترم هفتم

کد درس نام درس قیمت
1121063 مرتعداری
1411067 پرورش گوسفند و بز
1411069 فیزیولوژی تولید مثل
1411072 خوراکها و جیره نویسی
1411079 تغذیه طیور
1411234 آشنایی با دامپروری ایران
1223174 آشنایی با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم

کد درس نام درس قیمت
1411074 بهداشت و بیماری های دام و طیور
1411076 فرآوری تولیدات دام و طیور
1411077 پرورش آبزیان (ماهی و میگو)
1411080 پرورش زنبور عسل
1411235 طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت
کد درس نام درس قیمت
1220889 ارزشهای دفاع مقدس
1218808 کارآفرینی به زودی …