سوالات رشته زیست شناسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته زیست شناسی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته زیست شناسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

ترم اول
۱۱۱۱۵۴۹ ریاضی عمومی ۱
۱۱۱۴۳۶۲ شیمی عمومی ۱
۱۱۱۲۵۲۰ مبانی گیاه شناسی به زودی …
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۵ زبان خارجه
ترم دوم
۱۱۱۱۵۵۰ ریاضی عمومی ۲
۱۱۱۴۳۶۳ شیمی عمومی ۲
۱۱۱۴۳۶۴ شیمی آلی ۱ به زودی …
۱۱۱۲۴۶۰ مبانی جانور شناسی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۴۸ ایمنی زیستی به زودی …
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم به زودی ..
.
ترم سوم
۱۱۱۳۴۰۹ فیزیک عمومی ۱ به زودی ..
.
۱۱۱۲۴۶۳ بیوشیمی ساختار به زودی ..
.
۱۱۱۷۲۳۰ آمار زیستی به زودی …
۱۱۱۲۵۲۲ مبانی فیزیولوژیی گیاهی فاقد منبع
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه ۱
رایگان – خرید
ترم چهارم
۱۱۱۲۴۶۲ مبانی بوم شناسی
1000 تومان – خرید
۱۱۱۲۵۲۴ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۱ فاقد منبع
۱۱۱۲۴۸۰ بیوشیمی متابولیسم
1000 تومان – خرید
۱۱۱۲۴۶۵ مبانی فیزیولوژی جانوری فاقد منبع
۱۲۳۳۰۲۶ اندیشه ۲
ترم پنجم
۱۱۱۲۵۲۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۲ فاقد منبع
۱۱۱۲۴۸۷ زیست شناسی میکروبی به زودی …
۱۱۱۲۵۲۸ بیوفیزیک فاقد منبع
۱۱۱۲۴۸۹ ژنتیک پایه
۱۲۲۹۱۲۷ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ترم ششم
۱۱۱۲۴۹۵ ژنتیک مولکولی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۲۷ بافت شناسی جانوری فاقد منبع
۱۱۱۲۵۳۰ بیوشیمی فیزیک فاقد منبع
۱۱۱۲۵۰۲ تکامل موجودات زنده
۱۲۳۳۰۲۷ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۲۹ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۰ فلسفه اخلاق
ترم هفتم
۱۱۱۲۵۳۱ زیست شناسی سلولی و مولکولی ۳ فاقد منبع
۱۱۱۲۵۳۲ زیست شناسی پرتویی فاقد منبع
۱۱۲۵۳۳ ایمنی شناسی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۳۴ متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی فاقد منبع
۱۲۲۳۱۷۴ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۲۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۸ اندیشه سیاسی امام خمینی
ترم هشتم
۱۱۱۲۵۰۱ مبانی زیست شناسی تکوینی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۳۵ مباحثی در ژنتیک فاقد منبع
۱۱۱۲۵۳۶ مبانی مهندسی ژنتیک فاقد منبع
۱۱۱۲۵۰۸ مبانی بیوانفورماتیک فاقد منبع
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۴ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کار آفرینی به زودی …
جدول دروس اختیاری
۱۱۱۲۵۴۳ زیست شناسی سلول های بنیادی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۴۴ روشهای آزمایشگاهی در زیست شناسی سلولی ومولکولی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۴۵ مبانی زیست فناوری فاقد منبع
۱۱۱۲۵۴۶ اخلاق زیستی فاقد منبع
۱۱۱۲۵۴۷ اصول روشهای دستگاهی فاقد منبع