سوالات رشته زیست شناسی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته زیست شناسی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته زیست شناسی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

ترم اول
1111549 ریاضی عمومی 1
1114362 شیمی عمومی 1
1112520 مبانی گیاه شناسی به زودی …
1213210 فارسی عمومی
1212255 زبان خارجه
ترم دوم
1111550 ریاضی عمومی 2
1114363 شیمی عمومی 2
1114364 شیمی آلی 1 به زودی …
1112460 مبانی جانور شناسی فاقد منبع
1112548 ایمنی زیستی به زودی …
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم به زودی ..
.
ترم سوم
1113409 فیزیک عمومی 1 به زودی ..
.
1112463 بیوشیمی ساختار به زودی ..
.
1117230 آمار زيستی به زودی …
1112522 مبانی فیزیولوژیی گیاهی فاقد منبع
1233030 اندیشه 1
رایگان – خرید
ترم چهارم
1112462 مبانی بوم شناسی
4,000 ریال – خرید
1112524 زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 فاقد منبع
1112480 بيوشيمی متابولیسم
4,000 ریال – خرید
1112465 مبانی فیزیولوژی جانوری فاقد منبع
1233026 اندیشه 2
ترم پنجم
1112526 زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 فاقد منبع
1112487 زیست شناسی میکروبی به زودی …
1112528 بیوفیزیک فاقد منبع
1112489 ژنتیک پایه
1229127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ترم ششم
1112495 ژنتیک مولکولی فاقد منبع
1112527 بافت شناسی جانوری فاقد منبع
1112530 بیوشیمی فیزیک فاقد منبع
1112502 تکامل موجودات زنده
1233027 آیین زندگی
1233029 اخلاق اسلامی
1211410 فلسفه اخلاق
ترم هفتم
1112531 زیست شناسی سلولی و مولکولی 3 فاقد منبع
1112532 زیست شناسی پرتویی فاقد منبع
112533 ایمنی شناسی فاقد منبع
1112534 متون تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی فاقد منبع
1223174 آشنایی با قانون اساسی
1220424 انقلاب اسلامی ایران
1220478 اندیشه سیاسی امام خمینی
ترم هشتم
1112501 مبانی زیست شناسی تکوینی فاقد منبع
1112535 مباحثی در ژنتیک فاقد منبع
1112536 مبانی مهندسی ژنتیک فاقد منبع
1112508 مبانی بیوانفورماتیک فاقد منبع
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1233044 دانش خانواده و جمعیت
1220889 ارزشهای دفاع مقدس
1218808 کار آفرینی به زودی …
جدول دروس اختیاری
1112543 زیست شناسی سلول های بنیادی فاقد منبع
1112544 روشهای آزمایشگاهی در زیست شناسی سلولی ومولکولی فاقد منبع
1112545 مبانی زیست فناوری فاقد منبع
1112546 اخلاق زیستی فاقد منبع
1112547 اصول روشهای دستگاهی فاقد منبع