فهرست بستن

سوالات رشته جامعه شناسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته جامعه شناسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته جامعه شناسی مخصوص ورودیهای 97 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته جامعه شناسی مخصوص ورودیهای ۹۷ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در پایین صفحه قابل مشاهده هست!

ترم اول

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۱۰۰۱ ریاضیات پایه
۱۲۲۲۰۰۱ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۱
۱۲۲۱۰۰۱ اصول علم اقتصاد
۱۲۲۳۰۰۱ کلیات حقوق
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

ترم دوم

کد درس نام درس قیمت
۱۱۱۷۰۰۱ آمار مقدماتی
۱۲۱۷۰۰۱ مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی
۱۲۱۱۰۰۱ مبانی فلسفه ۱
۱۲۲۲۰۰۵ مبانی مردم شناسی
۱۲۲۲۰۰۴ اصول علم سیاست
۱۲۲۲۰۰۳ مبانی تعاون
۱۲۲۲۰۲۴ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۱۲۲۲۰۰۲ مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم سوم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۲۰۰۸ نظریه های جامعه شناسی ۱
۱۲۲۲۰۰۶ جامعه شناسی جهان سوم
۱۲۲۲۰۱۲ جامعه شناسی خانواده
۱۲۲۲۰۱۱ مردم شناسی فرهنگی
۱۲۲۲۰۰۷ مبانی جمعیت شناسی
۱۲۱۷۰۰۲ روان شناسی اجتماعی
۱۲۲۲۰۲۷ جغرافیای انسانی ایران
۱۲۲۲۰۱۹ آمار در علوم اجتماعی
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

ترم چهارم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۲۰۲۱ روش تحقیق نظری
۱۲۲۲۰۱۳ نظریه های جامعه شناسی ۲
۱۲۲۲۰۱۴ جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
۱۲۲۲۰۱۶ روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
۱۲۱۲۰۰۱ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
۱۲۲۲۰۱۵ تامین و رفاه اجتماعی
۱۲۲۲۰۱۰ جامعه شناسی آموزش و پرورش
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم پنجم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۲۰۲۶ تکنیک های خاص تحقیق
۱۲۲۲۰۴۱ کاربرد جمعیت شناسی
۱۲۱۲۰۰۲ زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
۱۲۲۲۰۲۹ جامعه شناسی روستایی
۱۲۲۲۰۲۰ جامعه شناسی ارتباط جمعی
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ششم

کد درس نام درس قیمت
١٢٢٢٠٣۵ جمعیت شناسی ایران
١١١۵٠٠١ کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
١٢٢٢٠١٧ جامعه شناسی ایلات و عشایر
١٢٢٢٠٣٠ جامعه شناسی شهری
١٢٢٢٠٣۴ جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
١٢٢٢٠٢٢ جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق

ترم هفتم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۲۰۲۳ جامعه شناسی توسعه
۱۲۲۲۰۳۱ جامعه شناسی سازمانها
۱۲۲۲۰۱۸ تغییرات اجتماعی
۱۲۲۲۰۳۳ جامعه شناسی سیاسی
۱۲۲۲۰۳۲ جامعه شناسی در ادبیات فارسی
۱۲۲۲۰۰۹ تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم هشتم

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۲۰۳۶ بررسی مسائل اجتماعی ایران
۱۲۲۲۰۳۸ جامعه شناسی صنعتی
۱۲۲۲۰۳۷ جامعه شناسی انقلاب
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com