سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق مخصوص ورودیهای 95 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق مخصوص ورودیهای ۹۵ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

ترم ۱ تا ۴

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۱۳۱ صرف

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۳ نحو کاربردی (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۵ تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۳ کلام (۱)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۹ منطق (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۹ آشنایی با علوم قرآن و حدیث

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۲ صرف (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۴ نحو کاربردی (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۴۰ کلام (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۸ منطق (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۳ مبادی فقه و اصول

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۶ روش تحقیق در علوم اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۸ کلیات فلسفه اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۷ آشنایی با فقه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۵ آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۳۵ نحو کاربردی (۳)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۰ قرائت و درک متون عربی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۱۸ زبان تخصصی (۱)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۳ سیری در نهج البلاغه

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۴ کلیات عرفان اسلامی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۳۷ آشنایی با ادیان بزرگ

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۹ تاریخ فقه و فقها

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۳ کلیات حقوق

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۶۹ فقه (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۱  نحو کاربردی (۴)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۰ علوم بلاغی

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۱۴۲ مهارت های ترجمه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۲۵ زبان تخصصی (۲)

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۷۹ اصول فقه (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۷۰ فقه (۲)

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۵ قواعد فقه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید

ترم ۵ تا ۸

کد درس

نام و قیمت درس

۱۲۲۰۴۶۳ زبان تخصصی (۳)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۷ اصول فقه (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۲ حقوق تجارت (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۲۰۲۲۷قواعد فقه (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۲۸ مباحثی از حقوق مدنی ( قواعد عمومی قراردادها)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۴ آیین دادرسی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۷۱فقه (۳)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۱ حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۰ اصول فقه (۳)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۶ حقوق کار

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۳ فقه تطبیقی (۱)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۱ آیات الاحکام

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۵حقوق تجارت (۲) (مبانی فقهی حقوقی معاملات الکترونیک)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۵۷۲ فقه (۴)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۸۵ حقوق جزای عمومی اسلام

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۷فقه (۵)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۲ اصول فقه (۴)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۷۷ حقوق جزای خصوصی اسلام

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۳فقه (۶)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۰۹۲ حقوق تطبیقی

۴,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۸ آیین دادرسی کیفری

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۳۹ حقوق ثبت

۵,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۴۰ فقه تطبیقی (۲)

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۲۸۴ فلسفه فقه

۳,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم

رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت

رایگان – اضافه به سبد خرید

This site is protected by wp-copyrightpro.com