فهرست بستن

سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹6 و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانلود کتابچه

سوالات رشته اقتصاد مخصوص ورودیهای ۹۶ و بعد به صورت کتابچه همراه با پاسخنامه

دانشجوی عزیز

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه بر روی نام درس کلیک و برای خرید یک یا چند کتابچه بر روی ” اضافه به سبد خرید” کلیک کنید.

به هر تعداد کتابچه نیاز داری به سبد خریدت اضافه کن!

سبد خرید شما در ستون سمت راست صفحه قابل مشاهده هست!

 دریافت مجموعه کامل کتابچه سوالات این رشته با تخفیف ۵۰ درصدی و آپدیت نیم بهاء !

ترم ۱

۱۲۲۱۲۸۹ ریاضیات برای اقتصاد ۱
۱۲۲۱۲۹۰ کلیات علم اقتصاد
۱۲۲۱۲۹۳ آمار برای اقتصاد
۱۲۱۴۱۴۸ اصول حسابداری
۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه

ترم ۲

۱۲۲۱۲۹۱ ریاضیات برای اقتصاد ۲
۱۲۲۱۲۹۲ اصول ومبانی اقتصاد اسلامی
۱۲۲۱۲۹۴ آمار برای اقتصاد ۲
۱۲۱۲۴۰۸ زبان انگلیسی تخصصی
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه 
۱۲۳۳۰۳۲ تفسیر موضوعی قرآن کریم

ترم ۳

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۳۰۹ اقتصاد خرد ۲
۱۲۲۱۳۱۰ اقتصاد کلان ۲
۱۲۲۱۲۹۲ اصول و مبانی اقتصاد اسلامی به زودی …
۱۲۲۱۳۱۱ سیر اندیشه های اقتصادی متفکرین اسلامی و غربی
۱۲۲۱۳۱۲ اقتصاد سنجی ۱
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱

ترم ۴

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۳۱۳ اقتصاد بخش عمومی ۱
۱۲۲۱۳۱۴ اقتصاد خرد ۳ به زودی …
۱۲۲۱۳۱۵ اقتصاد کلان ۳ به زودی …
۱۲۲۱۳۱۶ اقتصاد ایران ۱: کلیات و تاریخ اقتصادی
۱۲۲۱۳۱۷ اقتصاد صنعتی به زودی …
۱۲۲۱۳۵۱ اقتصاد مالی به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲

ترم ۵

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۳۲۵ نظامهای اقتصادی
۱۲۲۱۳۲۶ اقتصاد ایران۲: سیاست ها و چالش های اقتصادی به زودی …
۱۲۲۳۰۰۲ حقوق تجارت
۱۲۲۱۳۲۷ آشنایی با فقه اقتصادی
۱۲۲۱۳۲۸ پول و بانکداری به زودی …
۱۲۲۱۳۲۹ نظریه های توسعه اقتصادی
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ترم ۶

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۳۳۰ اقتصاد بخش عمومی ۲
۱۲۲۱۳۳۱ اقتصاد ایران ۳: برنامه ریزی و بودجه به زودی …
۱۲۲۱۳۳۲ بانکداری اسلامی به زودی …
۱۲۲۱۳۳۳ تجارت بین الملل به زودی …
۱۲۲۱۳۳۴ مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد به زودی …
۱۲۲۳۳۵ اقتصاد سنجی ۲ به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق

ترم ۷

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۳۳۶ الگوی اسلامی ایران: پیشرفت و اقتصاد مقاومتی به زودی …
۱۲۲۱۳۳۷ بازار سرمایه اسلامی به زودی …
۱۲۲۱۳۳۸ ارزیابی اقتصادی طرح ها
۱۲۲۱۳۳۹ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
۱۲۲۱۳۴۰ روش تحقیق در اقتصاد
۱۲۲۱۳۴۱ عملیات بانکداری داخلی به زودی …
۱۲۲۱۳۴۲ اقتصاد بیمه به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی

ترم ۸

کد درس نام درس قیمت
۱۲۲۱۳۴۳ مالیه بین الممل
۱۲۲۱۳۴۴ اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی به زودی …
۱۲۲۱۳۴۵ اقتصاد انرژی به زودی …
۱۲۲۱۳۴۶ بورس اوراق بهادار و تامین مالی به زودی …
۱۲۲۱۳۴۹ اصول و مبانی بیمه و تامین اجتماعی به زودی …
۱۲۲۱۳۴۷ اقتصاد کشاورزی
۱۲۲۱۳۴۸ نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد به زودی …
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت
۱۲۲۰۸۸۹ ارزشهای دفاع مقدس هم منبع:
۱۲۱۸۸۰۸ کارآفرینی به زودی …
ردیف نوع درس تعداد واحد
۱ عمومی ۲۲
۲ پایه ۲۲
۳ تخصصی ۸۶
۴ اختیاری ۱۰
۵ جمع ۱۴۰

This site is protected by wp-copyrightpro.com