نمونه سوال نگارگری پیام نور باجواب

نمونه سوال نگارگری پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال نگارگری پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810001 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران
1810003 مبانی هنرهای تجسمی 1  
1810090 آشنایی با هنرهای سنتی ایران  
1233038 تفسیر موضوعی نهچ البلاغه  
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ 1  
1810007 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2  
1810008 مبانی هنرهای تجسمی 2
1810091 آشنایی با هنرهای سنتی ایران 2  به زودی …
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810005 هنر و تمدن اسلامی 1  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ 2  
1810093 روش تحقیق در هنرهای سنتی
1810094 تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810010 هنر در تمدن اسلامی 2  
1810021 تاریخچه کتابت  
1810095 عکاسی فاقد منبع
1810097 آشنایی با خوشنویسی
1810098 تاریخچه نگارگری  
1810100 آشنایی با صنایع دستی سایر ملل  
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810101 آشنایی با فرهنگ و ادب ایران  
1810103 آشنایی با نگارگری فاقد منبع
1810104 آشنایی با تذهیب فاقد منبع
1810105 آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی   به زودی …
1810106 آشنایی با خیالی نگارگری فاقد منبع
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)  
1810107 آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی  به زودی …
1810108 تحقیق در هنرهای سنتی ایران  
1810110 بررسی ویژگیهای مکاتب نگارگری 1   به زودی …
1810112 آشنایی با مواد و ابزار کار نگارگری  به زودی …
1810119 کارگاه مرمت و نگهداری کاغذ و بوم های کاغذی فاقد منبع
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  
1810038 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
1810109 مبانی زیباشناسی  
1810114 بررسی ویژگیهای مکاتب نگارگری 2  به زودی …
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم  
1810117 زیبایی شناسی نگارگری فاقد منبع
1810120 آشنایی با دیوار نگاری در ایران  
1810047 حکمت هنر اسلامی  
1810121 تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق