نمونه سوال خوشنویسی پیام نور باجواب

نمونه سوال خوشنویسی پیام نور باجواب

دانشجویان گرامی دانشگاه پیام نور:

نمونه سوال خوشنویسی پیام نور باجواب تستی و پاسخنامه تشریحی به صورت کتابچه! دروس رشته خود را در جدول زیر مشاهده کنید:

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید و برای دانلود درس مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ هر درس کلیک کنید و پس از اینکه تمام دروس مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کردید با کلیک بر روی دکمه پرداخت به صفحه پرداخت منتقل می شوید.

 

 

۱۲۱۳۲۱۰فارسی عمومی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۲۲۵۶زبان خارجه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۱هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران به زودی …
۱۸۱۰۰۰۳مبانی هنرهای تجسمی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۹۰آشنایی با هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۸تفسیر موضوعی نهچ البلاغه 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۲تفسیر موضوعی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۶آشنایی با هنر در تاریخ ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۷هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۸مبانی هنرهای تجسمی ۲
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۹۱آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۲ به زودی …
۱۲۳۳۰۳۰اندیشه اسلامی ۱ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۰۵هنر و تمدن اسلامی ۱ 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۱۲آشنایی با هنر در تاریخ ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۹۳روش تحقیق در هنرهای سنتی
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۰۹۴تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام) به زودی …
۱۲۳۳۰۳۱اندیشه اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۱۰هنر در تمدن اسلامی ۲ 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۲۱تاریخچه کتابت 
۲,۰۰۰ ریال – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۹۵عکاسی به زودی …
۱۸۱۰۰۹۷آشنایی با خوشنویسی به زودی …
۱۸۱۰۰۹۸تاریخچه نگارگری 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۰۰آشنایی با صنایع دستی سایر ملل 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۲۱۲۳۰۰آشنایی با دفاع مقدس 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۹۱۲۸فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۱۰۱آشنایی با فرهنگ و ادب ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۰۳آشنایی با نگارگری  به زودی …
۱۸۱۰۱۰۴آشنایی با تذهیب  به زودی …
۱۸۱۰۱۰۵آشنایی با کاغذسازی و بوم سازی سنتی  به زودی …
۱۸۱۰۱۰۶آشنایی با خیالی نگارگری  به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۳۳۰۳۳اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۱۱۴۱۱فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۱۰۷آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی به زودی …
۱۸۱۰۱۰۸تحقیق در هنرهای سنتی ایران 
۴,۰۰۰ ریال – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۱۹کارگاه مرمت و نگهداری کاغذ و بوم های کاغذی به زودی …
۱۸۱۰۱۲۲تاریخ خط 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۲۳تاریخ خوشنویسی ۱ به زودی …
۱۲۲۳۱۷۵آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۳۴انقلاب اسلامی ایران 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۴۷۹اندیشه سیاسی امام خمینی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۰۳۸سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۰۹مبانی زیباشناسی 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۲۵تاریخ خوشنویسی ۲ به زودی …
۱۸۱۰۱۲۷آشنایی با انواع خط کوفی به زودی …
۱۸۱۰۱۲۸حوزه های خوشنویسی در جهان اسلام به زودی …
۱۲۳۳۰۴۳دانش خانواده و جمعیت 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۲۲۰۶۵۷حفظ جزء سی قرآن کریم 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۱۲۰آشنایی با دیوار نگاری در ایران 
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۲۹زیبایی شناسی خوشنویسی به زودی …
۱۸۱۰۱۳۱بررسی شیوه های خوشنویسی به زودی …
۱۸۱۰۰۴۷حکمت هنر اسلامی 
رایگان – اضافه به سبد خرید
۱۸۱۰۱۲۱تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق
رایگان – اضافه‌ به سبدخرید
۱۸۱۰۱۳۴نسخه خوانی و آشنایی با نسخ خطی به زودی …

This site is protected by wp-copyrightpro.com