نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب

نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب به همراه پاسخنامه تستی وجواب تشریحی !

نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب

برای دانلود و استفاده از کتابچه نمونه سوال پیام نور رشته هنر و صنایع چوب به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی، کافیست بر روی دکمه ای که در سمت چپ نام هر درس در جدول زیر مشاهده میکنید کلیک کنید.با کلیک بر روی هر دکمه، نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب در مورد همان درس در سبد خرید شما قرار می گیرد.

به این ترتیب شما به هر تعداد که نیاز دارید میتوانید نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب را در سبد خرید خود قرار دهید،سپس با کلیک بر روی گزینه “پرداخت“که پس از انتخاب یک یا چند درس در پایین ترین مکان صفحه و یا در مکان دکمه یکی از همان دروسی که انتخاب کرده اید فعال می شود به صفحه پرداخت منتقل شوید و پس از پرداخت به تمامی نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب که انتخاب کرده اید دسترسی پیدا خواهید کرد.

لازم به ذکر است که لینک تمامی فایلهای خریداری شده توسط شما به همان آدرس ایمیلی که در هنگام پرداخت وارد می کنید ارسال خواهد شد، بنابراین در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت به خرج دهید.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

۱۲۱۳۲۱۰ فارسی عمومی  
۱۲۱۲۲۵۶ زبان خارجه  
۱۸۱۰۰۰۱ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۱
۱۸۱۰۰۰۳ مبانی هنرهای تجسمی (۱)  
۱۲۳۳۰۳۸ تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
۱۲۳۳۰۲۸ تفسیر موضوعی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۰۵ هنر در تمدن اسلامی (۱)  
۱۸۱۰۰۰۶ آشنایی با هنر در تاریخ (۱)  
۱۸۱۰۰۰۷ هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲  
نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب
۱۸۱۰۰۰۸ مبانی هنرهای تجسمی (۲)  
۱۲۳۳۰۳۰ اندیشه اسلامی ۱  
۱۸۱۰۰۱۰ هنر در تمدن اسلامی (۲)  
۱۸۱۰۰۱۲ آشنایی با هنر در تاریخ (۲)  
۱۸۱۰۰۱۳ انسان طبیعت طراحی  
۱۸۱۰۰۱۴ آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
۱۲۳۳۰۳۱ اندیشه اسلامی ۲  
۱۸۱۰۰۱۶ شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۱  
۱۸۱۰۰۱۷ روش تحقیق  
نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب
۱۸۱۰۰۱۹ شیوه های هنری دوران اسلامی ایران  
۱۸۱۰۰۲۰ بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر  
۱۸۱۰۰۲۱ تاریخچه کتابت  
۱۲۱۲۳۰۰ آشنایی با دفاع مقدس  
۱۲۲۹۱۲۸ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
۱۸۱۰۰۲۲ تحقیق در هنرهای اسلامی ایران
۱۸۱۰۰۲۴ شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۶۰ تاریخچه انواع هنرو صنایع چوب در ایران و جهان  به زودی …
۱۸۱۰۰۶۱ آشنایی با انواع چوب-مواد-ابزار و تجهیزات   به زودی …
۱۲۲۰۴۳۳ آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  
نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب
۱۲۳۳۰۳۳ اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
۱۲۱۱۴۱۱ فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
۱۸۱۰۰۲۸ شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران ۳  
۱۸۱۰۰۲۹ مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی سلامی ایران ۱  
۱۸۱۰۰۳۰ هندسه مناظر و مرایا  
۱۸۱۰۰۳۴ بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری  
۱۲۲۳۱۷۵ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۳۴ انقلاب اسلامی ایران  
۱۲۲۰۴۷۹ اندیشه سیاسی امام خمینی  
نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب
۱۸۱۰۰۳۵ نمایش در ایران  
۱۸۱۰۰۳۶ مبانی و مبادی اصول اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران ۲
۱۸۱۰۰۳۷ کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۱
۱۸۱۰۰۳۸ سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
۱۲۳۳۰۴۳ دانش خانواده و جمعیت  
۱۲۲۰۶۵۷ حفظ جزء سی قرآن کریم
۱۸۱۰۰۴۱ مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی  
۱۸۱۰۰۴۲ کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران ۲  
۱۸۱۰۰۴۴ روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای  
۱۸۱۰۰۴۶ مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن  
۱۸۱۰۰۴۷ حکمت هنر اسلامی  
۱۸۱۰۰۴۹ زبان تخصصی  
نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع چوب