نمونه سوال پیام نور رشته هنرهای اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی !

 

نمونه سوال پیام نور رشته هنرهای اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی !

نمونه سوال پیام نور رشته هنرهای اسلامی گرایش هنر و صنایع فلز به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی !

برای دانلود و استفاده از کتابچه نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز به همراه پاسخنامه تستی و جواب تشریحی، کافیست بر روی دکمه ای که در سمت چپ نام هر درس در جدول زیر مشاهده میکنید کلیک کنید.با کلیک بر روی هر دکمه، نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز در مورد همان درس در سبد خرید شما قرار می گیرد.

به این ترتیب شما به هر تعداد که نیاز دارید میتوانید نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز را در سبد خرید خود قرار دهید،سپس با کلیک بر روی گزینه “پرداخت“که پس از انتخاب یک یا چند درس در بالای ستون سمت راست صفحه و یا در مکان دکمه یکی از همان دروسی که انتخاب کرده اید فعال می شود به صفحه پرداخت منتقل شوید و پس از پرداخت به تمامی نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز که انتخاب کرده اید دسترسی پیدا خواهید کرد.

لازم به ذکر است که لینک تمامی فایلهای خریداری شده توسط شما به همان آدرس ایمیلی که در هنگام پرداخت وارد می کنید ارسال خواهد شد، بنابراین در وارد کردن آدرس ایمیل خود دقت به خرج دهید.

برای مشاهده جزئیات هر کتابچه، بر روی نام درس کلیک کنید.

1213210 فارسی عمومی  
1212256 زبان خارجه  
1810001 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1
1810003 مبانی هنرهای تجسمی (1)  
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه   
1233028 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1810005 هنر در تمدن اسلامی (1)  
1810006 آشنایی با هنر در تاریخ (1)  
1810007 هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2  

نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز

1810008 مبانی هنرهای تجسمی (2)  
1233030 اندیشه اسلامی 1  
1810010 هنر در تمدن اسلامی (2)  
1810012 آشنایی با هنر در تاریخ (2)  
1810013 انسان طبیعت طراحی  
1810014 آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
1233031 اندیشه اسلامی 2  
1810016 شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران 1  
1810017 روش تحقیق  

نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز

1810019 شیوه های هنری دوران اسلامی ایران  
1810020 بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر  
1810021 تاریخچه کتابت  
1212300 آشنایی با دفاع مقدس  
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  
1810022 تحقیق در هنرهای اسلامی ایران
1810024 شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی ایران 2  
1810051 تاريخچه هنرو صنايع فلزی در ايران و جهان
1810052 آشنايي با ابزار-وسايل-تجهيزات و مواد اوليه هنرو صنايع فلز به زودی …
1220433 آیین زندگی (اخلاق کاربردی)  

نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز

1233033 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)  
1211411 فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
1810028 شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 3  
1810029 مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنويسی سلامی ايران 1
1810030 هندسه مناظر و مرایا  
1810034 بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری  
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
1220434 انقلاب اسلامی ایران  
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی  

نمونه سوال پیام نور هنر و صنایع فلز

1810035 نمایش در ایران  
1810036 مبانی و مبادی اصول اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 2
1810037 کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 1
1810038 سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران  
1233043 دانش خانواده و جمعیت  
1220657 حفظ جزء سی قرآن کریم
1810041 مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی  
1810042 کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 2  
1810044 روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای  
1810046 مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن  
1810047 حکمت هنر اسلامی  
1810049 زبان تخصصی